Efter måneder med stilstand: Udvidelse af skydebanen rumler igen

Skydeanlægget i Riis Plantage er gennem årene blevet udvidet kraftigt. I dag kan der skydes fra mange standpladser Foto: Jim Hoff

Efter måneder med stilstand: Udvidelse af skydebanen rumler igen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Efter fem måneders stilstand har jagtforeningens udvidelsesplaner igen været sendt til høring hos naboerne. De har svært ved at se planerne er ændret.

Riis: Udvidelsen af skydeanlægget i Riis Plantage er kommet til live igen.

Udvidelsen vakte i sommer voldsomme protester fra naboerne. De protesterede og klagede blandt andet il Nævnenes Hus i Viborg over den tilladelse, Vejle Kommune havde givet Givskud Sogns Jagtforening.

Jagtforeningen ejer anlægget og har store planer for at udnytte de mange muligheder, der er for at gøre anlægget til en overskudsgivende forretning. Det indebærer blandt andet flere jagtprøver for kommende jægere, flere firmaskydninger og flere konkurrencer for flugtskytter.

Men det er alt sammen noget, der giver mere støj og det synes naboerne ikke er et gode. De protesterede derfor i sommer og deres protester og klager betød, at Vejle Kommune valgte at trække tilladelsen tilbage.

- Protesterne fra naboerne fik os til at gennemgå sagen igen og det var vores vurdering, at en afgørelse fra klageinstansen Nævnenes Hus i Viborg ville gå kommunen imod. Derfor valgte vi selv at trække sagen tilbage, sagde afdelingsleder Sina Petersen fra Vejle Kommune, Staben Politik og Kommunikation midt i august til VAF.

Vejle Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til flugtskydebane hos Givskud Sogns Jagtforening, Riismarkvej 8, 7323 Give. Miljøgodkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 333. Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter at den er meddelt.
Kommunens afgørelse
Tidligere var det lokale jægere, der brugte skydebanen. I dag kommer skytterne langvejs fra og det har været nødvendigt at sætte vejskilte op. Foto: Jim Hoff
Tidligere var det lokale jægere, der brugte skydebanen. I dag kommer skytterne langvejs fra og det har været nødvendigt at sætte vejskilte op. Foto: Jim Hoff

ingen krav

Procedurefejlen lå i, at sagsbehandlingen ikke havde været grundig nok i forhold til, hvem der var parter i sagen og derfor havde krav på at blive hørt før tilladelsen gives.

- Der findes faktisk ingen regler for, hvem der skal høres i miljøsager. I landzonesager er retningslinjerne klare, mens afgørelser i miljøsager er baseret på skøn, siger Asbjørn Svendsen, der er kommunens sagsbehandler på skydebaneudvidelsen både i første og anden omgang.

Han færdiggjorde den nye tilladelse til udvidelsen 7. december. Den blev sendt til en bred kreds af naboer til skydebanen via deres E-boks. Flere af naboerne har derfor først modtaget tilladelsen 11. eller 12. december. Høringsfristen udløb 21. december.

- Der er ingen krav til længden af høringsperioden. Heller ikke til de tidspunkter, sagerne sendes til partshøringer. Der vil altid kunne rejses kritik af tidspunkter, men ferier afvikles efterhånden året rundt, så det er næsten umuligt at ramme et tidspunkt, hvor ingen er på ferie. Men vi forsøger at sende ud, så det kommer mindst muligt på tværs, siges Asbjørn Svendsen.

Sportingbane 2

Miljøgodkendelsen omfatter sammen med de tilhørende bilag 81 sider. Der er i stor udstrækning tale om genbrug fra den tilladelse, der blev givet i juli. Men på i hvert fald et punkt er der sket en ændring.

- Den væsentligste ændring er, at skudretningen på Sportingbane 2 er ændret. Her var et af naboernes klagemål, at der blev skudt uden for selve skydebanen, så der faldt hagl ned på området uden for. Det har vi haft politiet ude for at undersøge, og de bekræfter, der var haglnedfald uden for skydebanen. Derfor er skudretningen blevet ændret, siger Asbjørn Svendsen.

Fristen for partshøringen udløb som skrevet kort før jul. Vejle Kommune vil i starten af det nye år vurdere de høringssvar, der er er kommet fra naboerne. Det vil danne baggrund for en endelig afgørelse af sagen.

Efter måneder med stilstand: Udvidelse af skydebanen rumler igen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce