Annonce
Vejle

Udvalgsformand: Vejle Kommune kan ikke undvære lokalråd

Thyge Havgaard Bjerring bor i den gamle Mejsling Skole sammen med sin familie. Han voksede op i Randbøldal, har familie og venner i Nørup og Vandel, men har også boet i storbyen Aarhus - så alt i alt er han godt kendt med livet i både små og store samfund. Foto: Mette Mørk
Thyge Havgaard Bjerring, der er formand for Vejle Byråds udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati, er imponeret af det arbejde, som foregår i lokalområderne.

Artiklen blev bragt i Vejle Amts Folkeblad 27. december 2019

-

Mejsling/Vejle: Da Thyge Havgaard Bjerring (V) trådte ind i Vejle Byråd 1. januar 2018, stod en udvalgspost i udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati øverst på ønskesedlen.

Den fik han, og i juli afløste han Gerda Haastrup Jørgensen på formandsposten, da hun blev formand for teknisk udvalg.

- Det må være et populært udvalg. Vi er det eneste udvalg med ni medlemmer mod normalt syv, mens vores budget på otte millioner kroner er blandt de mindste, smiler han, mens stearinlys på det runde spisebord lyser op i den gamle Mejsling Skole, hvor han siden 2005 har boet med sin familie.

Lyset når også udvalgsformandens øjne, når han taler om de mange initiativer fra borgerne i landsbyerne og bydelene i Vejle Kommune. At ideerne fødes lokalt, passer den inkarnerede foreningsmand godt.

- Det skal vi som politisk udvalg støtte, uanset om det foregår i Nørup, Gadbjerg eller Vejle. Geografien skal ikke afgøre det, siger han.

Lokalrådene er forskellige. Sådan skal det være. Der findes ikke en rigtigt eller forkert måde at gribe arbejdet an på.

Thyge Havgaard Bjerring (V), formand for Vejle Byråds udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati

Vigtigt bindeled

Thyge Havgaard Bjerring er vokset op i Randbøldal, har familie og venner i Nørup og Vandel, men har også boet i storbyen Aarhus. Account manageren nyder den høje grad af frihed ved at bo på landet, men er også glad for at bruge byens tilbud.

Udvalgsformanden kunne ikke forestille sig en veldrevet storkommune uden lokalrådene som samarbejdspartner. De formidler til politikerne, hvad der rører sig lokalt. Derfor skal de have en god betjening af forvaltning og politikere. Det gælder uanset, om de kommer med en professionel beskrivelse af et projekt, som der er ønske om i lokalområdet, eller om de præsenterer nogle tanker, som de skal have rådgivning til at få udviklet.

- Lokalrådene er forskellige. Sådan skal det være. Der findes ikke en rigtigt eller forkert måde at gribe arbejdet an på.

Udvalget og de to projektmedarbejdere, der er tilknyttet udvalget, kan støtte med vejledning og penge. Men initiativet skal komme fra borgerne.- Når beboerne selv har stynet træer, som de for eksempel har gjort i Randbøldal, får de et andet forhold til det, end hvis kommunen har udført arbejdet.

Annonce

Afstemme forventnnger

Han har i sin første tid i udvalget lært, at det er vigtigt at få afstemt forventningerne.

Som politiker er det nemt at blive begejstret, når man møder engagerede borgere med gode ideer.

- Vi skal blive bedre til at fortælle, at ting tager tid, og at der måske ikke er penge på det kommunale budget til store projekter lige med det samme, siger han med henvisning til, at der på det kommunale budget for 2020 ikke blev fundet penge til et besøgscenter ved Egtvedpigens Grav eller en Fischers Plads i Brejning.

Men lokalrådene og borgerne skal ikke give op. De skal arbejde videre med projekterne, opfordrer Thyge Havgaard Bjerring.

Thyge Havgaard Bjerring, formand

Thyge Havgaard Bjerring (V), 49 år, er formand for udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati.

Han afløste Gerda Haastrup Jørgensen (V) på posten 1. juli, da hun blev formand for teknisk udvalg.

Har siden 2005 boet med kone og børn i den gamle Mejsling Skole.

Første periode som medlem af Vejle Byråd.

Opvokset i Randbøldal.

Uddannelse: Vejle Handelsskole og derefter elevplads hos Jydsk Telefon i Vejle.

Arbejder med it-løsninger hos NetDesign, under TDC. Servicerer 20 kommuner og tre universiteter.

Foreningsmand - aktiv inden for fodbold, håndbold, Ødsted-Jerlev Venstrevælgerforening og senest medlem af Jerlev Lokalhistoriske Forening.

Andre poster: Formand for Rosborg Gymnasium & HF's bestyrelse. Formand for Vejle Kommunale Ungdomsskole.

Annonce

Den store idé

Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati har et årligt budget på otte millioner kroner.

De 33 lokalråd kan søge om at få del i halvdelen af pengene. 400.000 kroner er den maksimale bevilling til et enkeltstående projekt som medfinansiering. Hvert andet år kårer udvalget "Den Store Idé", som lokalrådene kan byde ind med.

Senest blev Grundet Lokalråd belønnet med 500.000 kroner for ideen om at forvandle grønne plæner til spændende natur.

Brejning fik en andenplads for sin idé om skulpturen Den Store Brille, mens Give Udviklingsråd fik et økonomisk skulderklap for forslaget om et ungdomshus.

Ideer og ønsker er mange lige fra nye stier, trafiksikre veje til udendørs fitness-redskaber. Vigtigt i formandens øjne er, at lokalrådene har bred opbakning fra borgere, foreninger og det lokale erhvervsliv.

Det laver lokalrådene

  • Der 32 aktive lokalråd i Vejle Kommune + Nørup, som p.t. ligger stille.
  • Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati har ansvar for samarbejdet med lokalrådene.
  • Alle lokalråd får tilskud til de faste udgifter ved for eksempel møder, dialog og formidling.
  • Lokalråd og aktive borgere kan søge udvalgets puljer om medfinansiering af lokale projekter. Projekter støttes med op til 400.000 kroner.
  • Der bliver holdt et årsmøde for lokalråd og politikere. Samt flere aftenmøder i løbet af året, hvor politikere mødes med en gruppe af lokalråd.
  • Der arbejdes lige nu med projekter, der fremmer turisme i lokalområderne med særlig fokus på autocamperturisme.
  • I udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati sidder: Formand Thyge Havgaard Bjerring (V), næstformand Svend Erik Nielsen (DF), Gerda Haastrup Jørgensen (V), Anja Daugaard (LA), Hans Hoffensetz (V), Johnny Beck (S), Søren Peschardt (S), Allan Pedersen (SF) og Arne Poulstrup (S).

Annonce

Lejeboliger på landet

Lokalrådene har åbnet politikernes øjne for, at der er behov for lejeboliger i landsbyerne. Udvalget vil gerne indgå samarbejde med almennyttige boligforeninger om boligbyggeri i Vonge, Thyregod, Givskud og Ødsted, hvor lokalrådene var længst fremme med tankerne.

- Det skal være seniorvenlige boliger, men de skal kunne bruges af alle, siger Thyge Havgaard Bjerring, som ser frem til i 2020 at afholde konferencen "Bosætning på landet".

Thyge Havgaard Bjerring, formanden for ULN-udvalget. Foto: Mette Mørk
Annonce

Fællesskab og ensomhed

Thyge Havgaard Bjerring véd som medlem af voksenudvalget - der blandt andet har ansvar for handicapområdet og arbejdet for socialt udsatte - at ensomhed er en af tidens store udfordringer.

Han så gerne, at de lokale fællesskaber kunne være mere med til at inddrage ensomme borgere i det lokale liv. For eksempel ved at hjælpe dem over dørtærsklen til de fællesspisninger, som finder sted i mange lokalområder.

- En vigtig opgave for lokalråd er at danne bånd.

Siger udvalgsformanden, der er imponeret af det store frivillige arbejde, som foregår i lokalområderne. Det gælder lige fra at holde grønne områder pæne til at byde tilflyttere velkommen.

Thyge Havgaard Bjerring, formanden for ULN-udvalget. Foto: Mette Mørk
Thyge Havgaard Bjerring, formanden for ULN-udvalget. Foto: Mette Mørk
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce