Boligejere kan få ekstraregning på grund af rod i stisystemer

Steinar Sørensen, der bor i Kejsdalen, mener, at kommunen ulovligt har nedklassificeret en række stier og veje i området fra kommunale til private. Foto: Michael Svenningsen

Boligejere kan få ekstraregning på grund af rod i stisystemer

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Steinar Sørensen fra Juelsminde har fundet ud af, at en række stier og veje har ændret status fra offentlig til privat. Dermed hænger boligejere på vedligehold, uden de er klar over det.

Juelsminde: Et uheldigt fald på en sti ved Kejsdalen er blevet til en principiel sag for Steinar Sørensen fra Juelsminde.

En dag faldt hans kone på en sti, hvor en trærod havde gjort fliserne ujævne. Steinar Sørensen, der arbejder i Horsens Kommunes vejafdeling og tidligere har været ansat i Juelsminde Kommune, ringede til Hedensted Kommune for at få dem til at komme og udbedre stien.

- Men de meddelte blot, at stien var en privat sti, som grundejerne selv havde ansvaret for, fortæller Steinar Sørensen.

Den oplysning kom i den grad bag på ham. For i al den tid, han har boet i området, det er siden 1986, har det heddet sig, at alle veje og stier i det store villakvarter er kommunale og dermed skal vedligeholdes af kommunen.

Kommunale og private veje
Kommunale veje: Veje, der ejes og vedligeholdes af kommunen.Private fællesveje: Veje med mere end én ejer. Ses ofte i udstykninger, hvor en grundejerforening står for vedligehold af vejen.

Private veje: Veje med kun én ejer. Gælder fx også hvis en andelboligforening ejer et helt område.

Samme skelnen findes på stiområdet.

Alle veje kan ses på cvf.dk
Den lille stump sti mellem en af vejene i Kejsdalen og den asfalterede cykelsti er opført som privat, og det er derfor de to huse, der ligger klos op af stien, der skal stå for vedligehold. Det er folk i området dog ikke klar over, mener Steinar Sørensen.  Foto: Michael Svenningsen
Den lille stump sti mellem en af vejene i Kejsdalen og den asfalterede cykelsti er opført som privat, og det er derfor de to huse, der ligger klos op af stien, der skal stå for vedligehold. Det er folk i området dog ikke klar over, mener Steinar Sørensen. Foto: Michael Svenningsen

Status blev ændret

Steinar Sørensen gav sig derfor til at undersøge, hvordan sagen forholdt sig. Det kan man se på Vejdirektoratets kort, som kommunen har pligt til at opdatere.

- Jeg fandt ud at, at kommunen i 2011 og 2014 havde nedklassificeret en masse stier til private. Angiveligt fordi det ikke fremgik af Juelsminde Kommunes gamle vej og stifortegnelser. Problemet er, at det er der ingen i området, der ved. Og nu er det pludselig husejerne selv, der hænger på regningen, hvis en sti skal repareres, forklarer Steinar Sørensen, mens han viser rundt i kvarteret.

I villakvartererne i Juelsminde er der stier og veje, der trænger til at få rettet fliser eller lagt nyt asfalt. Mange andre steder i kommunen vil den opgave blive varetaget af en grundejerforening, som beboerne hvert år betaler et beløb til. På den måde sparer beboerne op til at vedligeholde vejene. Men i Kejsdalen, hvor Steinar Sørensen bor, er der ingen grundejerforening.

Da boligområdet blev udbygget op gennem 1980'erne, var praksis i Juelsminde Kommune, at alle veje og stier var offentlige. Men i forbindelse med kommunesammenlægningen skulle området harmoniseres, og derfor skiftede nogle veje og stier status. Eksempelvis er fem veje i Kejsdalen blevet til private fællesveje, mens de resterende ni stadig er kommunale veje. Det samme er sket for de små stiforbindelser, hvor Steinar Sørensens kone faldt. I alt har han fundet 62 veje og stier i Juelsminde, som, han mener, har en forkert status.

Steinar Sørensen har over de seneste måneder været i kontakt med Hedensted Kommune for at påpege, hvad han ser som en nedklassificering, men kommunen afviser, at der er tale om en bevidst handling. De henviser til, at vejregistreringerne baserer sig på de vejfortegnelser og kort, der har været tidligere, men det passer ikke, mener Steinar Sørensen.

- Man kan se i de gamle lokalplaner, at der er veje og stier, som er kommunale, da området blev bygget, men som nu er omdannet til private fællesveje, siger Steinar Sørensen.

Han understreger, at han ikke har nogen økonomisk aktie i sagen, fordi hans hus ligger ud til en offentlig vej.

- Men jeg ville hellere have været medlem af en grundejerforening, der stod for vejvedligehold, for så havde vi selv styr på, hvordan vores veje blev vedligeholdt, siger Steinar Sørensen.

En rod har skubbet fliserne op, så man kan falde over dem. Foto: Michael Svenningsen
En rod har skubbet fliserne op, så man kan falde over dem. Foto: Michael Svenningsen
En vendeplads på Birkevangen er opført som privat fællesvej. En fejl, mener Steinar Sørensen. I lokalplanerne er der ikke nævnt noget om, hvem der har ansvaret for vedligehold, fordi praksis på det tidspunkt var, at de var offentlige. I 2011 blev de dog anført som private fællesveje. Foto: Michael Svenningsen
En vendeplads på Birkevangen er opført som privat fællesvej. En fejl, mener Steinar Sørensen. I lokalplanerne er der ikke nævnt noget om, hvem der har ansvaret for vedligehold, fordi praksis på det tidspunkt var, at de var offentlige. I 2011 blev de dog anført som private fællesveje. Foto: Michael Svenningsen
Juelsminde: Vi skal på gåtur med Steinar Sørensen for at se på stier og stikveje, som kommunen ad bagvejen har lavet til privateje. Foto: Michael Svenningsen
Juelsminde: Vi skal på gåtur med Steinar Sørensen for at se på stier og stikveje, som kommunen ad bagvejen har lavet til privateje. Foto: Michael Svenningsen

Boligejere kan få ekstraregning på grund af rod i stisystemer

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce