Annonce
Børkop

Vejle Kommune: Vi vurderede at der ikke var grund til en nabohøring

Der bygges hos Børkop Cykler i Vestergade. Billedet her er fra opstarten i januar. Kommunen har givet en tilladelse til byggeriet, og kommunen fandt ikke, at der var grund til en nabohøring først. Arkivfoto: Jørgen Flindt
Hos Vejle Kommune har man svaret Planklagenævnet, at man ikke føler, der var grund til nabohøring.

Børkop: Hos Vejle Kommune har man svaret Planklagenævnet i sagen omkring byggeri af en lagerhal i Vestergade.

Vi har spurgt Henrik Børsting Aagaard, der er planchef i teknisk forvaltning i Vejle Kommune, om, hvad man har svaret i sagen.

Hvorfor valgte I, at der ikke skulle være nabohøring?

Annonce

- Det nye projekt overholder den eksisterende lokalplan, bortset fra to punkter, der kræver dispensationer. Det er angående tagmateriale og bebyggelsesprocent. Vejle Kommune har i sagen vurderet, at tilbygningen har haft relevans for den nærmeste nabo Vestergade 19 at kende til. Eftersom Vestergade 19 ejes af samme ejer som Vestergade 17, har ejeren været bekendt med udvidelsessagen, udtaler Henrik Børsting Aagaard.

Så ifølge jer er eneste nabo ham, der ansøger. Men kunne I ikke bare have spurgt andre i området, eksempelvis Domea, før tilladelsen blev givet?

- I forbindelse med nabohøringer om dispensation er det altid Vejle Kommunes opgave at vurdere om eventuelle indsigelser har betydning for udformningen af dispensationen.

- Vi har i den konkrete sag vurderet, at en dispensation til tagmateriale er af underordnet betydning for naboerne i nærområdet, og vi har ligeledes vurderet, at en dispensation til en højere bebyggelsesprocent er af underordnet betydning for naboerne i nærområdet, idet den eksisterende ejendoms bebyggelsesprocent allerede var 40 inden nedrivning og nybyggeri.

Genboen er meget bekymret for den trafikale situation i Vestergade, hvor han frygter en stigning af trafikken på den smalle byvej. Hvad siger I til den bekymring?

- Der forventes ikke mere kundetrafik, da udbygningen er lagerplads og ikke butikslokaler. I forbindelse med tilbygningen udvides forretningens eksisterende parkeringsplads syd for bygningen. Der etableres cirka 27 parkeringspladser. Det skulle gerne få kunderne vil bruge P-pladsen i stedet for at parkere på Vestergade.

Hvilke tanker har forvaltningen gjort sig angående det visuelle udtryk af i en hal i et boligområde?

- Bygningsudtrykket har været vurderet ud fra gadebilledet i Børkop By og lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser omkring udseende og anvendelse af facademateriale i det delområde, der omfatter Vestergade 17.

- Børkop Cykler adskiller sig i bygningsudtryk fra boligerne på gadestrækningen og har hele tiden gjort det.

- Den nye bygning erstatter en eksisterende bygning, der også var placeret med gavl i vejskel. Der har løbende været en dialog mellem Vejle Kommune og ejeren om at retablere hæk imellem Vestergade 17 og 19, hvorved den nye bygnings facade skjules bedre, set fra Vestergade 19 og fra Vestergade. Der har i desuden været tale om plantning af træer langs den nye bygnings vestvendte side til at opbløde indsigt til taget – i det omfang det kan lade sig gøre, for de faskiner der skal placeres på dette område, lyder det fra Henrik Børsting Aagaard.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Vejle Madfest kom godt fra start: Men der var nærmest for mange smagsprøver

Vejle

Crazy Red and Whites: Seks Vejle-kendisser fortæller om deres bedste landsholds-oplevelser

Annonce