Annonce
Danmark

Venstrefløjen har opgivet ævred…

Annonce

Debat: Venstrefløjens koryfæer holdt mange skåltaler, da den såkaldt røde blok vandt valget. I dag halvandet år senere kan det konstateres, at projektet er kollapset.

Bekæmpelse af uligheden var en rød mærkesag. Nu viser beregninger - regeringens egne sågar - at ikke blot fattigdommen er stigende i Danmark, men også uligheden. Uligheden steg i øvrigt også sidst de røde sad med regeringsansvaret.

Der var ingen grænser for alt det gode, regeringens støttepartier ville gøre for klimaet. Siden har regeringen siddet på hænderne. Aktuelt afviser skatteministeren at indføre en CO2 afgift - skønt selv erhvervslivet og den borgerlige tænketank Cepos efterlyser en sådan.

Rød bloks manglende klimaambitioner flugter i eminent grad med blokkens fravær af engagement i miljøpolitikken siden salig Svend Aukens tid. Rune Engelbreth Larsen fra Danmarks Naturfredningsforening har for nylig fastslået: "Hvis vi kigger på de sidste 20 år, er der ingen tvivl om, at det er blå blok, der har gjort mest for naturen".


Rød bloks manglende klimaambitioner flugter i eminent grad med blokkens fravær af engagement i miljøpolitikken siden salig Svend Aukens tid. Rune Engelbreth Larsen fra Danmarks Naturfredningsforening har for nylig fastslået: "Hvis vi kigger på de sidste 20 år, er der ingen tvivl om, at det er blå blok, der har gjort mest for naturen".


SF og Enhedslisten afviser at nedsætte en undersøgelseskommission til afklaring af, hvad der er op og ned i minkskandalen. Var det de borgerlige partier, der trådte ved siden af, ville de to venstrefløjspartier have været de første til højlydt at kræve en sådan undersøgelse. Hykleriet og dobbeltmoralen er til at tage og føle på.

I udenrigspolitikken har venstrefløjens "værdibaserede" politik vist sig at være et spil for galleriet. Statsministeren har med en henvisning til de unge mennesker, der demonstrerer i Hong Kong, slået fast, at ”det ikke er en dansk regerings opgave at være part i en konflikt, der ikke vedrører os og det gælder også andre steder". Mennesker der kæmper for frihed og demokrati i Kina, Rusland, Saudi-Arabien, Egypten og Venezuela spejder forgæves efter Frederiksen-regeringen og rød bloks støtte.

Naturligvis sidder Socialdemokratiet med et hovedansvar for tingenes tilstand. Men S er ikke et reformparti - med enkelte historiske undtagelser: Stauning og velfærden, Krag og EF, Auken og miljøet. S er et magtparti, der helst administrerer; om nødvendigt justerer. Mette Frederiksen har været påpasselig med ikke at love for meget, jf udtalelsen om "når jeg vågner om morgenen, er jeg stadig socialdemokrat, før jeg er grøn". Men venstrefløjen valgte at høre det, den gerne ville høre.

Retfærdigvis skal det siges, at venstrefløjen piber lidt engang imellem. Den kan godt selv se, der er langt mellem retorik og realitet. Men det er ikke noget, der får konsekvenser.

Kernen i det repræsentative demokrati er, at vælgerne stilles overfor reelle valgmuligheder. Når rød og blå blok tilbyder stort set samme vare, har de vælgere, der er optaget af mindre ulighed, en grøn omstilling og et dansk engagement i undertrykkelse og uretfærdighed i verden, ingen steder at gå hen.

Erik Boel

Det er da også symptomatisk, at uanset rød blok er løbet fra stort set alle valgløfterne, er styrkeforholdet mellem blokkene stort set uændret ifølge meningsmålingerne. Men apatien og politikerleden; den vokser...

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Meningsmåling: Nye Borgerlige er på vej i byrådet - men uforandret mellem rød og blå blok

Annonce