Annonce
Ikast-Brande

Teknisk Skole blev startet af skomagermester

Den fine skolebygning blev opført i 1924. Skolen lukkede i 1962, men bygningen blev sidenhen overtaget af Hotel Dalgas. Foto: Lokalhistorisk Arkiv
Den daværende Brande Tekniske Skole eksisterede i 65 år, men måtte lukke på grund af faldende elevtal.

Brande: Teknisk Skole i Brande er nu en saga blott, men den havde trods alt en historie, der spændte fra 1897 til 1962. Starten på Teknisk Skole i Brande skyldes i første række skomagermester Chr. Jepsen. Skolen blev etableret i 1897 og det var Brande Håndværkerforening, der på en generalforsamling 23. januar 1898 nedsatte et udvalg til at lede skolen.

Opstarten var ikke imponerende, da kun otte elever var tilmeldt. Formålet med undervisningen var selvfølgelig at dygtiggøre eleverne til de mange håndværksfag i Brande. Undervisningen blev på skift lagt ud til de forskellige håndværksmestre fra håndværkerforeningen. Men fra skolens start kneb det med, at finde lokaler til foreningen, og det endte med, at man i 1903 lejede sig ind på kroen to aftener om ugen.

En vigtig del af undervisningen var tegninger af de opgaver, som håndværkerne fik, og i 1908 ansætte man tegnelærer Martinus Søndergård til disse opgaver. De første år indtil 1911 var det håndværkerforeningen, der styrede undervisningen, men i 1911 blev der valgt en selvstændig bestyrelse for skolen, og den første formand blev snedkermester Mads Kristian Madsen.

Undervisningen på skolen blev ledet af murer Christian Bach, der var uddannet på Statens Tegnelærerkursus. Han stod for undervisningen fra 1905 og til sin død i 1937.

Annonce
Skomagermester Chr. Jepsen var initiativtager til den tekniske skole i Brande. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Kendt bygning fra 1924

Fra 1915 til 1927 var malermester Andreas Midtgård skolens formand, og det blev ham, der stod for bygningen af Teknisk Skole i Storegade - en bygning, som blev indviet i 1924. Skolen kom til at rumme fire klasseværelser og en lejlighed i kælderen.

Fra 1927 til 1942 var det købmand H. L. Åstrup, der var formand, og det var i den periode, hvor han med stor dygtighed fik elevtallet til at stige. Forstanderposten blev i 1934 overtaget af arkitekt Holger Thestrup.

Elevtallet nåede i 1937 helt op på 48 elever. Der blev undervist i geometrisk tegning, projektionstegning, frihåndstegning, dansk, regning, fagtegning, bogføring og teknisk skrift.

Skolen kom under krigen og besættelsen ud for store problemer, da den tyske besættelsesmagt fra 1942 til afslutningen af krigen i 1945 overtog bygningerne, og det gav store vanskeligheder med undervisningen indtil freden i 1945.

For at skolen kunne eksistere måtte man ud og bede om tilskud fra flere parter - blandt andet staten, kommunen, banker, sparekasser og flere fagforbund.

Elevtal faldt

Midt i halvtredserne blev flere håndværksmestre nødt til at sende deres lærlinge til de store dagskoler, da fagklasserne på Brande Tekniske Skole ikke kunne opretholdes på grund af for få elever. Der blev arbejdet ihærdigt på at få elever til skolen fra nabobyerne for at få den til at køre videre, men det lykkedes ikke, og skolen stoppede undervisningen i 1961.

Sidste forstander på skolen var snedkermester Reinholdt Andersen, og det blev tømrermester Laurits Madsen, der som formand for skolens bestyrelse under stor beklagelse måtte dreje nøglen for Brande Tekniske Skole i 1962.

Den flotte bygning er i dag overtaget af Hotel Dalgas.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Optimisten fra Vejle: Det ligger til mig

Annonce