Annonce
Jelling

Videncenter i pengenød: Skal bruge en million fra kommunen

HistorieLab laver blandt andet flere projekter, der skal formidle historien på en mere spændende og lærerig måde for børn i skoler og på ungdomsuddannelser. Foto: HistorieLab

Videnscentret HistorieLab i Jelling får ikke statsligt tilskud i 2019, så nu skal pengene komme andre steder fra. Derfor har de ansøgt Vejle Kommune om en bevilling på en million kroner, der skal være med til at holde dem kørende det næste år.

Jelling: På mandag skal økonomiudvalget i Vejle Kommune tage stilling til, om HistorieLab i Jelling skal bevilges en million kroner i 2019. Penge der er afgørende for om centret kan holdes kørende på et holdbart niveau.

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling, som HistorieLab også hedder, har indtil nu fået en statslig bevilling på 10 millioner kroner om året, men den udløb i 2018, og det lykkedes ikke at komme med i den seneste finanslov, så nu er der akut behov for penge andre steder fra.

- Vi har forholdsvis travlt, for medarbejderne kan kun holde den kørende på nuværende niveau i nogle måneder endnu, siger kommunaldirektør i Vejle Kommune Niels Ågesen, der også sidder i HistorieLab's bestyrelse.

Det er ham, der har indstillet forslaget om bevillingen til økonomiudvalget.

- HistorieLab er en del af Jellingprojektet, som er et fantastisk område med et Unesco-moment i centrum, og det her er så en vidensmæssig overbygning og et forsøg på at udvikle viden om, hvordan børn og unge tilegner sig viden om historien. Og de erfaringer, man har gjort sig, er så værdifulde - også for Jelling - at jeg anbefaler økonomiudvalget, at vi fortsætter med projektet, siger kommunaldirektøren.

Annonce

HistorieLab handler også om at få forsknings- og museumsverdenen til at mødes, og at der kan skabes kontakt til børn og unge, så de får en god museumsoplevelse. Det har en værdi, fordi museerne er nødt til at kunne spille med på de nye læringsprocesser, børnene har i skolen. De skal gøre historien levende og nærværende.

Niels Ågesen, kommunaldirektør i Vejle Kommune og bestyrelsesmedlem i HistorieLab

HistorieLab


  • HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling - har siden 2014 arbejdet med det formål at fremme børn og unges forståelse af, at historie og kulturarv har betydning for samfundsudvikling, hverdagsliv og værdigrundlag.
  • Centret har blandt andet udviklet apps, hjemmesider og spil til børnene, holdt foredrag og workshops for lærere, undervisere og museumsfolk og skrevet bøger og rapporter eller bidraget til udgivelser, der har omhandlet formidling af historien.
  • Det er sket med et årligt tilskud fra staten på 10 millioner kroner. Den bevilling udløb i 2018. Centret forventer at kunne holde sig kørendemed et driftsbudget på fire millioner kroner.

Kilder: HistorieLab og Vejle Kommune

Videncenterchef på HistorieLab Peter Yding Brunbech forventer, at de med en bevilling på en million kroner fra Vejle Kommune kan opretholde deres nuværende ambitionsniveau. Arkivfoto

Skal bruge fire millioner

10 millioner kroner bliver det ikke til igen i år. Men med den første million fra Vejle Kommune og yderligere tilskud fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, som HistorieLab er en del af, kan stedet holdes kørende. De laver nemlig også en række initiativer, som generer indtægter.

Niels Ågesen forventer, at centret kan holdes kørende for fire millioner kroner om året.

- Der sidder nogle meget dedikerede og meget dygtige medarbejdere på HistorieLab, og den model, der er præsenteret for økonomiudvalget, kan opretholde en minimumsbemanding på seks til otte medarbejdere, siger kommunaldirektøren.

Tager historie alvorligt

En af de dedikerede medarbejdere er videncenterchef Peter Yding Brunbech, og han har mange gode grunde til, at HistorieLab skal fortsætte på fuldt blus.

- Vi er nogle af de eneste, der tager historie- og kulturarvsformidling alvorligt. Alle er enige om, at det er vigtigt, men det bliver prioriteret lavere i forhold til dansk og matematik. Vi har opbygget nogle unikke kompetencer for både forskning og formidling, og vi har udviklet undervisning fra børnehaven og op til ungdomsuddannelserne. Det er vi nogle af de bedste til i landet, fordi vi har et godt samarbejde med UCL og for eksempel Kongernes Jelling, så vi kan få museernes rolle ind over, siger han.

Samtidig ser han de som en fordel, at de er placeret i Jelling.

- Så bliver det ikke et universitetsprojekt i en af de store byer, og vi har da også lagt vægt på, at vi skulle rundt i hele landet, hvilket jeg synes er lykkes rigtig godt, siger han.

Kan holde ambitionsniveauet

Ligesom Niels Ågesen fortæller også Peter Yding Brunbech, at der snart skal komme en afklaring på den økonomiske situation.

- Kan det her falde på plads, kan vi fortsætte på et ambitionsniveau, der ligner det, vi har haft hidtil. Det har hele tiden været meningen, at vi på sigt skulle være mere selvkørende. Så det vil være meget at sige, at vi må lukke, men vi vil ikke kunne fortsætte på den samme måde, hvis der ikke kommer en økonomisk løsning, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce