Annonce
Vejle

Vejle skal vokse: Nyt skridt på vej mod boliger til 5000 beboere i ådalen

Et tæt samspil mellem by og natur er et af de vigtige elementer i den udviklingsplan, der er udarbejdet for den nye Rosborg-bydel. Illustration: Udviklingsplanen fra Team Møller & Grønborg
Et halvt år efter, at Vejle Byråd afsatte fem millioner kroner til det videre arbejde med Rosborg-bydelen, er næste del af planlægningsarbejdet på vej til debat.
Annonce

Vejle: Frem mod 2050 kan Vejle by vokse mod vest, ud i ådalen, med mellem 2000 og 2500 boliger.

De mange nye boliger er planlagt i den kommende bydel Ny Rosborg. Gennemføres planerne, vil de kunne huse op til 5000 beboere.

Men før udviklingen af området vest for Rosborg Gymnasium & HF kan komme i gang, er der brug for et tillæg til den nuværende kommuneplan.

I dag er det 80 hektar store areal udlagt til offentlige formål. Området huser blandt andet den nuværende affald- og genbrugsplads, fodboldbaner og natur. Hvis der skal bygges, skal områdets status ændres til boligformål og rekreative formål.

Arbejdet med tillægget til kommuneplanen skydes efter planen i gang af økonomiudvalget i dag, mandag. Her skal politikerne godkende, at planlæggerne kan arbejde videre med projektet.

I forbindelse med planlægningen får borgerne mulighed for at ytre deres mening i en 14 dage lang fordebat. Her er der åbent for ideer og forslag til det videre arbejde med ændringen af kommuneplanen.

På forhånd står det dog klart, at udviklingsplanen for området er udgangspunktet for planlægningen. I slutningen af april blåstemplede byrådet i princippet planen fra Team Møller & Grønborg ved at frigive fem millioner kroner til det videre papirarbejde. Kun SF stemte imod bevillingen på byrådsmødet.

Annonce

Bygges på seks holme

Den bærende idé i projektet er at udnytte områdets kvaliteter i den fugtige ådal. Vandet spiller en stor rolle, og de kommende boliger skal opføres på seks holme med vand og natur imellem.

Ifølge udviklingsplanen skal der bygges mest traditionelt bymæssigt i den østligste del af området - tæt på Rosborg Gymnasium & HF og vestbyen. Illustration: Udviklingsplanen fra Team Møller & Grønborg

Kommuneplan-tillægget kan ikke stå alene. Planlæggerne skal også i gang med at skrive en lokalplan for første del af projektet.

Ideen er, at byggeriet skal starte inde fra byen og arbejde sig ud i ådalen. Det står også fast, at der skal bygges tættest og højest nærmest byen - altså på området lige vest for Rosborg Gymnasium, hvor den såkaldte cirkusplads ligger i dag.

Efterhånden er det fire år siden, at vejlenserne først blev involveret i det store udviklingsprojekt. Kommunen arrangerede informationsmøder, gåture i terrænet og mere formelle borgermøder, hvor der blev samlet inspiration.


Drømmen er en grøn og mangfoldig bydel, der på en nyskabende og eksperimenterende måde både løser udfordringen med plads til nye boliger samtidig med, at vand håndteres på en måde, så det får værdi.

Fra dagsordenen til økonomiudvalget


Nu får vejlenserne så endnu en chance til at påvirke planlægningen, men det bliver formentlig svært at ændre markant på de bærende ideer i projektet.

Da udviklingsplanen var til debat i byrådssalen, var der ros fra flere sider - blandt andet Venstres gruppeformand Christoffer Melson og Liberal Alliances Anja Daugaard.

Annonce

Kritiske røster i byrådet

Men der lød også kritiske røster. Socialdemokraten Søren Peschardt efterlyste sammen med den konservative Dan Arnløv et markant projekt, der kunne fungere som vartegn for den nye bydel.

Den nye bydel skal frem mod 2050 brede sig ud i ådalen fra øst mod vest. De sidste holme anlægges på det område, der i dag huser kommens affalds- og genbrugsplads. Illustration: Udviklingsplanen fra Team Møller & Grønborg

Søren Peschardt var samtidig bekymret for, at man flytter den nuværende hytteby for langt væk fra byen. Hyttebyen til socialt udsatte ligger meget tæt på det, der efter al sandsynlighed bliver den første byggeplads i den nye bydel.

Udviklingsplan fire år undervejs

  • Udviklingsplanen er skabt af Team Møller & Grønborg, der udgøres af Møller & Grønborg, AART Architetcts, Nira A/ S og Arcadis Nederland.
  • For fire år siden satte det daværende byråd gang i en offentlighedsfase, der blandt andet bød på ture i området, workshops og et afsluttende borgermøde.
  • Siden arbejdede politikere og embedsmænd videre med planerne, og i 2018 satte man gang i en større konkurrence om en udviklingsplan -blandt andet inspireret af Aalborg Kommune, der for et par år siden udbød området Limfjordsbyen.
  • Visionen er en resilient og mangfoldig grøn bydel i det 80 hektar store område mellem Sønderåen og Vestbyen/Trædballe.
  • I dag huser området ud over natur kommunens deponi og genbrugsplads. Sidstnævnte flytter til Lysholt-området inden for et par år.
  • Derudover ligger hyttebyen for tidligere hjemløse, fortidsmindet Rosborg, Cirkuspladsen og boldbaner i det område, skitseprojektet omfatter.

Størst kritik kom dog fra SF, der endte med at stemme imod bevillingen på fem millioner kroner. I byrådssalen opfordrede Allan Pedersen til, at man rykker byggeriet så langt mod syd som muligt, sørger for flere grønne naturkiler og generelt tager mere hensyn til de nuværende naboer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Jesper hænger syv kilometer julebelysning op hvert år: Han giver et stjernegodt råd til vejlenserne

Annonce