McDonald's vinder første runde i skiltesag

Det fortaber sig i tågen, om McDonalds digitale skærm på facaden af restauranten på Jens Ravns Vej er i strid med lokalplan 142 eller ej. Selvom Planklagenævnet har truffet en afgørelse, har nævnet ikke taget stilling til skærmens lovlighed. Foto: Kaare Johansen

McDonald's vinder første runde i skiltesag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det er amatøragtig sagsbehandling, lyder Vejle Kommunes reaktion i sag om digital LED-skærm. Planklagenævnet har ikke taget stilling til selve striden, men til en teknikalitet. Manden bag skiltet hos McDonalds i Vinding beder kommunen gå ind i en konstruktiv dialog.

Vinding: McDonald's franchisetager i Vinding, Kenneth Larsen, vinder første runde i slaget om den LED-skærm, der hænger på restaurantens facade ud mod Fredericiavej.

Vejle Kommune har udstedt et påbud til franchisetageren, da kommunen dømmer det digitale skilt ulovligt og i strid med lokalplan 142, der regulerer opsætning af skilte på flere af byens indfaldsveje.

Restaurant-ejeren mener dog ikke, at hans to meter høje og seks meter lange LED-skærm strider med lokalplanen, og han har derfor påklaget det kommunale påbud til Planklagenævnet. Og nævnet har netop underkendt Vejle Kommunes påbud.

Nævnet tager dog ikke stilling til, om skiltet er lovligt eller ej. Afgørelsen er alene truffet, fordi Vejle Kommune, ifølge planklagenævnet har begået den fodfejl at sende påbuddet til Kenneth Larsens advokat og ikke direkte til franchisetageren selv.

LED-skærme er kommet for at blive, og jeg mener, at Vejle Kommune bør lave nogle ensartede regler for, hvordan LED-skilte skal håndteres.
Kenneth Larsen, indehaver af McDonald's på Jens Ravns Vej

Det er amatøragtigt

"Ifølge praksis er det ikke tilstrækkeligt at meddele et varsel eller påbud til en repræsentant. Påbuddet lider derfor af en væsentlig mangel, som bevirker, at påbuddet er ugyldigt", står der i planklagenævnets afgørelse.

Det er en afgørelse, som Vejle Kommune planchef Lars Buksti kun kan ryste på hovedet over.

- Det er lidt amatøragtigt. Men det er nok fordi, planklagenævnet er så presset efter flytningen til Viborg, at man prøver at få afsluttet nogle sager uden at bruge ret meget tid på dem. Ejeren af restauranten har selv bedt om, at al kommunikation foregår via hans advokat. Derfor giver planklagenævnets afgørelse ingen mening. Det er en ren overspringshandling, lyder kritikken fra planchefen.

Sender nyt påbud

Vejle Kommune har derfor skrevet til planklagenævnet og bedt det genoptage sagen.

- Hvis ikke nævnet vil genoptage sagsbehandlingen, skriver vi bare til ejeren med et nyt påbud. Så starter det hele forfra, for intet har ændret sig. Det her er udelukkende et spørgsmål om, hvem vi sender påbuddet til, siger Lars Buksti.

Hos McDonald's finder Kenneth Larsen ikke den store glæde ved planklagenævnets afgørelse, som i første omgang giver franchisetagerens skilt en længere levetid på hans facade. Kenneth Larsen havde foretrukket en endelig afgørelse og allerhelst i dialog med Vejle Kommune, så han kan få en tilladelse til den omdiskuterede skærm.

- Jeg er træt af al det her juristeri og havde håbet at komme i dialog med kommunen, så vi kunne finde en ibrugtagnings-løsning. Jeg synes på ingen måde, at min skærm er til fare for trafiksikkerheden eller hindrer udsigt i det åbne land. Skærmen er lysdæmpet, så det følger vejr og vind, og jeg har tilbudt at nedsætte hastigheden for, hvor hurtigt billederne skifter, siger Kenneth Larsen.

Kommunen har selv skærme

Han har fortsat svært ved at forstå, at kommunen vil bremse en LED-skærm, når selv samme kommune har sat to lignende og større skærme op på Koldingvej og Horsensvej. De står dog lige udenfor det område, lokalplan 142 regulerer.

- LED-skærme er kommet for at blive, og jeg kan ikke se, at der er hjemmel i lokalplanen til at udstede et påbud. Jeg synes, kommunen skylder at lave regler for, hvordan LED-skræme skal håndteres. Må man kun reklamere for egne produkter? Hvad skal afstanden være til vej? Hvor høj lysstyrke må der bruges. Det skulle kommunen tage stilling til, når de selv synes, det er en god idé at komme ud med budskaber på egne LED-skærme, siger Kenneth Larsen.

McDonald's vinder første runde i skiltesag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce