Annonce
Vejle

Vejle Kommune er klar til forlænget nødpasning

En af konsekvenserne af, at Vejle Kommune nu skal forlænge lukningen af skoler og daginstitutioner bliver, at de såkaldte førskolegrupper for børnehavebørn, der skal starte i skole efter sommerferien, udsættes. De skulle starte 16. april, men udskydes nu til 1. maj. Arkivfoto
Statsministerens forlængelse af lukning af alle skoler og daginstitutioner kom ikke som den store overraskelse for Vejle Kommune. Her er ugen begyndt med flere børn i nødpasning end i sidste uge.

Vejle: Lederne i Vejle Kommune måtte mandag eftermiddag udskyde et kommunalt skype-møde, fordi statsminister Mette Frederiksen pludselig holdt pressemøde. Til gengæld kom statsministerens meddelelse om, at lukningen af alle skoler og daginstitutioner forlænges til efter påske, 13. april, ikke som den store overraskelse.

- Det var jo nok, hvad 99 procent af danskerne havde regnet med, sagde børne og ungedirektør Claus Svold, kort efter pressemødet.

Vejle Kommunes tilbud om henholdsvis nødpasning og nødundervisning er da også klar til forlængelse uden problemer.

Undervisningen skal også være fysisk

Samtidig med at lukningen af skoler og daginstitutioner blevet forlænget til efter påske, er lærere og pædagoger i Vejle Kommune i fuld gang med at se, hvordan kommunens fjernundervisning kan forbedres.

- Vi må erkende, at ikke alle børn og forældre er lige godt rustede til den digitale undervisning, der er blevet rullet ud med meget kort varsel. Derfor arbejder vi lige nu på, at se hvordan vi kan supplere de digitale opgaver med nogle opgaver, som børnene i indskolingen kan løse i et helt almindeligt fysisk opgavehæfte, forklarer Vejle Kommunes børne- og ungedirektør Claus Svold.

Kommunen arbejder også lige nu på, at skærpe tilsynet med de mest sårbare børn og familier, som man let risikerer at miste kontakten med i en hverdag, hvor alle skal holde sig mest muligt hjemme.

- Vi drøfter lige nu, hvordan vi kan sikre, at vi overholder vores tilsynspligt med de børn, som vi kan være bekymrede for. Det er jo ingen tvivl om, at problemer med vold og misbrug i hjemmet kan eskalere i en situation, som i forvejen er stressende for os alle. Så det har vi stort fokus på lige nu, siger Claus Svold.

Det gælder om at få brudt smittekæden

- Vi har ingen kapacitetsproblemer, som der har været rapporteret om fra København. Her i Vejle kan vi holde alle de institutioner og skoler åbne, som der er behov for. Men formålet med hele denne øvelse er vigtig at huske på - nemlig at vi skal være så få mennesker samlet som muligt, så vi kan få brudt corona-smittekæden. Derfor betyder forlængelsen også, at vi skal være helt skarpe på, at kriterierne for at få nødpasning overholdes, forklarer børne- og ungedirektøren.

Kort sagt, er der tre grupper af forældre, som kan få deres børn passet eller undervist under corona-nedlukningen.

Den første gruppe er forældre, der bestrider samfunds-kritiske jobs, hvadenten det er i den offentlige eller private sektor, og hvadenten de er hjemsendt eller går på arbejde. Den anden gruppe er forældre, der arbejder i private virksomheder og ikke er sendt hjem, og den sidste gruppe er socialt sårbare familier, hvor man vurderer, at det er vigtigt for børnenes trivsel, at de er i daginstitution eller skole.

Annonce

Flere børn i pasning mandag

For alle forældre gælder i øvrigt, at de skal have forsøgt at finde alternativ pasning til deres børn derhjemme, før de får bevilget nødpasning eller nødundervisning. Denne regel gælder, ifølge Claus Svold, fordi, målet netop er, at alle som udgangspunkt skal holde sig hjemme.

Børne- og ungedirektøren er i øvrigt fuld af ros til forældre i Vejle Kommune, som har været gode til at holde deres børn hjemme.

- Vi har oplevet en lille stigning i dag mandag i forhold til sidste uge, og det er måske udtryk for, at det kan være svært at blive ved med at finde alternativ pasning. Men det er vigtigt at understrege, at kriterierne selvfølgelig stadig gælder. Man får således ikke bevilget nødpasning bare fordi, man har svært ved at få det hele til at gå op derhjemme med arbejde og børnepasning. Det er stadig kun forældrene indenfor målgruppen, som kan få passet deres børn, understreger Claus Svold.

I sidste uge blev der fra mandag til fredag passet henholdsvis 142 børn, 125, 132, 126 og 118 børn. Denne mandag fik forældre til 173 børn bevilget nødpasning.

Annonce

Ring inden 12 dagen før

Skulle man have behov for pasning og tilhører man en af de ovennævnte grupper af forældre med samfundskritiske jobs, skal man henvende sig til sit barns normale daginstitution senest klokken 12 dagen før, man har behov for pasning.

Derefter vil institutionslederen afgøre om, man tilhører målgruppen. I tvivlstilfælde afgør forvaltningen, hvorvidt en familie er berettiget til pasning.

- Det er vigtigt for mig at få sagt, at vi ikke har oplevet problemer med tolkningen overhovedet. Tværtimod oplever vi stor lydhørhed fra forældrene i den her stituation, som selvfølgelig er vanskelig for alle, siger Claus Svold.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce