Annonce
Erhverv

Vejle Kommune: Iltniveauet er ikke vores ansvar

Haakon og Jørgen Jøker er ikke i tvivl om, at Vejle Kommunes reducerede grødeskæring i Vejle Å fra udløbet i Vejle Fjord og op til Vingsted er en afgørende faktor i det iltsvind, som i sidste uge kostede dambrugerne mange døde regnbueørreder. Det er især de døde planter, der hober sig op langs åens kanter, som bruger ilten, siger Jørn Jøker. Foto: Yilmaz Polat
Vejle Kommune beklager dambrugernes tab, men afviser, at det er kommunens ansvar at sørge for, at Vejle Å har et tilstrækkeligt højt iltniveau.

Vejle: Vejle Kommunes manglende skæring af grøden på en længere strækning af Vejle Å er hovedårsagen til, at 10 ton regnbueørreder døde af iltmangel i Bøgedal Dambrug ved Skibet i sidste uge.

Det er påstanden hos dambrugerne Haakon og Jørgen Jøker, som mistede fisk for en kvart million kroner.

Hos Vejle Kommune beklager både formanden for byrådets natur- og miljøudvalg, Karl Erik Lund (DF) og lederen af afdelingen Landbrug & Vand, Keld Andersen, dambrugets tab.

- Det er noget rigtigt skrammel, når sådan noget sker, og vi må i dialog om, vi kan gøre noget. Det må vi tage en snak om i formandskabet, men jeg ved ikke, om det får os til at ændre noget. For vi opfylder det, vi skal, siger Karl Erik Lund.

Annonce
Jeg forstår fuldt ud den vanskelige situation, der netop har været med varmt vejr. Det betød, at vi ekstraordinært skar mere grøde oven for dambruget i Skibet.

Keld Andersen, leder af Landbrug & Vand i Vejle Kommune

Skal sørge for afvanding

Vejle Kommune køber ikke præmissen om, at kommunen har et stor medansvar for det tab, dambruget har lidt. Heller ikke, selvom Keld Andersen erkender, at man ikke følger det regulativ, der slår fast, at grøden i åen skal skæres seks gange i sommersæsonen.

- Det står ikke i regulativet, at vi skal sørge for, at vandet i åen skal have et vist iltniveau. Der står, at vi skal sørge for, at blandt andet dambrugene får tilstrækkelig afvanding, så der kan strømme tilstrækkeligt vand gennem åen (og dermed ind gennem dambrugene, red.). Det opfylder vi, for vi skærer grøden neden for alle dambrug efter behov eller aftale med de enkelte dambrugere, fortæller Keld Andersen.

Ikke set døde fisk i åen

Politisk er flere forsøg i og omkring Vejle Å blevet godkendt i august sidste år, inklusiv den begrænsede grødeskæring, og forsøgene skal evalueres om et år.

- Skæres der meget grøde væk, påvirker det fisk og smådyr - dyrelivet bliver fattigere. Og jo mere vi skærer grøde, jo mere bliver det en græsplæne, der kun består af en type vandplante, der skal slås igen og igen. Forsøgene handler om at få vendt udviklingen og finde løsninger på, hvordan vi kan optimere såvel åens dyreliv som afvandingsforhold, siger Keld Andersen.

Han understreger, at Vejle Å gennem de seneste mange år har fået det miljømæssigt bedre og bedre, blandt andet fordi der er investeret i bedre spildevandsrensning, mens både dambrug og landbrug også har investeret mange penge i forskellige miljøtiltag.

- Hvis vi kunne se, at der sker en masse med dyrelivet i åen, ville vi stoppe forsøgene med det samme. Men vi har ikke konstateret døde fisk i Vejle Å, og samlet er iltforholdene i åen blevet langt bedre end tidligere, fordi udledninger er stoppet, siger han

Derfor er det værre om natten

  • Iltniveuaet i åer er lavere om natten end om dagen. Derfor døde de mange ørreder hos Bøgedal Dambrug i løbet af nætterne i sidste uge.
  • Om dagen producerer vandplanterne ilt til vandet i åerne i forbindelse med fotosyntesen, mens iltindholdet falder om natten, da vandplanter her ikke producerer ilt, men ligesom dyrelivet bruger ilten.
  • Når temperaturen stiger, kan vandet ikke indeholde så meget ilt, som når det er køligt, og det var tilfældet med den usædvanlige sensommervarme i sidste uge.

Har ingen gang på jorden

Keld Andersen mener, at det er erhvervet selv, der må tage sine forbehold i en verden med stigende temperaturer - som får iltniveauet i vandet til at dale. Det giver problemer i de damme, hvor fiskene går meget tættere end i åen.

Men han afviser kritikken, når Jørgen Jøker beskylder Vejle Kommune for at ville dambrugserhvervet langs Vejle Å til livs.

- Det har slet ingen gang på jorden. Vi har i august sidste år lavet en udviklingsplan for dambrugserhvervet, hvor vi klart signalerer, at det er et velkomment erhverv i Vejle Kommune. Et erhverv, vi gerne vil samarbejde med. Vi har besøgt hvert enkelt dambrug og har taget dialogen samlet med alle dambrug, med sportsfiskerne og Danmarks Naturfredningsforening, og planen er politisk godkendt, fortæller afdelingslederen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark For abonnenter

Johns kæbe var blød som bølgepap efter strålebehandlinger: - Den ville smuldre væk uden tandbehandlinger

Annonce