Annonce
Vejle

Vejle skal vokse mod nord

Boliger skal fylde markerne nord for Store Grundet og vandtårnet ved Viborgvej

Nørremarken: Området vest for Viborgvej og nord for Store Grundet bliver et af Vejles nye boligområder i løbet af de kommende år.

Allerede i dag er de mange hektar op mod Kirkeby med Hornstrup Kirke reserveret til boligformål - men et offentligt anlæg i form af en travbane har været del af planen. Den del aflives nu, så der kun skal være boliger.

Det er ejerne af jorden, brødrene Tage og Jørgen Pedersen fra Sole Mink i Hedensted, der har anmodet om at få ændret den overordnede planlægning for området. Landinspektør Peder Corneliussen har skrevet til Vejle Kommune på vegne af ejerne og gjort opmærksom på, at området bør reserveres til boliger.

Dem er der god brug for. Indbyggerne strømmer til Vejle Kommune i disse år og Vejle by er en af hovedmagneterne. Derfor bliver der brug for nye boligområder som supplement til blandt andet Tirsbæk Bakker, Planetbyen og det nye parcelhuskvarter syd for Vinding i Svinholt.

Annonce

Kræver helhedsplan

Kommunens planafdeling har da også givet ejerne af jorden medhold i, at det vil være fornuftigt at udlægge hele området til boligformål. Det vil være en videreførsel af boligområdet omkring Lille og Store Grundet, der er vokset op de seneste 30 år. Men som embedsfolkene skriver i forbindelse med forarbejdet til den overordnede kommuneplan:

"Udbygningen skal ske efter en samlet plan, der indarbejder landskabelige og kulturmiljømæssige forhold, samt tager højde for de nødvendige afstandskrav til erhvervsområderne ved Viborgvej og Store Grundet Allé."

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce