Annonce
Børkop

Tilbage til udvalget: Vi skal sikre os, at vi får gjort det bedste for landsbyen

Det er denne grund i Gauerslund, at der er udarbejdet en lokalplan for. Den skulle vedtages i byrådssalen onsdag, men det endte med, at den trækkes tilbage til videre behandling i teknisk udvalg. Illustration: Vejle Kommune
På byrådsmødet skulle politikerne sige ja eller nej til at vedtage lokalplan, der vil åbne op for boligbyggeri i Gauerslund. Men det endte med, at teknisk udvalg skal kigge på sagen en ekstra gang. De mange indsigelser havde gjort indtryk på politikerne.
Annonce

Gauerslund: Da sagen om det omstridte lokalplanforslag 1292 kom op i Vejle Byråd, kom den hurtigt ned igen.

For der blev stillet et ændringsforslag fra den kommende formand fra teknisk udvalg, Gerda Hastrup Jørgensen (V). Forslaget gik ud på, at lokalplanen trækkes tilbage til udvalget, som så skal kigge på lokalplanen igen.

- Jeg ser gerne, at den bliver trukket tilbage til udvalget. Det gælder om, at vi skal sikre os, at vi får gjort det bedste for Gauerslund, og det kan bedst ske i maskinrummet, som er udvalget og ikke her i byrådssalen, sagde hun på byrådsmødet.

Og det var der bred enighed om i byrådssalen.

Lokalplanen lægger op til, at en privat bygherre kan bygge enten otte parcelhuse eller op mod 30 rækkehuse på en grund midt i Gauerslund. Det havde blandt andet fået 25 borgere i byen til at underskrive en indsigelse om, at de synes, det er helt ok, at der bygges på grunden. Men at de frygter, at skulle det ende med 30 rækkehuse, vil det være for voldsomt for landsbyens udtryk, da der i forvejen kun er 35 husstande i landsbyen samt nogle institutionsbygninger.

Lokalplan 1292

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af en anmodning fra ejeren af Hørgyden 23 i Gauerslund for at give mulighed for opførelse af rækkehusbebyggelse.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et nyt boligområde i Gauerslund til enten rækkehuse eller parcelhuse.

Formålet med denne lokalplan er at give mulighed for at opføre nye moderne boliger, der er tilpasset landsbykarakteren i Gauerslund.

Den del af bebyggelsen, der ligger ud mod Hørgyden, skal opføres, så den visuelt vil blive opfattet som en del af den eksisterende landsbygade, Hørgyden. Det vil sige som huse med sadeltag og med indkørsel direkte fra Hørgyden. Lokalplanen fastsætter byggelinjer mod Hørgyden. Vest for disse boliger skal bebyggelsen fremstå som en lille landsbygade mod den nye vej i lokalplanområdet.

Desuden ønskes mulighed for, at en eksisterende bygning kan bevares i området til fælleshus. Den øvrige eksisterende bebyggelse kan nedrives i forbindelse med opførelse af boliger.

Annonce

SF ønsker ændringer

Både SF og socialdemokraterne havde på forhånd taget ændringsforslag med, som dog ikke nåede til debat i byrådssalen, da Gerda Hastrup Jørgensens ændringsforslag kom først, og blev stemt igennem.

SF ønskede, at teknisk udvalg atter skulle kigge på sagen, og partiet ønsker, at der genoptages forhandlinger med bygherren om, hvilken type boliger der skal bygges - altså parcelhuse eller rækkehuse - samt andre punkter som lukning af en vej og opførsel af en støjvold.

Annonce

Socialdemokraterne også

Socialdemokraterne havde også et ændringsforslag med.

”Med henblik på at underbygge lokalplanens velvalgte ambition om at udvikle området omkring Hørgyden med respekt for landsbymiljøet tilrettes kommuneplantillægget og lokalplanen, så der alene gives tilladelse til at opføre åben lav-bebyggelse," skrev socialdemokraterne i deres ændringsforslag.

Med åben-lav menes parcelhuse, mens rækkehuse beskrives som tæt-lav.

- Der er lavet en fleksibel lokalplan, som giver bygherre nogle forskellige muligheder, og det er vi normalt fortalere for, men lige her kan vi godt frygte, at 30 rækkehuse er for meget i en lille landsby, forklarede Alex Vejby Nielsen (S).

Nu er det op til teknisk udvalg at kigge en på lokalplanen. Det kommer til at ske efter sommerferien.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Lad os gå sammen om at redde Lillebælt

Annonce