Ballade med religiøse skoler. Frie skoler skal udfordre samfundet, ikke undergrave det


Ballade med religiøse skoler. Frie skoler skal udfordre samfundet, ikke undergrave det

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Undervisningsminister, Liberal Alliance Merete Riisager
www.lplusv.dk
Debat. 

Den frie skoletradition er central i det danske skolesystem. Som pædagogisk eller værdimæssigt alternativ til folkeskolen skal de frie skoler forberede den enkelte elev til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. I det arbejde har skolerne friheden til at stikke ud, tro på hvad de har lyst til eller sågar udfordre den måde, partier og demokratiske institutioner fungerer på i dag. Men de må ikke undergrave demokratiets grundpræmisser. Det kan og skal vi ikke acceptere. Det understreger Regeringen og en bred kreds af Folketingets partier nu med en ny politisk aftale, som styrker tilsynet med de frie skoler.

Langt størstedelen af de frie grundskoler gør dagligt et godt og vigtigt stykke arbejde. Men desværre har vi den seneste tid set, at flere skoler har misbrugt deres frihed og modarbejdet de demokratis værdier, som vores samfund bygger på. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som fører tilsyn med de frie skoler, har vurderet, at det har været nødvendigt at se nærmere på flere skoler, hvor forholdene har været kritisable. Udover Nord-Vest Privatskole i København, som har fået frataget sit økonomiske tilskud (bl.a. fordi skolen ikke har levet op til kravet om, at skoler skal undervise eleverne med udgangspunkt i værdier om frihed og folkestyre) og efterfølgende er lukket, er yderligere skoler sat under skærpet tilsyn og endnu flere bliver undersøgt i andre former for tilsyn. Det er godt, at tilsynet virker, for det er bekymrende forhold, vi hører om.

I pressen har man kunnet læse, at der er fundet undervisningsmateriale om jihad. Der er rejst tvivl om skolers uafhængighed af udenlandske religiøse foreninger. Ansatte på skoler har delt materiale på nettet, som udtrykker sympati med terrorbevægelser. Og borgere har henvendt sig med historier om, at en skole tvinger piger til at tage tørklæde på, eller at en lærer har fortalt eleverne, at man ikke skal være venner med de vantro, og at danskerne er dømt til helvede. Her skal vi sige klart fra. Derfor har regeringen netop indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om at styrke tilsynet med de frie grundskoler. Aftalen rummer 10 initiativer, som skal sikre, at nye frie skoler fra første dag kan forventes at leve op til friskolelovens krav om frihed og folkestyre, og at eksisterende frie skoler drives på et fuldt demokratisk grundlag.

I aftalepartierne er vi enige om, at nyoprettede frie skoler fremover skal igennem en godkendelsesordning. Her skal en ny skole tilkendegive, hvordan den vil leve op til friskolelovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. For at styrke tilsynet med de eksisterende frie grundskoler er vi også enige om at indføre en whistleblower-ordning, så bekymrede ansatte, forældre og andre anonymt kan henvende sig til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Ordningen skal sikre, at frygten for fyring, medieomtale eller repressalier ikke afholder borgere fra at indberette bekymrende forhold på en fri grundskole, der bryder loven. Aftalen rummer også andre initiativer, heriblandt en styrkelse af tilsynet med kravet om skolernes uafhængighed, forbud mod anonyme donationer over 20.000 kr. og flere uanmeldte tilsynsbesøg.

Tilsynet med de frie grundskoler blev senest styrket med virkning fra 1. januar 2017. Tilsynet fik blandt andet mulighed for at gennemføre flere tilsynsbesøg, herunder især uanmeldte besøg. Tilsynet fik også mulighed for at deltage som observatør på bestyrelsesmøder, forældremøder og generalforsamling på en skole, som er under skærpet tilsyn. De nye redskaber og tilsynets skærpede praksis betyder, at flere forhold er blevet afdækket. Siden juni i år har to frie grundskoler som nævnt fået frataget deres tilskud permanent og er nu lukket. 

De seneste sager viser, at den nylige styrkelse af tilsynet har virket. Men samtidig må vi erkende, at der er behov for at give tilsynet endnu bedre redskaber til at få sat en stopper for de skoler, som ikke lever op til kravene i friskoleloven. For vi kan selvfølgelig ikke blive ved med at finansiere skoler, der handler i modstrid med de værdier, som friskoletanken bygger på. Kritikere har kaldt de nye forslag fra regeringen for en udhuling af det danske frisind og beskyldt regeringen for at gøre livet surt for de frie grundskoler. Jeg vil tværtimod sige, at vi med en styrkelse af tilsynet netop skaber bedre muligheder for at gribe ind over for de skoler, hvor frisindet ikke trives eller ligefrem modarbejdes. Ellers risikerer vi at måtte se passivt til, mens nogle skoler udnytter friskolelovens vide rammer og tilskuddet fra staten til at undergrave demokratiske værdier.

De frie skoler udgør en vigtig del af den demokratiske kultur i Danmark. Friheden for borgerne til selv at kunne starte og vælge en skole ud fra egne ideer og idealer er værdifuld i et demokratisk samfund. Derfor er hverken regeringen eller aftaleparterne ude på at gøre livet besværligt for de frie grundskoler. Som ansvarlig minister er jeg meget optaget af at finde den rette balance mellem på den ene side at sikre skolerne udstrakt frihed og på den anden side at give tilsynet de rette redskaber til at sikre, at enkelte skoler ikke misbruger den frihed. Det er ærgerligt, og det gør ondt på mig som liberal, at vi nu er nødt til at skærpe lovgivningen overfor de frie grundskoler. Og jeg forstår godt, hvis den hovedpart af skolerne, der gør det godt, er trætte af at høre om skoler, der ikke lever op til kravene. For de få brodne kar skader friskoletanken og de velfungerende skolers ry. Det håber jeg, at vi med den kommende styrkelse af tilsynet kan få sat ind over for.

Det er et rimeligt krav at stille til skoler, at de, udover at levere et fagligt niveau, der står mål med folkeskolen, også i hele deres virke leverer skole på en måde, der forbereder eleverne til et frit og demokratisk samfund. Det er landets lov. Derfor kan en skole ikke inden for lovens rammer have det udgangspunkt, at kvinder ikke har samme rettigheder som mænd. Den kan ikke basere sig på krigeriske tilgange til minoriteter i samfundet. Den kan ikke opfordre til eller forherlige hellig krig. Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere. Derfor fortsætter styrelsen sit tilsynsarbejde. Nu med fornyet styrke. Det skal løbende betrygge os alle i, at skolerne følger loven. 

Det er vigtigt for mig, at vi har en mangfoldig palet af velfungerende frie skoler i Danmark - også med værdigrundlag, som ikke nødvendigvis deles af flertallet af danskerne. Men vi skal alle - institutioner og individer - holde os inden for de hegnspæle, der omkranser og beskytter vores demokrati. Og inden for hegnspælene er der højt til den åbne himmel. Men driver man skole ud fra antidemokratiske værdier, må vi sige stop.

Ballade med religiøse skoler. Frie skoler skal udfordre samfundet, ikke undergrave det

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce