Lone Myrhøj: Biogas-sag har været et mudret forløb med dobbeltroller

Lone Myrhøj (SF) mener ikke, at der har været styr på roller og kasketter i projektet kaldet Fremtidens Spildevandsanlæg 2.0. - Fordi der har været personsammenfald, har det været svært at gennemskue, hvilke oplysninger der er kommet frem og hvornår, siger hun. Arkivfoto

Lone Myrhøj: Biogas-sag har været et mudret forløb med dobbeltroller

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Lone Myrhøj (SF) mener, at Vejle Spildevands projekt med at overtage vejlensernes madaffald har været et mudret forløb. Det skyldes ifølge hende, at hun ikke været sikker på to kollegers roller i sagen. Det drejer sig om bestyrelsesformand for Vejle Spildevand, Niels Clemmensen (V), og bestyrelsesmedlem Søren Peschardts (S), som også sidder i natur- og miljøudvalget.

Vejle: Der har været dobbeltroller i biogas-projektet, som i oktober fik dødstødet af et flertal af politikerne i natur- og miljøudvalget.

Det mener medlem af udvalget Lone Myrhøj (SF).

- Der er et personsammenfald i den her sag. I natur- og miljøudvalget har vi også formanden (Niels Clemmensen red.) for Vejle Spildevand, og det har været med til at gøre forløbet mudret. Jeg har ikke været klar over, om der har været styr på interesser og kasketter hele vejen igennem forløbet. Det er en tvivl, som jeg har luftet i udvalget, siger Lone Myrhøj.

Projektet Fremtidens Spildevandsanlæg 2.0 er et samarbejde mellem kommunen og det kommunaltejede selsskab Vejle Spildevand. Her skulle man i perioden 2016 til 2019 undersøge muligheden for, at spildevandsselskabet kunne producere biogas af vejlensernes madrester - indholdet i de grønne poser.

Men i oktober afviste et flertal af natur- og miljøudvalget, at Vejle Spildevand skulle have eneret på affaldet, som kommunen nu betaler NC Miljø omkring 1,6 mio. kroner for at omdanne til biogas. I begyndelsen forlangte selskabet en højere pris for affaldet, men prisen blev senere sat ned, efter kommunen betalte en lavere pris efter seneste udbudsrunde.

- Det har været svært at gennemskue, hvor meget forhandling der har været, for officielt har vi ikke haft en forhandling. Pludseligt begynder priser at flyve gennem luften, og jeg ikke ved, hvor tallene kommer fra, siger Lone Myrhøj.

Gassen gik ud af fremtidens spildevandsanlæg
Med projektet Fremtidens spildevandsanlæg 2.0 ønskede Vejle Kommune og Vejle Spildevand at undersøge muligheden for at lave en cirkulær grøn økonomi i byen, hvor grønt husholdningsaffald, slam og andet organisk affald blev omdannet til biogas på rensningsanlægget.Idéen var, at gassen skulle benyttes i byens busser, tjenestevogne og renovationsbiler.

Projektets oprindelige afslutningsdato er i februar, men i oktober stemte et flertal af politikerne i natur- og miljøudvalget nej til en sådan en løsning, der indebar en fastfrosset aftale, som gav Vejle Spildevand eneret på affaldet.

Projektet har modtaget en bevilling på cirka ni millioner, hvoraf halvdelen kommer fra EU-midler. Den resterende del har Vejle Spildevand finansieret. Selskabet oplyser, at der fortsat er omkring to millioner kroner til overs, som Erhvervs- og Selskabstyrelsen har godkendt bruges i et nyt biogas-projekt.

Siden 1940' erne har anlægget i Vejle afgasset spildevandsslammet - i først omgang for at få det til at fylde mindre, men siden 1970' erne er gassen blevet udnyttet internt på anlægget. Ifølge direktøren for Vejle Spildevand har anlægget en restkapacitet, så der kan i teorien produceres meget mere biogas.

Ind fra sidelinjen

I bestyrelsen for Vejle Spildevand sidder også Søren Peschardt (S), som også er medlem af natur- og miljøudvalget. Til afstemningerne og drøftelserne har Søren Peschardt (S) og Niels Clemmensen (V) været erklæret inhabile, og de deltog derfor heller ikke i afstemningen om, hvorvidt Vejle Spildevand skulle have eneret til affaldet.

- Når der er medlemmer, som både repræsenterer kommunen og et spildevandsselskab, tænker jeg, at det er svært at styre sin viden i forhold til, hvad der kan siges videre og i hvilke sammenhænge. Da vi kom til den endelige afstemning, synes jeg, at vi var kommet dertil, hvor de ikke kunne være med til at stemme, siger Lone Myrhøj.

Niels Clemmensen mener ikke, at han har haft en dobbeltrolle i natur- og miljøudvalget.

- Jeg har aldrig været med til at behandle de her punkter i natur- og miljøudvalget, da jeg har været inhabil. Jeg har heller ikke været med til at præge debatten i udvalget. Hvad der er blevet diskuteret, har jeg ikke haft jordisk chance for at vide, da jeg har været inhabil, siger Niels Clemmensen (V).

Han fortæller, at han i første omgang ikke kendte til detaljerne i projektet, selvom han tilbage i 2015 satte sin underskrift på, at Vejle Spildevand skulle kaste sig ud i projektet som medlem af natur- og miljøudvalget (NMU).

- Da sagen om biogas første omgang kom på NMU i juni, kendte jeg ikke detaljeret til det. Her havde man udarbejdet et prisforslag. Jeg var lige blevet ny formand for Vejle Spildevand og anede intet om det, andet end at Vejle Spildevand arbejdede på at få aftalen om affaldet. Om den gamle bestyrelse var informeret, ved jeg ikke, siger Niels Clemmensen (V).

Men du var som medlem af NMU i 2015 med til at stemme for, projektet blev sat i gang. Hvordan hænger det sammen med, at du ikke kendte til det?

- De søger pengene til at køre projektet, og det kørte sin gang derefter, og vi hører intet til det i NMU. I sidste valgperiode var jeg ikke en del af Vejle Spildevand, og grunden til at jeg synes, det kom ind fra sidelinjen, er, at sagen pludseligt dukkede op på udvalget som et punkt, uden at jeg var informeret om det som ny formand for Vejle Spildevand, siger Niels Clemmensen (V).

Peschardt: Inhabil - nej

Søren Peschardt var både som tidligere næstformand for Vejle Spildevand og medlem af natur- og miljøudvalget også med til at skrive under på, at projektet med EU-midler og spildevandspenge i ryggen skulle sættes i gang tilbage i 2015.

Ifølge kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, kan der ved selve den handling rejses spørgsmål om inhabilitet.

- Der kan være en oplagt fare for, at man som næstformand i Vejle Spildevand tænker mere på selskabets interesser end kommunens, når det handler om økonomiske spørgsmål, og så er man inhabil. Men det er en konkret vurdering hver gang, hvorvidt en politiker er inhabil, og der behøver ikke nødvendigvis være en uoverensstemmelse mellem kommunen og spildevandsselskabets interesser, siger Roger Buch.

Søren Peschardt mener ikke, at han var inhabil, da han stemte for projektet i NMU i 2015, hvor han også besad titlen som næstformand for bestyrelsen i Vejle Spildevand.

- Hvis jeg har været inhabil, sker det på baggrund af en juridisk vurdering, og det var ikke tilfældet. Der var enighed over hele linjen om, at vi skulle undersøge muligheden. Den afgørelse havde ikke ændret sig, hvis jeg ikke havde været med til at stemme, siger han.

Han mener heller ikke, at han har haft en interesse i at sikre Vejle Spildevand vejlensernes sorterede madrester.

- Jeg kan sagtens forstå, at det kan have været svært at forstå vores roller. Jeg har ikke haft en nogen særlig interesse i projektet. Jeg synes dengang, det var interessent at undersøge. På det tidspunkt tegnede fremtiden lys for gasbusser, og som jeg anskuer verden nu, har udviklingen i elbusser overhalet gasbusserne. Vi skal ikke bruge forbrugernes penge på at anlægge dyre gasanlæg til busserne, siger Søren Peschardt, der bifalder, at Vejle Spildevand fortsætter sin biogasproduktion ud af den nuværende mængde biomasse, anlægget har til rådighed.

Lone Myrhøj: Biogas-sag har været et mudret forløb med dobbeltroller

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce