Ekspert: Formalia er overholdt i sag om motorvejsvindmøller

Vindmøllerne langs Midtjyske Motorvej tårner sig op og det går stærkt. Det kører efter en veltilrettelagt plan, som Vejle Kommunens tekniske forvaltning for over et år siden gav grønt lys til. Foto: Børge Larsen

Ekspert: Formalia er overholdt i sag om motorvejsvindmøller

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Professor i forvaltningsret, Peter Pagh, vil ikke vurdere, om der skulle være holdt en ny høring, da en projektmager valgte større møller, end angivet i vvm-planen. Det er op til Nævenes Hus at afgøre, mener han.

Give: Hvis der er udarbejdet en vvm-screening og den er sendt i høring, er formalia i forhold til vindmølleprojektet langs motorvejen overholdt.

Det siger professor Peter Pagh, Center for Offentlig Regulering og Administration ved Københavns Universitet. Men det er ikke ensbetydende med, at det var i orden af udlade en ny vvm-redegørelse og høring, da vindmølleprojektet pludselig ændrede karakter.

Ved at udskifte møllerne med nogle andre end de, der havde været sendt i høring blandt naboerne til projektet, ændrede projektet fuldstændigt karakter. Det mener i hvert fald naboerne.

De henviser til, at projektet får forøget effekten med 40 procent og, hvad værre er; får mere end fordoblet den lavfrekvente støj. Derfor burde der efter deres opfattelse være udarbejdet en ny vvm-redegørelse, der skulle sendes i høring.

- Det kan jeg ikke tage stilling til. Det skulle der muligvis. Muligvis ville det ikke være nødvendigt. Det er en afgørelse, som Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet må tage stilling til, siger Peter Pagh.

Det skriver teknisk forvaltning
Der verserer i øjeblikket 10 klagesager i klagesystemet. Der er klaget over plangrundlaget, VVM-redegørelsen, VVM-tilladelsen, afgørelsen om ikke-VVM-pligt samt processen. Indtil klagesagerne er afgjort, vil påbegyndelse af byggeriet være for bygherres egen regning og risiko.

Vejle Kommune har 29. september 2017 ved en screeningsafgørelse vurderet, at de ændringer i projektet, som bygherre har ansøgt om, ikke er VVM-pligtige.Af VVM-tilladelse af 30. juni 2017 fremgår det, at gældende støjkrav skal overholdes hos alle naboer i hele anlæggets levetid. Forvaltningen har modtaget dokumentation for støj i form af støjberegninger for de nye vindmøller.

Solidt gyngende

Han vil dermed ikke vurdere, om det grundlag, vindmøllerne langs motorvejen rejses på, er solidt eller gyngende. Han gør dog opmærksom på, at man ikke skal tillægge det betydning, at naboerne ikke fik medhold i deres ønske om at klagerne skulle have opsættende virkning.

- Det er uhyre sjældent en klage får opsættende virkning. Men der er eksempler på, at klagerne har fået medhold i selve klagen. Så der er ikke nødvendigvis en sammenhæng, siger Peter Pagh.

Han har ingen problemer med at sætte sig ind i naboerne situation. De kæmper ikke bare i bogstaveligste forstand mod vindmøller. De gør det også i den Don Quijoteske forstand: Mod en modstander, der ikke træder frem in natura, så man ved, hvem eller hvad, man har med at gøre.

- Det er stærke kræfter, de er oppe mod. Desværre er der ikke hjælp at hente ret mange steder, siger Peter Pagh.

Nævnenes Hus, der behandler klagerne, har ikke oplyst, hvornår man kan vente en afgørelse.

Ekspert: Formalia er overholdt i sag om motorvejsvindmøller

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce