Annonce
Vejle

Vand skal væk: Vejspor spærres af efter sommerferien

Mandag 5. august går Vejle Kommune og Vejle Spildeand i gang med at etablere nye rør i Rødkildevej. Anlægsarbejdet på strækningen mellem Rødkilde Gymnasium og Valløesgade vil strække sig frem til marts 2020. Illustration: Vejle Kommune
Fra august til oktober bliver der kun et spor farbart på Rødkildevej ved Rødkilde Gymnasium. Herefter følger nye etaper i kampen mod oversvømmelser i Vejles østby.
Annonce

Vejle: Vandet skal væk fra veje, kældre, og haver i Østbyen.

Efter sommerferien tager Vejle Kommune og Vejle Spildevand atter hul på arbejdet med at undgå oversvømmelser i Vejles østby med det omfattende klimaprojekt i bydelen. Det skriver Vejle Spildevand i en pressemeddelelse.

Fra mandag 5. august til en gang i oktober rykker gravemaskinerne ind på Rødkildevej ved Rødkilde Gymnasium. Vejen snævres ind til et spor for bilister. Der opstilles lysregulering og skilte, der vil guide fodgængere og cykelister forbi gravearbejdet.

Mandag bliver dermed startskuddet for anlægsarbejdet på strækningen mellem Rødkilde Gymnasium og Valløesgade. Et projekt, der vil strække sig helt frem til midten af marts 2020. Fra oktober sættes spaderne i ud for Valløesgade til Parkvej, og et spor bliver farbart. Og fra marts til maj 2020 spærres noget af Rødkildevej af for gennemkørsel.

Anlægsarbejdet sker som led i, at Rødkildevej skal have nye rør og en ny hældning, der leder regnvand fra vejen ned i en vandkanal. Ved store nedbørsmængder vil vandet fra Rødkildevej løbe i render frem til kanaler i den sydlige vejside.

En af de bærende planer i det store klimaprojekt er at bruge overskudsvandet til at skabe et nyt rekreativt område tæt på Vejle Havn. Den såkaldte grønne kile skal lede vandet via vandrender til en eksisterende pumpestation ved Bølgen. Arbejdet med at etablere den grønne kile starter midt i august. Illustration: Vejle Kommune
Annonce

Stop for overløb

Samtidig med at den nye hælding og kanaler til vand etableres på Rødkildevej, vil Vejle Spildevand også skille regnvand og spildevand ad i kloaknettet i området.

Det reducerer også risikoen for oversvømmelser og for, at spildevand havner i fjorden ved kraftige regnskyl. Til spildevandet etableres et vakuumsystem til spildevand i Rødkildevej.

Når anlægget står færdigt, skal spildevandet på sin vej til renseanlægget ledes via et tæt system til en central vakuumstation ved Rødkildevej vest for Rødkilde Gymnasium.

Fra vakuumstationen skal spildevandet pumpes ud til en eksisterende trykledning fra Bredballe.

Annonce

To søer til regnvand i Østbyparken

Fra midten af august begynder arbejdet med at skabe en grøn kile til opsamling af regnvand i Østbyparken.

I dag er området fladt, men planen er, at det opbygges som et bakkelandskab, hvor vandet ledes fra Rødkildevej ned i render og ud i to søer. Derfra går vejen til en allerede eksisterende pumpestation.

Og herfra kan Vejle Spildevand kontrolleret føre regnvandet videre ud i fjorden.

Arbejdet udføres fra øst mod vest, hvor terrænet formes. Regn transporteres i render, og når vandet stiger ved kraftig nedbør, vil renderne og søerne smelte sammen og omdanne den grønne kile til et stort vandlandskab.

Fra mandag 5. august til medio marts 2020 vil anlægsarbejdet være i gang på strækningen mellem Rødkilde Gymnasium og Valløesgade.

Klimaprojektet i Østbyen forventes at være færdigt i 2021, skriver Vejle Spildevand.

Vand i kældrene har i mange år været et problem for blandt andet beboerne i Østerbos røde blokke ved havnen. Nu skal regnvandet på kontrolleret vis ledes væk og ud i fjorden. Illustration: Vejle Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Efter endnu en uge med rekordhøje smittetal: Disse områder i Vejle er lige nu hårdt ramt

Vejle

Man skal være præcis i sin kritik

Danmark

Fund af corona-virus i hunde og katte: Fødevarestyrelsen afliver katte på minkfarm

Hedensted For abonnenter

Butiksdetektiv fangede fire tyve samme dag: - Det er sørgeligt, men desværre ikke overraskende

Annonce