Plejehjem får 10 nye boliger: Men der er ikke folk nok til at passe de gamle

Det går stærkt på byggepladsen for det nye afsnit af Meta Mariehjemmet. Billedet blev taget tirsdag. Torsdag var de første paller lagt ud og stenene lagt på pladsen foran det nye afsnit. Foto: Børge Larsen

Plejehjem får 10 nye boliger: Men der er ikke folk nok til at passe de gamle

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det bliver ansættelsen af nyt personale, der kommer til at bestemme, hvornår 10 boliger på Meta Marie i Gadbjerg tages i brug. Friplejehjemmet håber, det kan ske midt i april.

Gadbjerg: Der arbejdes hårdt og intenst med at få gjort udvidelsen af friplejehjemmet Meta Marie klar.

- Vi håber, det er klart til at blive taget ibrug midt i april. Når de 10 nye boliger kommer med og bliver beboet, råder vi over i alt 38 boenheder, siger forstander Karina Lange på Meta Marie-hjemmet.

Men selv om håndværkerne bliver færdige til tiden er det ikke sikkert, at de nye boenheder straks kan tages i brug af beboere. Der er rigeligt med beboere skrevet op til pladserne, men der skal også personale til at pleje og passe dem. Det er ifølge Karina Lange en større udfordring.

- Vi må erkende, at det er svært for os at tiltrække ny arbejdskraft. Det er nødvendigt med egen bil for at kunne arbejde på Meta Marie. Der er ingen offentlig transport, der kan imødekomme de skiftende arbejdstider, der er på et plejehjem som vores. Tog har vi ikke, og busserne kører ikke, så man kan komme på vagt her. Især er det galt i weekenderne, siger Karina Lange.

Optimistisk er hun selvfølgelig og hun har netop slået stillinger op til det nye afsnit.

Det er vigtigt at pointere, at de 10 nye boenheder er at betragte som en udvidelse af det nuværende plejehjem og derfor er omfattet af de samme betingelser med hensyn til visitation.
Thorkil Hansen, bestyrelsesmedlem i Meta Marie
10 nye boenheder er på vej. Der er stærkt brug for dem, men det kan komme til at knibe med at skaffe plejepersonale. Den kollektive trafik til og fra Gadbjerg er ikke attraktiv. Foto: Børge Larsen
10 nye boenheder er på vej. Der er stærkt brug for dem, men det kan komme til at knibe med at skaffe plejepersonale. Den kollektive trafik til og fra Gadbjerg er ikke attraktiv. Foto: Børge Larsen

I alt er der stillingsopslag på tre teamledere og 10-12 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Da der konstant er en vis udskiftning i staben, er det ikke alle stillinger, der er beregnet til de 10 nye boenheder.

- Men der er da stigende krav til antallet og uddannelsen af personalet. De beboere, der bliver visiteret i dag, stiller helt andre krav end for blot 10-15 år siden. De er mere plejekrævende forstået på den måde, at de har store kognitive udfordringer, og vi får visiteret flere demente og flere med senhjerneskader efter eksempelvis hjerneblødninger, siger Karina Lange.

For 10-15 år siden kunne man blive visiteret til plejehjem, hvis det eksempelvis ikke rakte med fire-fem daglige besøg fra hjemmeplejen. I dag klarer hjemmeplejen det meste, og der er ikke præcise grænser for, hvor mange besøg den enkelte kan få.

- Det er selvfølgelig godt, at man på den måde kan blive længst muligt i eget hjem. Men det betyder også, at når en borger endelig bliver visiteret til en plejehjemsplads, så er vedkommende ikke særlig selvhjulpen, siger Karina Lange.

En god tid

Det betyder også, at beboerne ikke er længe i deres sidste hjem. Netop derfor gør Meta Marie meget for, at opholdet bliver en god tid.

- Vi arbejder ud fra visionen om at være et godt sted at arbejde, bo, besøge og dø. Derfor arbejder vi ud fra værdier om indflydelse på eget liv, respekt for forskellighed, gode oplevelser hver dag og en værdig afslutning på livet, siger Karina Lange.

De nye boenheder ligger på den anden side af gaden Sejershaven. Her har plejehjemmet fået lagt tre af de oprindelige byggegrunde sammen til én matrikel. Det bliver et såkaldt skærmet afsnit, hvor der tages specielle hensyn til beboere med særlige behov.

Det er ofte demente beboere, der kan have glæde af at bo på skærmede afsnit. Men der bliver under ingen omstændigheder tale om at "tvangsforflytte" beboere fra deres nuværende boenheder til de nye boenheder.

I det nye afsnit bliver der en stor gårdhave i midten, så beboerne kan gå uden for uden at forvilde sig helt væk fra plejecenteret.

Der bliver også etableret fællesfaciliteter for alle hjemmets beboere i form af et moderne wellnessområde med den sidste nye teknologi indenfor ældresektoren.

Ansøgningsfristen til de mange stillinger er ved at udløbe. Men om der kommer ansøgere nok, til at de første beboere kan flytte ind i omkring 1. maj, er endnu uvist.

Plejehjem får 10 nye boliger: Men der er ikke folk nok til at passe de gamle

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce