Annonce
Erhverv

Usikker fremtid: Kolding Havn har svært ved få nye kunder

- Vi driver den havn, som vi kender. Vi kan ikke udvikle lige nu. Vi har de samme kunder og godstyper, og enhver, der driver forretning, ved, at status quo er farligt. Foto: Kolding Havn
Den kommunalt ejede havn lider under, at der fortsat er usikkerhed om, hvor der skal være by, og hvor der skal være erhvervshavn i fremtiden, lyder det fra direktøren i Kolding Havn, Anders Vangsbjerg Sørensen.

Kolding: Antallet af skibe, der anløb Kolding Havn i 2019, holdt sig på niveau med sidste år. Knap 500 skibe lagde til kaj, men godsmængden faldt ni procent sammenlignet med rekordåret 2018, hvor 1.255.000 tons gods røg over kajkanten.

Men det, som prægede 2019 hos Kolding Havn, var primært byrådets beslutning i november 2018 om at afvikle erhvervshavnen over 25 år. Og den fortsatte usikkerhed om havnens fremtid betyder, at muligheden for at opdyrke nye forretningsområder og kunder er stækket, lyder det fra havnen.

- Jeg plejer at sammenligne det med at drive en Spar Købmand. Hvis du ikke har mulighed for at tage andre varegrupper ind og ikke kan flytte rundt på dine varer, så begynder man at være lidt fastlåst. Og det at drive en havn handler meget om strategi, hvor vi tilpasser os markedet i forhold til kundernes ønsker, siger Anders Vangsbjerg Sørensen og henviser til, at der politisk er udtrykt ønske om, at man holder tilbage med anlægsinvesteringer inden, der er en plan for havnen.

Foto: Kolding Havn

Usikkerheden koster

I december i 2019 blev den oprindelige køreplan for afviklingen ændret til en både-og-løsning under overskriften ”mere by, grønnere erhvervshavn”, men det har ikke fjernet usikkerheden, da opdelingen af havnen fortsat ikke er på plads.

- Tænk nu, hvis vi bruger 20-25 millioner kroner på et havneområde, hvor der skal være by. Det ville jo være katastrofalt. Og der er jo mange forklaringer på, at den proces trækker ud. Der er corona-krisen, og der har været de forskellige havneforlig. Og jeg har selvfølgelig respekt for processen, men det tager også bare tid, og det rammer os, fordi vi ikke kan tilpasse os det marked, vi agerer i, siger Anders Vangsbjerg Sørensen.

Regnskabet, der dækker over et meget turbulent 2019, viser et overskud på 6,4 millioner kroner, og det er en markant forbedring i forhold til 2018, hvor der var et underskud på 658.428 kroner, blandt andet fordi, havnen skulle skrotte og nedskrive planerne om at udvide og udvikle havnen.

Annonce

Farligt med status quo

Godsmængden på havnen faldt i 2019, blandt andet fordi mængden af biomasse faldt.

- Faldet i biomasse skyldes, at det har været varmt. Så kan du diskutere, om det segment kommer igen eller ej, men der har vi fået et rap over fingrene. Andre steder er vi vokset, men grundlæggende har der været en nedgang i tons på ni procent. Det har vi så delvist kompenseret for ved, at de øvrige godstyper har været high value, så den samlede omsætning i kroner "kun" er faldet med syv procent, siger Anders Vangsbjerg Sørensen.

- Vi driver den havn, som vi kender. Vi kan ikke udvikle lige nu. Vi har de samme kunder og godstyper, og enhver, der driver forretning, ved, at status quo er farligt. Det er ikke sådan, at vi er ved at lukke. Det fremgår også af regnskabet, men der er ikke meget udvikling, siger Anders Vangsbjerg Sørensen.

I forhold til corona-krisen er direktøren relativ optimistisk. Kunderne på havnen skal fortsat levere til landbrugssektoren, og havnen forventer, at godsomsætningen cirka lander på samme niveau som i 2019.

Foto: Søren Gylling
Foto: Søren Gylling
Foto: Søren Gylling
Foto: Søren Gylling
Foto: Søren Gylling
Foto: Søren Gylling
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Glæd dig: Nu kan du alligevel se EM på storskærm i en af Vejles parker

Annonce