Annonce
Vejle

Vindinggårdparken smuldrer - hjælpen er på vej

Domea Vejle-Børkop ønsker at investere 86,5 millioner kroner i renoveringen af de tre gule blokke i Vindinggårdparken. Senere kan det blive aktuelt at fortsætte til afdelingens rødmurede naboblokke på Egely Allé. Foto: Torben Juhler
Boligselskabet Domea søger lejernes opbakning til at renovere 54 boliger i Vindinggårdparken. Projektet løber op i godt 86 millioner kroner.
Annonce

Vinding: Det er ikke umiddelbart til at se det, når man står neden for de tre gule blokke i Vindinggårdparken.

Men boligbyggeriet, der er opført i 1971, har store udfordringer med gamle betonfacader, hvor armeringen ruster, og facaden derfor smuldrer.

Det almene boligbyggeri er ejet af Domea Vejle-Børkop, og her har man i en række år arbejdet på at få sat gang i en omfattende renovering. Med et forhåndstilsagn fra Landsbyggefonden ser det nu ud til at lykkedes at finde finansieringen til renoveringen og en ombygning af lejligheder i afdelingen.

Det er et projekt, som løber op i en anslået investering på 86,5 millioner kroner, og Vejle Kommune skal ligesom Landsbyggefonden stille med en garanti for en del af lånefinansieringen.

Annonce

Kan se forfærdeligt ud

Derfor skal byrådet sige god for helhedsplanen for byggeriet, og i teknisk udvalg var der opbakning til projektet, da sagen blev vendt på et udvalgsmøde for nylig.

- Vi er tilfredse med, at Domea gør noget ved Vindinggårdparken, for hvis ikke der bliver gjort noget, kan det komme til at se forfærdeligt ud. Så det er kun fint, at boligforeningen har fokus på det, siger Gerda Haastrup Jørgensen (V) formand for teknisk udvalg.

Hvis renoveringen ikke bliver gennemført, vurderer forvaltningen, at lejemålene med tiden bliver vanskelige at udleje, og udgifterne til tomgang vil udgøre et problem for afdelingernes økonomi.

Til gengæld er vurderingen, at den foreslåede renovering vil sikre en stabil økonomisk udvikling i afdelingen, og derved mindskes risikoen for, at kommunegarantien effektueres.

Annonce

Beboere har endnu ikke stemt

Byrådets tilsagn skal falde i år, hvis renoveringsprojektet skal have del i de 18 milliarder   støttekroner, som Landsbyggefonden har fremrykket for at holde gang i byggeriet under coronakrisen.


Hvis ikke der bliver gjort noget, kan det komme til at se forfærdeligt ud. Så det er kun fint, at boligforeningen har fokus på det.

Gerda Haastrup Jørgensen (V), formand for teknisk udvalg


Men i modsætning til Østerbos planlagte renovering i Nørrebrogade af Byparken, som også får del i den ekstra corona-støtte, har beboerne i Vindinggårdparken endnu ikke sagt ja til helhedsplanen.

Beboerne blev informeret om renoveringsprojektet på et møde 17. november, og først senere skal beboerne stemme om, hvorvidt de ønsker at godkende projektet.

Annonce

Undgår ikke en huslejestigning

For selvom finansieringen, støtten og lånegarantierne falder på plads, kommer beboerne ikke uden om en huslejestigning.

Domea Vejle-Børkop oplyser, at den gennemsnitlige husleje før renoveringen ligger på 799 kroner per kvadratmeter om året. Efter renoveringen vil den stige til 925 kroner, hvilket svarer til en huslejestigning på 15,9 procent.

Det er ligeledes en stigning, som byrådet skal sige god for, men forvaltningen vurderer, ifølge dagsordenteksten, at stigningen er rimelig.

Annonce

Nye køkkener og badeværelser

Vindinggårdparken er lagt sammen med de røde naboblokke på Egely Allé til én afdeling på i alt 175 boliger. Det er dog kun de 54 boliger i Vindinggårdparken, der er omfattet af renoveringen.

Men Domea forventer, at Vindinggårdparken bliver først etape, og at der herefter kan følges op med en etape to på Egely Allé på et senere tidspunkt.

Ud over facaderenoveringen omfatter helhedsplanen taget og den øvrige klimaskærm samt renovering af ventilation, badeværelser og køkkener, så der kan skabes mindre, ældrevenlige boliger med en bedre udnyttelse af kvadratmeterne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Meningsmåling: Nye Borgerlige er på vej i byrådet - men uforandret mellem rød og blå blok

Annonce