Annonce
Vejle

Undersøgelse: Skoler følger ikke godt nok op på elevers fravær

Skolerne i Vejle Kommune gør hvad de kan, for at hjælpe elever med for meget fravær tilbage til skolen. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Scanpix

En ny undersøgelse viser, at landets folkeskoler ikke følger tilstrækkeligt op på elevernes fravær, ligesom det kniber med at tilbyde sygeundervisning. Vejle-skoler griber til forskellige løsninger, såsom psykologhjælp og hjemmeundervisning.

Vejle: I en ny undersøgelse foretaget af Undervisningsministeriet anslås det, at mange danske folkeskoler ikke har en procedure i forhold til opfølgning på elever med langtidsfravær, som derfor ikke modtager undervisning i lange perioder.

I Vejle Kommune havde eleverne i gennemsnit fem procents fravær i skoleåret 2016/2017 og målt på landsplan ligger det i den lave ende.

Hvis en elev er fraværende fra skole på grund af sygdom, skal skolen kontakte hjemmet for at vurdere, om der er behov for sygeundervisning. Sygeundervisning sikrer, at eleverne ikke får et fagligt efterslæb, hvis de er syge i en længere periode.

Undersøgelsen indikerer, at skolerne "oplever udfordringer med at tilbyde sygeundervisning i hjemmet". Typiske udfordringer i forhold til sygeundervisning i hjemmet er for eksempel manglende samarbejde med hjemmet, psykiske udfordringer som angst og depression hos eleverne, og manglende prioritering af de nødvendige ressourcer på skolerne.

Annonce

Vi følger en procedure, men processen afhænger meget af den enkelte elev og hvad der er bedst for ham eller hende. Vi kontakter forældrene og tager en snak om, hvad der skal ske. Og vi gør altid opmærksom på, at der er et tilbud om sygeundervisning.

Henrik Christensen, skoleleder

Om undersøgelsen

Rambøll har udarbejdet undersøgelsen for Undervisningsministeriet.Undersøgelsens overordnede formål er at afdække omfanget af og årsager til hjemmeundervisning, fravær, sygeundervisning og børn uden for undervisningstilbud samt kommuner og skolers praksis på de fire områder, herunder blandt andet praksis for tilsyn med hjemme- og sygeundervisning og praksis med registrering og opfølgning på fravær blandt eleverne.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i alle landets kommuner med en svarprocent på 86,7 procent svarende til 85 ud af 98 kommuner

På baggrund af undersøgelsen vil Undervisningsministeriet gå i dialog med parterne omkring folkeskolen for at se på, hvad der i fællesskab kan gøres for at styrke den lokale indsats i forhold til fravær og sygeundervisning.

Kilde: uvm.dk

Fast procedure

Det gennemsnitlige fravær blandt folkeskoleelever på landsplan ligger på 5,6 procent per elev for skoleåret 2016/17. Det svarer til, at hver elev i gennemsnittet er fraværende 11 dage ud af 200 skoledage.

På Kirkebakkeskolen i Vejle, har man en fast procedure for, hvad der skal ske, hvis en elev er fraværende i mere end 15 dage.

- Vi følger en procedure, men processen afhænger meget af den enkelte elev og hvad der er bedst for ham eller hende. Men i første omgang kontakter vi forældrene og tager en snak om, hvad der skal ske. Og så gør vi altid opmærksom på, at der er et tilbud om sygeundervisning, siger skoleleder Henrik Christensen.

Ifølge undersøgelsen er det især tilfælde af stress og skolevægring, som er årsagen til, at elever ikke kommer i skole. Et problem, som Henrik Christensen godt kan genkende.

- Vi har mange unge som er stressede og pressede i skolen. Vi uddanner vores personale i at håndtere de her elever, men der kan være svære tilfælde, hvor eleverne kræver ekstra hjælp. Men vores erfaring er, at undervisning i hjemmet, hjælper dem på fode igen, fortæller han.

Vigtigt at komme i skole

På Mølholm Skole ser man ikke undervisning i hjemmet som den bedste løsning på elevernes fravær, da hjemmeundervisning kan være med til at vedligeholde skolevægringen, men den tilbydes, hvis det er nødvendigt.

- Om hvorvidt sygeundervisning er den bedste løsning, kommer selvfølgelig an på sygdommen, siger Kristian Pedersen, skoleleder på Mølholm Skole.

Hvis der er tale om skolevægring, mener han nemlig ikke, at sygeundervisning er det bedste for eleverne, da de ifølge ham altid får det bedre af at gå i skole.

- Hvis eleverne har skolevægring er det bedst at snakke med dem, og tilbyde dem terapi og psykologhjælp. De får det ikke bedre af bare at sidde derhjemme og spille computer, siger han.

På Søndermarksskolen holder lærerne skarpt øje med elevernes fravær flere gange om dagen.

- Vi har stor fokus på elevernes fravær og på at tilbyde dem den bedste hjælp, hvis de ikke har mulighed for at komme i skole. Lige nu tilbyder vi hjemmeundervisning til én elev og vi tager generelt problemet meget alvorligt, fortæller skoleleder, Anne-Mette Binder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce