Annonce
Vejle

Tusindvis af grantræer fældet i Grejsdalen: Nu kommer der eg

For cirka en måned siden begyndte HedeDanmark at fælde nåletræer mellem Ny Hornstrupvej og Kirkebyvej. Solegruppen, som ejer skoven, vil hellere plante eg. - Løvskov passer til Grejsdalen, og det er det, Vejle er kendt for, siger Jørgen Gudmund Pedersen, direktør og medejer af Sole Gruppen. Foto: Mette Mørk
Over tre uger har skovhuggere fældet grantræer mellem Ny Hornstrupvej og Kirkebyvej. Nye træer skal plantes i foråret.

Grejsdalen: Et anderledes syn møder i disse dage forbipasserende på Kirkebyvej.

Tusindvis af store grantræer er blevet fældet i skoven mellem Ny Hornstrupvej og Kirkebyvej. Fra Grejsdalen og hele vejen op ad Kirkebyvej mod Hornstrup Kirke ligger træerne stablet oven på hinanden.

Det er Hedensted-virksomheden Sole Gruppen, der er kendt for at producere pelsdyrfoder og minkskind, som ejer skoven og har besluttet at fælde grantræerne.

- Det er meget normalt, at man fælder træ, når det har nået en vis alder. Det havde disse træer, og der er derfor ingen tilvækst mere, og træerne var begyndt at vælte. Derfor var det på tide, at vi fældede træerne, siger Jørgen Gudmund Pedersen, direktør og medejer af Sole Gruppen.

Annonce

Det er meget normalt, at man fælder træ, når det har nået en vis alder. Det havde disse træer, og der er derfor ingen tilvækst mere, og træerne var begyndt at vælte. Derfor var det på tide, at vi fældede træerne.

Jørgen Gudmund Pedersen, direktør og medejer, Sole Gruppen

En ny slags træer

Servicevirksomheden HedeDanmark - der ejes af Hedeselskabet - har stået for at fælde træerne. Skovfoged i virksomheden Rune Andersen har ikke tal på, præcis hvor mange grantræer er fældet, men det strækker sig over et areal på fire hektar.

Da produktionsskoven er fredskov, er det et lovkrav, at området fortsat skal springe i skov, men i stedet for gran vil Sole Gruppen plante eg.

- I foråret planter vi eg for Sole Gruppen i stedet for gran. Eg er et mere stabilt træ, og de bliver ældre. Desuden er det et hjemmehørende træ, som passer bedre ind i Grejsdalen, siger Rune Andersen.

Han betragter ikke skovfældningen som et problem.

- Produktionsskov er meget oppe i tiden, men da træet skal bruges i konstruktioner og paller, vil CO2'en fortsat være lageret i træet. Og så vokser en ny skov op, som igen vil suge CO2 til sig, siger han.

De fældede nåletræer har været mellem 40 og 60 år. En bøgeskov op mod marken er også blevet tyndet.

- Bøgeskoven voksede før helt ud til vejen, og vi har rykket den fem-seks meter tilbage, så træerne ikke taber døde grene ned på vejen, hvilket kan skabe farlige situationer for trafikanterne, forklarer skovfogeden.

En teknisk svær opgave

Da træerne voksede op ad en skråning, var det ikke en helt let opgave at fælde dem, fortæller skovfoged Rune Andersen.

- Det har taget os tre uger, hvor vi under et fladt terræn normalt vil tage os en uge. Det har været svært, fordi skrænterne er meget stejle, og vores maskiner har derfor kun været i stand til at køre ned ad. Vi kunne ikke lægge træerne for enden af bakken, for det ville være for farligt at hente for lastbilerne. Det er nogle svære sving, som også vil gøre det svært for bilisterne at se os, forklarer han.

Det har også knebet med at få plads til de mange fældede træer. Lastbiler læssede dem i etaper af på marken, og de er nu ved at blive kørt ud til de virksomheder, som har købt træet.

Træet skal hovedsagelig bruges til tømmer. Noget ryger til savværket Norlund, som omdanner træet til konstruktionstræ, andet skal til Dansk Træemballage, som blandt andet laver paller. Toppen af træerne omdannes til flis, oplyser HedeDanmark.

Nåletræerne var mellem 40 og 60 år, og det var på tide, at de skulle fældes, oplyser skovfoged i HedeDanmark Rune Andersen. - Det var høstmodnet ligesom hveden på markerne. Det voksede ikke længere, og nogle af træerne var begyndt at dø og fik derved lettere ved at vælte. Det er ikke hensigtsmæssigt ud til en trafikeret vej, siger han. Foto: Mette Mørk
Det tog HedeDanmark tre uger at fælde træet på de fire hektar. Foto: Mette Mørk
Lastbiler er begyndt at hente træet, som blandt andet skal bruges til konstruktioner. Foto: Mette Mørk
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Ny butik med outlet i Vissingsgade

Annonce