Annonce
Egtved

Udvalg vil ikke klage over fristforlængelse i fredningssag

Selvom der er uenighed i natur- og miljøudvalget i spørgsmålet om en fredning er ønsket eller ej, så var der ingen uenighed om, at man ikke vil risikere, at hele sagen skal gå om. Arkivfoto: Michael Svenningsen

Natur- og miljøudvalget ønsker ikke at risikere, at fredningssagen trækkes yderligere i langdrag og afstår derfor fra at klage.

Vejle Ådal: "Natur- og miljøudvalget i Vejle Kommune har besluttet at afstå fra at klage over den to-årige udsættelse af fristen for afslutning af fredningssagen."

Sådan indledes høringssvaret fra Vejle Kommune til Fredningsnævnet efter nævnets udmelding 4. februar 2019 om at forlænge fristen for, hvornår der skal falde en endelig kendelse i sagen om fredning af knap 850 hektar af Vejle Ådal. Dermed er fristen for en endelig afgørelse forlænget fra 23. marts 2019 til 22. marts 2021.

Selvom der i udvalget ikke er helt enighed om, hvorvidt en fredning er ønsket eller ej, så var der fuld enighed om, at det var bedst ikke at klage over fristforlængelsen.

- Det er da træls, at fristen er blevet forlænget, især overfor lodsejerne, som har brug for en afklaring. Men vi vil ikke risikere, at det hele bliver trukket yderligere i langdrag, siger formand for natur- og miljøudvalget Karl Erik Lund (DF).

Annonce

Det er da træls, at fristen er blevet forlænget, især overfor lodsejerne, som har brug for en afklaring. Men vi vil ikke risikere, at det hele bliver trukket yderligere i langdrag.

Karl Erik Lund, udvalgsformand

Vil ikke risikere at begynde forfra

Kommunens forvaltning har nemlig rådført sig hos en advokat, der har miljølovgivning som sit hovedområde, for at få en ekstern vurdering af muligheden for at få medhold i en klage over Fredningsnævnets udsættelse, hvad det eventuelt ville medføre.

Advokaten har vurderet det mest sandsynligt, at en klage ikke vil føre til beslutning om, at udsættelsen bliver ophævet. Skulle en ophævelse af udsættelsen alligevel ske, kan det medføre, at fredningsforslaget bortfalder. Herefter vil Danmarks Naturfredningsforening (DN) kunne genfremsætte forslaget, og dermed vil sagen starte helt forfra.

Da Fredningsnævnet 12. november 2018 tilkendegav, at det agter at følge naturfredningsforeningens forslag, må man forvente, at DN er klar på at genfremsætte forslaget.

- Da vi havde fået de scenarier fremlagt, tog det ikke ret lang tid at nå til enighed om ikke at klage. Vi vil ikke risikere, at vi skal begynde helt forfra igen, lyder det fra Karl Erik Lund.

Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Nul østers-status til lokale gourmet-kokke

Annonce