Annonce
Vejle

Vejle-skoler presses af stigende antal flygtninge

Totalt set går der 1246 to-sprogede elever i Vejle Kommunes folkeskoler. Det svarer til hver tiende elev i gennemsnit. Foto: Novaskolen
Annonce
vejle - I lighed med de fleste andre kommuner modtager Vejle i disse år markant flere flygtninge, heraf en stor del med børn i folkeskole-alderen.

Det er med til at presse de lokale folkeskoler og det har skabt et behov for, at politikerne vedtager et klart regelsæt for, hvordan flygtningebørnene skal fordeles ud over de 28 folkeskoler.

Det skete på mødet i børne- og familieudvalget torsdag.

Her blev det besluttet at køre efter en to-strenget model som indebærer, at det styrende princip skal være nærhed. Forstået på den måde, at de nye børn skal gå på den skole, der ligger tættest på deres bopæl for at øge muligheden for tætte netværk omkring SFO, fritidsaktiviteter og danske venner.

Denne model kan dog ikke stå alene, idet enkelte skoler med en høj andel tosprogede elever i så fald ville få en endnu skævere rekruttering.

Derfor har politikerne besluttet, at man fortsat skal arbejde med en spredningsmodel i skoledistrikter med en høj andel to-sprogede.

Det handler i Vejle Kommune primært om to skoler, nemlig NOVAskolen og Vejle Midtbyskole.
Annonce

Færre på Søndermarksskolen

Tidligere har også Søndermarksskolen haft en relativt høj andel to-sprogede elever, men det tal er faldet på det seneste, så procenten lige nu kun er på 22.

NOVAskolen har 64,5 procent to-sprogede, Midtbyskolen 44 procent.

Totalt set går der 1246 to-sprogede elever i Vejle Kommunes folkeskoler. Det svarer til hver tiende elev i gennemsnit.

Skolerne får tildelt ekstra midler efter en nøgle. Det giver en samlet tildeling på lige godt 12 millioner kroner.

Forvaltningen kan nu arbejde videre med mere detaljerede analyser omkring nye måder at organisere området på.

Blandt andet skal det overvejes, om de udvidede modtageklasser som tager imod flygtningebørn fra 8. til 10. klasse skal flyttes fra Ungdomsskolen og ud i de almene skoler.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce