Efter vildledning og politianmeldelse: Politikere vil stramme kontrollen med havbrug

Havnen i Snaptun er udgangspunktet for de havbrug, der ligger i Hedensted Kommune. Herfra sejler både ud med foder og henter fisk hjem. Foto: Michael Svenningsen

Efter vildledning og politianmeldelse: Politikere vil stramme kontrollen med havbrug

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Et flertal i teknisk udvalg vil pålægge Hjarnø Havbrug øget kontrol og kræver månedlige indberetninger af produktionen.

Hjarnø: Hvordan skal kommunen forholde sig til, at Hjarnø Havbrug i seks år har givet vildledende oplysninger?

Det spørgsmål delte politikerne i teknisk udvalg på et møde tirsdag. At der skal gøre noget over for havbruget, er politikerne dog enige om.

- Vi tager skarpt afstand fra, at havbruget har indberettet mindre foderforbrug, end det faktiske. Vi forventer, at kontrollen bygger på tillid og ærlighed, og der mangler der noget fra virksomhedens side. Der kører nu en politisag, og vi skal tage stilling til, hvordan kontrollen fra kommunens side skal køre fremover, fortæller formand for teknisk udvalg Lene Tingleff (V).

Sagen kort
Lystfiskere fik i sensommeren 2017 sølvlaks, der er en fremmed art i danske farvande, på krogen. De har siden vist sig formentlig at komme fra Hjarnø Havbrug.Ifølge havbruget er der blevet udsat 15.000 sølvlaks i januar 2017, og i marts skete et udslip på 200 fisk.Danmarks Sportsfiskerforbund mener, der er blevet opdrættet mange flere sølvlaks, fordi havbruget har importeret hele 500.000 sølvlakse-æg. Forbundet mener, at havbruget har givet forkerte oplysninger og sandsynligvis har produceret flere fisk og udledt mere kvælstof, end der er givet tilladelse til.I november 2017 bad Hedensted Kommune, der er tilsynsmyndighed, havbruget redegøre for virksomhedens opdræt af sølvlaks. Kommunen er af havbrugsmodstandere blevet kritiseret for mangelfuldt tilsyn.I juni måned anmeldte Danmarks Sportsfiskerforbund Hjarnø Havbrug til politiet for flere brud på miljølovgivningen.I juli offentliggjorde Hedensted Kommune, at havbruget, på baggrund af oplysninger fra Sydøstjyllands Politi, havde erkendt at have givet fejlagtige oplysninger i deres indberetninger.

Mere kontrol

Et flertal i udvalget vil skærpe kontrollen med havbruget betragteligt. Skærpelsen er en forlængele og udvidelse af det skærpede tilsyn, som kommunen indførte, da havbruget i juli erkendte at have brugt en ulovlig indberetningsmetode.

Det skærpede tilsyn indebærer eksempelvis at, kommunen hver måned skal vide, hvor meget foder, der er er brugt, samt tal for produktion af fisk, tang og muslinger. Oplysningerne skal også forelægges teknisk udvalg.

Virksomheden skal ISO-godkendes med kontrol af en ekstern auditor.

- En ISO-certificering er ikke bare noget, man lige gør, så det er en stor skærpelse, understreger Lene Tingleff.

I forvejen er virksomheden ved at etablere et kvalitetssystem, og det skal nu forbedres yderligere.

- Vi har ikke kunnet tage de her midler i brug før, fordi der først nu, via politiets efterforskning, er begrundet mistanke om, at virksomheden ikke har overholdt deres miljøtilladelse, siger Lene Tingleff med henvisning til, at kritikere i flere år har påtalt, at kommunen ikke førte et strammere tilsyn med virksomheden.

Ny lov på vej

Udvalgsmedlem Steen Christensen (S) mener, at det tiltag ikke er skarpt nok, men flertallet i udvalget går ind for modellen.

- Vi vil stramme op, så der er styr på det fremadrettet. Vi har en meget stærk formodning om, at virksomheden har overholdt deres miljøtilladelse, fordi de har haft kompenserende anlæg, siger Lene Tingleff.

De kompenserende anlæg er den produktion af muslinger og tang, som virksomheden ulovligt har trukket fra i de indberetninger, som virksomheden de seneste seks år har indsendt til kommunen.

Først sidste år blev der vedtaget en lov om, at havbrug må bruge tang- og muslingeopdræt som kompensation for udledning af kvælstof og fosfor, som er hovedproblemerne ved produktion af fisk i havbrug.

Men den vejledning, der skal udmønte loven, er endnu ikke færdig. I vejledningen vil det blandt andet fremgå, hvor meget tang- og muslingeproduktion reducerer udledning af kvælstof og fosfor.

Der kan være store forskelle på, hvordan muslinger og tang kompenserer, alt efter forholdene i havet, fremgår det af forarbejdet til loven. Derfor er det først noget, der skal undersøges til bunds.

- Vi vil have en total dokumentation for, hvordan det virker, understreger Lene Tingleff.

Sagen skal nu i byrådet og vedtages, inden de skærpede regler overfor Hjarnø Havbrug kan træde i kraft.

Efter vildledning og politianmeldelse: Politikere vil stramme kontrollen med havbrug

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce