Vandværket er kommet i smulte vande

Klaus Pedersen aflagde mandag aften bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling i Give Vandværk amba. Værket er i smult vand. Arkivfoto: Jim Hoff

Vandværket er kommet i smulte vande

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Generalforsamlingerne foregår nu lige så roligt som udviklingen i Give Vandværk amba. Årets resultat blev et rundt nul efter stor afvikling af gældsposter.

Give: Der blev solgt lide mere vand i 2018 end i 2017.

Der var ikke tale om nogen voldsom stigning. 306.000 kubikmeter blev der fordelt til vandværkets andelshavere. Det var 7000 kubikmeter mere end året før.

Der var også kommet lidt flere andelshavere til i løbet af 2018. Nu er der 2196, en stigning på 15 i forhold til 2017.

Alt i alt er der tale om en rolig udvikling og det passer bestyrelsen for vandværket glimrende, fremgik det af Klaus Pedersens formandsberetning på generalforsamlingen mandag aften.

På et enkelt punkt havde tingene dog udviklet sig lidt mere end ønskeligt. Spildprocenten var næsten fordoblet til at udgøre 17.000 kubikmeter eller 5,36 procent.

- Selvom spild på under 10 procent anses for acceptabelt, anser bestyrelsen det som utilfredsstillende og stigningen tillægges primært den omlægning, der har været i forbindelse med lukning af værket på Krohaven. I de seneste måneder er spildet igen faldet, sagde Klaus Pedersen.

Han konstaterede også, at der på vandværket bliver gjort en stor indsats for at holde spildet lavt. Det bliver blandt andet gjort ved at en løbende renovering af ledningsnettet.

Jeg talte sidste år om "Danmarkshistoriens største skattesag", om hvordan vandværkerne tabte sagen mod SKAT i landsretten, og hvordan det var blevet besluttet at anke sagen til Højesteret. Nu er den vundet og vi kan måske imødeses en mindre tilbagebetaling fra skat. Ikke i millionklassen, men alligevel.
Klaus Pedersen

Faste priser

Der havde i 2018 kun være småbrud på ledningsnettet: tre i Hedegård og et i Give.

Med hensyn til prisen på det vand, værket leverer til forbrugerne, er der ikke tale om nogen stigning. Faktisk har prisen ligget fast siden 2007.

- Det vil sige at vandprisen faktisk er faldet, da der heller ikke har været indeksreguleringer. Når det kan lade sig gøre, så er det fordi vi hele tiden fokuserer på at optimere driften og minimere de faste omkostninger, sagde Klaus Pedersen.

Kvaliteten af vandet fejler heller ikke noget. Der blev i alt taget 24 prøver af vandet fordelt på både vandværket og i ledningsnettet. Ingen af dem havde problemer med at leve op til de krav, kommunen som tilsynsmyndighed stiller.

I løbet af 2018 har vandværket samlet sine aktiviteter på Rønnevej. Værket fra 1913 på Krohaven er blevet nedlagt og med virkning fra 1. maj i år er grunden blevet solgt til et lokalt byggefirma. Planen er, at det gamle værk rives ned og at der i stedet bygges boliger.

Grundejer?

Er vandet godt i dag er det en udfordring for bestyrelse at sikre, at det også er det i fremtiden. Det samarbejder man med kommunen om at sikre.

- Vi afventer resultatet af en geologisk undersøgelse som skal være med til at pege på, hvor vi skal hente grundvandet i fremtiden. Det kan betyde, at vi gør nogle tiltag for at beskytte dette område fremadrettet, hvilket kan være aftale om økologisk dyrkning, skovrejsning eller i sidste ende jordkøb, sagde Klaus Pedersen.

Der er dog ikke aktuelle planer om at købe jord i større stil. Heller ikke selv om økonomien i værket er sund.

Resultatet for 2018 blev nul kroner efter en nettoomsætning på knapt 2,7 millioner kroener. Resultatet dækker blandt andet over, at der de kortfristede gældsforpligtelser er blevet godt en halv million kroner mindre end året før.

- Bestyrelsen anser årets resultat som tilfredsstillende, konstaterede Klaus Pedersen.

Det var generalforsamlingen enig i, for den godkendte både bestyrelsens beretning regnskabet.

Bestyrelsen blev ikke ændret, idet både Knud Møller og Hans Rauff-Nielsen blev genvalgt.

Vandværket er kommet i smulte vande

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce