Annonce
Debat

Vi mangler aktuel viden om Vejle Fjords tilstand

Muslingebanker. Foto: Mette Mørk

Læserbrev: Vejle Amts Folkeblad har sat fokus på miljøet i Vejle Fjord. De bundlevende lokale fisk er forsvundet, mens lidt vandrefisk stadig kommer ind i fjorden. Al erhvervsfiskeri er forlængst forsvundet fra fjorden, og der er kun lidt fritidsfiskeri tilbage.

Engang var fjorden fuld af fisk. I 1930 var der i Vejle 12 erhvervsfiskere og 15 deltidsfiskere og ved Bredballe Strand 65 erhvervsfiskere og 15 deltidsfiskere.

Dertil kom 28 fiskere ved Høll og 38 fiskere ved Bjørnsknude.

Går man langs Vejle Fjord, kan man stadig se mange fiskerhuse spredt nær stranden. Fiskerne levede et nøjsomt liv som havets husmænd, men der var fisk nok til at skabe et livsgrundlag for mange familier.

Den nuværende ringe tilstand skyldes tilførsel af alt for meget kvælstof og fosfor til fjordvandet, der medfører voldsom vækst af alger.

Det kan man selv let se om sommeren med et par svømmebriller på. Vandet er uklart af mikroalger, og sten og vandplanter er overvokset med trådalger. Begge dele stjæler lyset og skaber senere iltsvind i fjorden.

Siden midt i 1980'erne har Folketinget sikret en betydelig reduktion i udledningen af kvælstof og fosfor.

Udledning af kvælstof fra alle punktkilder (især renseanlæg) er faldet til en fjerdedel, og udledninger fra alle diffuse kilder (især landbrug) er faldet til to tredjedele.

I vore dage leverer de diffuse kilder en langt større udledning til havet end punktkilderne. Livet i fjorden kan kun bedres, hvis de diffuse udledninger reduceres mærkbart.

Gennem 30 år var landbrugets gødskning blevet begrænset af hensyn til miljøet, men i 2016 vedtog det blå flertal i Folketinget en landbrugspakke, der tillod landbruget at bruge den mængde gødning, der var optimal for planterne - og for landmanden.

Ændrede dyrkningsformer, vådområder o.l. skulle begrænse konsekvenserne af gødskningen for miljøet, men vi ved ikke, om det virker som planlagt. Det er et storstilet forsøg med vandmiljøet som bagstopper.

Før 2007 indsamlede Vejle Amt mange data og lavede mange analyser af lokale miljøforhold.

Miljøministeriet overtog så opgaven, og indsamling og analyse af miljødata blev stærkt beskåret. Vi mangler derfor aktuel viden om fjordens tilstand.

Vejle Kommune kunne i stedet selv satse på at skaffe viden om fjordens miljøtilstand og bistå med at etablere vådområder i baglandet.

Annonce

Ændrede dyrkningsformer, vådområder o.l. skulle begrænse konsekvenserne af gødskningen for miljøet, men vi ved ikke, om det virker som planlagt. Det er et storstilet forsøg med vandmiljøet som bagstopper.

Anders Grosen. Arkivfoto
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce