Omstridt havbrug tager til genmæle

Hjarnø Havbrug opdrætter fisk i henholdsvis Hundshage og Hjarnø Havbrug. Virksomhedens medarbejderstab tæller 20 til 30 mennesker. Arkivfoto

Omstridt havbrug tager til genmæle

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Hjarnø Havbrug har sendt et brev og en rapport til Hedensted Kommune. Rapporten undersøger vandkvaliteten nær virksomhedens havbrug.

Snaptun/Hjarnø: Hjarnø Havbrug har taget til genmæle efter byrådets beslutning om at se nærmere på muligheden for at nedlægge forbud mod virksomhedens fortsatte produktion.

Hjarnø Havbrug har i flere år givet kommunen forkerte oplysninger om produktionen på to havbrug, og Sydøstjyllands Politi, der er gået ind i sagen, har fundet indikationer på, at den egentlige produktion har oversteget miljøgodkendelsernes ramme for udledning af kvælstof og fosfor.

I et åbent brev til byrådet fastholder virksomhedens ejer, Anders Pedersen, at det ikke er tilfældet.

Virksomhedens muslinge- og tangproduktion har optaget kvælstof og fosfor og virket som modvægt til den mængde, havbrugene har udledt, fremfører han i brevet.

Forklaringen er ikke ny og ændrer umiddelbart ikke på noget.

Hjarnø Havbrug har ikke haft tilladelse til at inddrage muslinger og tang i beregningen af udledt kvælstof og fosfor og kan efter alt at dømme ikke få en tilladelse til det her og nu.

Kommunen har desuden efterlyst dokumentation for effekten af muslinger og tang.

Rapporten skal læses med forsigtighed. Dels fordi det er to år (januar 2017 til august 2018, red.), vi ser på, og dels fordi det er øjebliksbilleder på åbent vand. Få timer senere kan det se anderledes ud.
Per Dolmer, seniorrådgiver, Orbicon

Har undersøgt vandkvalitet

I brevet til byrådet skriver Anders Pedersen også, at Hjarnø Havbrug ikke har forurenet vandmiljøet.

Han henviser til en rapport, som havbruget har betalt rådgivningsfirmaet Orbicon for at udarbejde.

Det er en 15 sider lang sag, som undersøger vandkvaliteten i nærheden af virksomhedens to havbrug.

Undersøgelsen tager afsæt i data fra to målestationer, der befinder sig henholdsvis 300 meter sydøst for Hundshage Havbrug og 2,1 kilometer nordvest for Hjarnø Havbrug.

Seniorrådgiver og medforfatter til rapporten, Per Dolmer, har før rådgivet Hjarnø Havbrug for Orbicon. Han forklarer Folkebladet, hvad rapporten kommer frem til:

- Det, vi kan sige, er, at hvis vi ser på data fra den station, som ligger 300 meter fra Hundshage Havbrug, så er der ikke nogen effekt at se. Vandkvaliteten er gennemsnitlig eller bedre. Ser vi derimod inde i Horsens Fjord ved datastationen ved Borre Pynt, så er der en tydelig påvirkning af næringsstoffer. Området er påvirket af for mange næringssalte, men vi kan ikke vurdere, om det skyldes havbrug eller udledning, som er fra landbruget eller andet, siger han.

En forsigtig konklusion

I rapporten zoomes ind på koncentrationen af ammonium. Det er kvælstoffet, som ifølge Orbicon fylder mest i et havbrugs samlede udledning.

Da koncentrationen er højest i januar 2017 og fra november 2017 til februar 2018, hvilket kun delvist er perioder med produktion af fisk, vurderer Orbicon ikke, at dette kvælstof primært kommer fra havbrugets produktion.

- Rapporten skal læses med forsigtighed. Dels fordi det er to år (januar 2017 til august 2018, red.), vi ser på, og dels fordi det er øjebliksbilleder på åbent vand. Få timer senere kan det se anderledes ud, siger Per Dolmer som forbehold.

Om konklusionen siger han:

- Den samlede konklusion er, at i forhold til vandkvaliteten så kan vi ikke påvise en effekt af havbrugets produktion.

Snart på dagsorden

Rapporten siger intet om havbrugets overholdelse af miljøtilladelser og lovgivning eller om mængden af udledt af kvælstof og fosfor.

Hedensted Kommunes leder for natur og miljø, Per Nørmark, fortæller, at den vil indgå i behandlingen af havbrugssagen på linje med anden viden.

Det ventes, at politikerne i midten af næste uge vil beslutte, hvad der skal ske med Hjarnø Havbrug.

Det har ikke været muligt at få et interview med havbrugets ejer, Anders Pedersen.

Omstridt havbrug tager til genmæle

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce