Annonce
Give

Vision for Give: Indbyggertallet skal vækste fra 4600 til 6000 på 10 år

Et af de helt store tema i udviklingen af Give de næste år handler om bosætning. Visionen lyder på at vækste fra 4600 til 6000 indbyggere, og når man tænker på, hvor hurtigt de 13 grunde på den nye udstykning på Mælkebøttevej blev revet væk, kunne noget tyde på, at den vision er ret realistisk. Foto: Jim Hoff
Give skal vækste til 6000 indbyggere de næste 10 år, og så er der blevet mere kød på snakken om alment boligbyggeri i bymidten. Det var nogle af de visioner, som formanden for Give Udviklingsråd, Keld Jensen, kunne løfte sløret for i sin årsberetning.

GIVE: Der var flere interessante nedslag i udviklingsrådets afgående formand Keld Jensens beretning i sidste uge. Blandt andet emnerne 'bosætning' og 'bymidten' var oppe at vende på det virtuelle møde.

Her kunne Keld Jensen fortælle, at udviklingsrådet inspireret af et informationsmøde om ældreboliger afholdt den 28. januar 2020 besluttede at udarbejde en bosætningsvision for Give.

Det handler om at få nedsat et udvalg, som målrettet skal arbejde med bosætning; dette i et samarbejde med relevante lokale partnere, hvor målet er at skabe en markant og tydelig vækst i bosætningen i Give by.

Udvalget skal bestå af repræsentanter fra Udviklingsrådet, Give Handel & Erhverv og byens ejendomsmæglere.

- Visionen har en progressiv målsætning, som skal udmønte sig i en befolkningstilvækst fra i dag ca. 4.600 til 6.000 i løbet af de næste 10 år, lød det fra formanden.

Annonce

To temadage om året med bosætning i fokus

Udviklingsrådet vil arbejde på tiltag, som vil skabe interesse for at bosætte sig i Give via rådets hjemmeside, Facebook og via pressen. Udviklingsrådet vil være tovholder på en til to bosætningsdage om året, forår/sensommer. Et koncept som skal skabes med lokale partnere i et samarbejde med alle relevante udbydere af projekter og boliger.

- Endvidere ser vi Give Handel & Erhverv som naturlige medspillere i bosætningsdagene. Vi ser muligheder for at præsentere projekter og ideer for relevante investorer. Dette kan udmønte sig i konkrete projekter inden for de bosætningsmuligheder der efterspørges, forklarede Keld Jensen

Formanden understregede, at udviklingsrådet ikke vil have nogen kommerciel rolle i projekterne. Man er udelukkede med i forhold til  ideskabende og kontaktskabende opgaver. Visionen skal samtidigt styrke mulighederne for at bevare og udbygge antallet af butikker samt skabe et godt grundlag for at trække mere industri til byen.

- Ved at have en by i vækst ser vi også muligheder for at trække flere turister til byen, specielt med vores attraktive beliggenhed i forhold til de attraktioner, som findes i vort nærområde samt i byen, konstaterede Keld Jensen, der også kunne oplyse, at den nævnte arbejdsgruppe er etableret, og at der er allerede gang i de første projekter.

Annonce

Alment boligbyggeri spøger nu ret konkret i bymidten

En naturlig del af byudviklingen og bosætningstiltagene handler også om bymidten, og dette var også et tema på årsmødet.

Som tidligere beskrevet her i avisen har der i den forgangne periode været holdt en del møder med Vejle Kommune omkring renovering af Give midtby.

- Der er udarbejdet skitseforslag til, hvordan midtbyen og områderne rundt om kan renoveres. Herunder er der arbejdet med ideer til, hvordan der kan åbnes mere op mellem Torvet og Nytorv, fortalte Keld Jensen

Vejle Kommune har som bekendt afsat kr. 4 mio. til brug i 2020 til 2021. De planer, der er arbejdet med, vil koste væsentligt mere at realisere, hvorfor kommunen har foreslået at opdele projektet i 3 faser.

Her kunne formanden afsløre noget, der med en lille journalistisk stramning kunne nærme sig begrebet 'breaking news'. Udviklingsrådet anbefaler nemlig, at renoveringen udskydes for at tage højde for placeringen af eventuelle ny almene boliger. Og det er en nyhed, der nok kan sætte gang i bysnakken, for netop almene boliger har været en udpræget mangelvare i Give gennem de sidste mange år.

Annonce

Lokalplansændringer i kviksand, men det lysner

Visioner og strategier er alt sammen meget fint, men de har ingen gang på jord, hvis ikke de har været gennem det berømte kommunale nåleøje, bedre kendt som 'lokalplaner'. Sådan er det også med hensyn til planerne for bymidten.


Vision for Give: Indbyggertallet skal vækste fra 4500 til 6000 på 10 år

Keld Jensen, afgående formand for Give Udviklingsråd


Keld Jensen kunne oplyse, at der den 19. februar 2020 blev afholdt et opstartsmøde for udarbejdelse af en ny lokalplan for midtbyen til erstatning af den nuværende lokalplan nr. 26 fra 1985.

- Den nuværende lokalplan er utidssvarende hvorfor det haster med at få udarbejdet en ny Processen har været lidt træg i opstartsfasen. Vejle Kommune lover dog, at den oprindelige tidsplan overholdes, således at planen kan komme i høring inden sommerferien 2021, fortalte Keld Jensen der også kunne oplyse, at man forventer, at planen forventes endeligt godkendt den 6. oktober 2021.


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce