Annonce
Ikast-Brande

Udfordrende år for Brande Fjernvarme

Brande Fjernvarme har CO2-kvoter til en værdi af ca. 3,5 mio. kr. tilbage, Arkivfoto
Ny varmepumpe og nye fjernvarmerør har givet Brande Fjernvarme udfordringer
Annonce

Brande: Især installationen af den nye varmepumpe har drillet, men også udrulningen af fjernvarmen til nye områder i byen har tæret på ressourcerne.

Af Mikael Lund

Varmen var hverken fjern eller langt væk, men tværtimod særdeles nærværende, da Brande Fjernvarme torsdag aften med et par måneders corona-forsinkelse afholdt generalforsamling på Hotel Dalgas.

Dirigent Peder Holt indledte da også med at konstatere, at vedtægterne, der siger, at generalforsamlingen skal afholdes senest fire måneder efter årsskiftet, ikke var overholdt, men at der jo var en fornuftig årsag til dette, hvilket ingen af de fremmødte modsagde.

Herefter fik formand Henrik Kraglund ordet, og han kunne berette om et år, der havde været ekstremt udfordrende. Først og fremmest på grund af installationen af den nye varmepumpe, som endnu ikke er afsluttet.

– Det har virkelig trukket tænder ud, konstaterede formanden om installationen, der er forsinket i langt over et år. Den store gasdrevne Rolls Royce-motor producerer ganske vist på livet løs, men den lever stadig ikke helt op til specifikationerne i kontrakten, hverken når det gælder effekten eller ydeevnen (COP-faktoren), uddybede Henrik Kraglund, der satte en tidsfrist på en måned, før de håndværkere, der forestår installationen, bliver bedt om at pakke deres habengut og rykke ud. Derefter vil der blive inviteret til officiel indvielse og rundvisning på værket på Mylius-Erichsensvej, oplyste han.

Annonce

Klimaaftale giver nye muligheder

De manglende muligheder for at udnytte overskudsvarmen fra KMC og BioMar, der i runde tal vil kunne dække hele varmebehovet i Brande tre gange, fik også et par ord med på vejen. Selvom KMC har tilbudt at forære overskudsvarmen til Brande Fjernvarme, forhindrer afgifter fortsat, at projektet kan realiseres. I modsætning til andre steder, hvor industriens overskudsvarme udnyttes til opvarmning, skyldes det, at virksomhederne i Brande bruger naturgas i deres produktion, forklarede Henrik Kraglund, men måske giver den klimaaftale, der blev indgået i Folketinget først på ugen, nye muligheder.

Samme klimaaftale åbner helt nye muligheder for Brande Fjernvarme, når fossile brændstoffer som olie og naturgas skal udfases, bl.a. ved hjælp af skrotningsordninger for eksisterende olie- og naturgasfyr.

Aktuelt er prisen på naturgas ”helt absurd lav”, anførte Henrik Kraglund, som ikke forventer, det vil fortsætte. Men selvom det gør det sværere for fjernvarmen at konkurrere, lukrerer man også på den lave gaspris, eftersom varmepumpen som nævnt er gasdrevet. Den skal på sigt også kunne drives af el, forklarede fjernvarme-formanden. Der vil blive indbygget en switch, så man kan veksle mellem naturgas og el, alt efter hvad der er billigst.

- Vi har bygget fremtid ind i anlægget, fastslog Henrik Kraglund.

Annonce

Bestseller løber ikke fra regningen

Udrulningen af fjernvarmen, som med det aktuelle ledningsarbejde i ”Kvickly-krydset” er blevet meget synlig, har også fyldt meget i 2019.

Ledningen til Bestseller Tower & Village var stort set færdig, da projektet blev sat på pause, men da var rørføringen nået til Dørslundvej. Der pågår fortsat en dialog med modegiganten om, hvorvidt investeringen skal betales up front eller over tid, oplyste Brande Fjernvarmes revisor, Ole Jespersen-Skree, under gennemgangen af regnskabet, men Henrik Kraglund var ikke nervøs for, at Bestseller ”løber fra regningen”.Vi har bygget fremtid ind i anlægget

Henrik Kraglund, formand


Efter den igangværende tilslutning af Vejlevej og nogle af de tilstødende veje, hvor interessen for at blive koblet på fjernvarmen har været tilstrækkelig stor, står flere andre områder for tur. Det gælder f.eks. Nettos kommende butik, endnu et stykke af Vejlevej, Mylius-Erichsensvej med sideveje, Vestermarken, de kommunale ejendomme Engparken, Vibereden og Brande Åcenter samt den nye skole. Her handler det groft sagt om at lukke op for den tilkobling, der blev blændet af, da den kommunale administrationsbygning m.v. blev koblet fra og efterfølgende nedrevet, forklarede Henrik Kraglund, men i hvilken rækkefølge udrulningen derudover kommer til at foregå, har man ikke taget stilling til endnu.

Annonce

Går efter dem allesammen

Til gengæld måtte han erkende, at man ikke havde været i stand til at reagere tilstrækkeligt hurtigt, da BM Invest gik i gang med at opføre boliger på Dørslundvej, som i øvrigt også er udlagt som naturgasområde.

Tinghøjvej, som i øjeblikket er gravet op på kryds og tværs, vil blive angrebet ”bagfra” fra Mylius-Erichsensvej, forklarede driftsleder Martin Alsted Hansen, som sidste år afløste Henning Mikkonen på posten, derudover har der været status quo på personalesiden på værket, oplyste Henrik Kraglund, som også så store perspektiver i udstykningsplanerne for Brande Syd:

- Vi går efter dem alle sammen, fastslog han.

Annonce

CO2-kvoter på lager

Regnskabet udviste et overskud på 1,2 mio. kr. på baggrund af en omsætning på 20,2 mio. kr. Det var godt 10 procent under det budgetterede, først og fremmest på grund af den meget milde vinter, som fortsatte ind i 2020. Et ledningstab på rekordlave 14,8 procent har været med til at holde hånden under økonomien, ligesom salg af opsparede CO2-kvoter for mere end 2 mio. kr. har lunet i regnskabet. Aktuelt har man CO2-kvoter til en værdi af ca. 3,5 mio. kr. tilbage, oplyste Ole Jespersen-Skree på forespørgsel, men om man vil sælge dem nu eller beholde dem, afhænger af et notat fra brancheorganisationen Dansk Fjernvarme, supplerede Henrik Kraglund.

Ole Jespersen-Skree kunne også oplyse, at den nye varmepumpe, når den er fuldt indfaset, på nær nogle få tusinde Mwh kan dække hele byens varmebehov, og at prisen for at opvarme et standardhus, som efter bortfaldet af grundbetalingen er steget til 12.700 kr. årligt, uden varmepumpen ville udgøre ca. 15.500 kr. årligt.

Efter regnskabets godkendelse og fremlæggelse af budgettet for 2020, der udviser et forventet overskud på 1,3 mio. kr., blev Jette Harrild, Carsten Kvist og Freddy Pedersen genvalgt til bestyrelsen, og det samme gjorde de to suppleanter, Ebbe Glarborg og Bjarne Dueholm.

I alt var blot en halv snes forbrugere udover bestyrelsen mødt op til generalforsamlingen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce