Annonce
Vejle

TrekantBrand truet af splittelse: Vejle har varmet godt op til sit eget brandvæsen

Stationen i Bredsten er en af de fem, der indgår i beredskabet inden for Vejle Kommunes grænse. Arkivfoto: Julie Povlsen
Rambøll har i løbet af efteråret udarbejdet en rapport, der oplister kommunens muligheder for et fremtidigt brandberedskab uden for TrekantBrand.

Vejle: Mens borgmester Jens Ejner Christensen (V) har forhandlet med sine kolleger i TrekantBrand om en løsning på økonomistriden, har konsulentvirksomheden Rambøll i fortrolighed arbejdet på en rapport om kommunens muligheder for at etablere sit eget brandvæsen.

Rapporten, som avisen er kommet i besiddelse af, viser, at politikerne på tirsdagens ekstraordinære byrådsmøde har mulighed for at sætte gang i en proces, der kan genskabe Vejle Brandvæsen i løbet af 2021.

Vurderingen lyder, at Vejle Kommune ikke umiddelbart kommer til at spare mange penge i forhold til at fortsætte i TrekantBrand.

Annonce

Omkostningen bliver nogenlunde den samme som den regning, man ifølge de seneste budgettal skal betale til det fælles selskab med Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Billund fra 2024 - nemlig 29,7 millioner kroner om året. Men som Rambøll skriver:

"Vejle Kommune må som en del af ejerkredsen i TrekantBrand være forberedt på omkostningsforøgelser, og med risiko for, at det vil overstige 30 millioner kroner inden for få år uden nævneværdige serviceforøgelser i den nordlige del af beredskabsområdet (Vejle Kommune, red.)."

Herre i eget hus

Her og nu bliver prisen ikke lavere. Det skyldes naturligvis, at et brandberedskab skal have en vis dimension for at opfylde kravene til brandsikkerhed. Det skal opfylde en række nationale krav. Desuden er der engangsudgifter til blandt andet egen beredskabschef, nyt it-system, nye uniformer, indretning og så videre.


Det bliver meget vanskeligt for TrekantBrand at realisere de nævnte besparelser uden betydelige ændringer i hele virksomheden, herunder i stationsstrukturen.

Pointe fra Rambølls rapport


Men som nogle af tilhængerne af en løsrivelse bemærker, bliver kommunen "herre i eget hus".

Og hvis processen bliver sat i gang på tirsdagens møde med et farvel til TrekantBrand, kan brandbilerne rykke ud for det nye selskab, når nytårsklokkerne tier ved årsskiftet 2021-22. Den færdige handlingsplan skal i givet fald vedtages politisk i september 2021.

Tilliden til det nuværende fælles selskab er først og fremmest smuldret, fordi de stordrifts-besparelser, der var en del af baggrunden for oprettelsen i 2016, ikke er realiseret.

Annonce

Sparekrav ikke indfriet

Alt i alt var målet at hente besparelser på omkring 26 millioner kroner - et beløb, der blandt andet skulle sikre, at borgerne i de øvrige fem kommuner i løbet af en årrække skulle slippe lige så billigt som borgerne i Vejle Kommune: Som udgangspunkt 189 kroner om året per indbygger.

Den forudsætning har det nye selskab ikke formået at indfri - dels på grund af udviklingen i samfundet og antallet af beredskabsopgaver, men ifølge kritikerne også på grund af manglende fokus på økonomien. P.t. har selskabet en negativ egenkapital på 6,2 millioner kroner.

107 brandfolk i TrekantBrand

  • TrekantBrand blev stiftet i 2016 som et fælles kommunalt selskab af Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen kommuner - alle en del af samarbejdet Trekantområdet Danmark.
  • TrekantBrand har ansat 107 brandfolk, 23 holdledere og fire indsatsledere. Derudover er der tilknyttet cirka 100 frivillige.
  • Beredskabet er fordelt på 20 stationer - blandt andet stationerne i Vejle og Børkop. De har tilsammen en mandskabskapacitet på 13 brandfolk og tre holdledere. Derudover er der stationer i Bredsten, Egtved og Give inden for Vejles kommunegrænse.
  • Ifølge regnskabet for 2019 havde TrekantBrand samlede udgifter til brandopgaver på 112 millioner kroner (løn udgør 54 millioner kroner) og 36 millioner kroner til såkaldte sideaktiviteter. 
  • De seks kommuner bidrog sammenlagt med knap 89 millioner kroner, mens der var øvrige indtægter fra brand- og sideaktiviteter på knap 62 millioner - sammenlagt godt 150 millioner kroner.

Facit på de manglende effektiviseringer er, at Vejle Kommune fra 2024 skulle bidrage med 7,2 millioner kroner ekstra - sammenlagt knap 30 millioner kroner, mens eksempelvis Fredericia ville "slippe" tre millioner kroner billigere i den nye betalingsmodel.

To af Vejles ekstra millioner er sat af til nyt materiel - mens de resterende fem millioner skal sikre udligningen af betalingen mellem kommunerne.

Vejle ville ikke få bedre beredskab for de ekstra millioner. Den nye model ville til gengæld sikre, at alle 368.492 borgere inden for brand-fællesskabet kom til at betale samme beløb til brandslukning - 255 kroner om året.

Annonce

Uacceptabelt kompromis

Den model afviser et flertal i Vejle Byråd. Det samme gælder et kompromisforslag, der i løbet af efteråret er udarbejdet - den såkaldte Billund-model, hvor Vejle slipper et par millioner kroner billigere om året.

Men tilhængerne af løsrivelse peger ikke kun på økonomien og manglende lyst til at lægge tre millioner kroner i Fredericias kommunekasse. De frygter, at der heller ikke fremover vil være det nødvendige fokus på økonomien i det fælles selskab.

I det lys kan det godt være, at Vejle Kommune ikke her og nu sparer penge ved at skabe sit eget brandvæsen. Men på længere sigt er der chance for bedre at styre økonomien.

Erfaringerne fra TrekantBrand skræmmer dog ikke konsulenterne fra at pege på Vejles mulighed for at indgå i et andet fælles-beredskab, nemlig Sydøstjyllands Brandvæsen mod nord. Her er udgiftsniveauet per borger ifølge rapporten det samme som Vejle Kommunes borgere oplever i dag.

Et ja til løsrivelse på tirsdagens byrådsmøde kan med andre ord både være et goddag til et genetableret Vejle Brandvæsen og et kig mod et samarbejde mod nord.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Ride-elever rystet sammen på hyggedag

Danmark

Få overblikket her: Politikerne blev enige i nat - Danmark genåbner næsten 21. maj

Annonce