Turisterne strømmer til naturperle: Men området er i fare for at gro til

Uldum Kær betragtes som et af de mest naturskønne områder i Hedensted Kommune og har blandt andet mange fugle. Foto: Michael Svenningsen

Turisterne strømmer til naturperle: Men området er i fare for at gro til

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Der er behov for en større renovering af Uldum Kær, hvis området fortsat skal være fremkommeligt, viser kommunens gennemgang. Fremover skal der sættes flere penge af til vedligehold.

Uldum: Tusindvis af lokale og turister besøger hvert år et af kommunens mest naturskønne områder, Uldum Kær. Men hvis det også i fremtiden skal være scenariet, så er der brug for en større indsats med at vedligeholde stierne.

Det er konklusionen på en grundig gennemgang af Kæret, som kommunens forvaltning har foretaget i løbet af sommeren.

- Området er flere steder ved at gro til, og hvis det fortsat skal være fremkommeligt, er vi nødt til at sætte ind snart, siger formand for teknisk udvalg, Lene Tingleff (V).

Det er kommunens ansvar at vedligeholde kæret, men der er ikke afsat ressourcer til opgaven - udover at projektet indgår i kommunens generelle vedligehold.

Genopretningen af Uldum Kær
Begyndte i 2007, da daværende miljøminister Connie Hedegaard tildelte Uldum Kær en del af hendes "miljømilliard". Projektet blev indviet i juli 2010.Samlet kostede projektet, der blev gennemført i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Hedensted kommune, 9,6 mill. kr.Formålet var bl.a. at genskabe ca. 180 ha åbne og afgræssede eng- og kærflader til gavn for plante- og dyreliv, afhjælpe lodsejernes problemer med oversvømmelser og skabe bedre muligheder for, at turister og lokale kan færdes i området.Man ryddede bl.a. et 35 ha stort areal for pil, anlagde 5,6 km sti, byggede syv broer og tre fugletårne.Det samlede kærområde er med sine 1200 ha Danmarks største og et af landets 246 EU naturbeskyttelsesområder (Natura 2000).
De seneste 10 år har der kun været udført reparationer af fugletårne og stier i Kæret, når der har været et sikkerhedsmæssigt behov. Derfor er der lige nu et større efterslæb. Foto: Michael Svenningsen
De seneste 10 år har der kun været udført reparationer af fugletårne og stier i Kæret, når der har været et sikkerhedsmæssigt behov. Derfor er der lige nu et større efterslæb. Foto: Michael Svenningsen

Sikkerhed først

Den løbende vedligehold består i tømning af skraldespande hver 14. dag, klipning af stier to gange årligt og maling af fugletårnene hvert andet år. Reparation af fugletårne og træstier udføres kun, når der er et sikkerhedsmæssigt behov.

- Efter næsten 10 år er der mange af stierne, der mangler grusbelægning, og mange broer og fugletårne har behov for en større gennemgang og udskiftning af mørnede dele. Det har der ikke været penge til i budgettet, fortæller Lene Tingleff.

Ingen store maskiner

Forvaltningen vurderer, at der fremover skal afsættes mellem 100.000 og 300.000 kr. til vedligehold af kæret, og at der derudover er brug for et engangsbeløb til at renovere de mest nedslidte broer og faciliteter.

- I år og næste år er der afsat midler til en naturpulje, som kan bidrage i mindre omfang. Men forvaltningen er ved at udarbejde et konkret forslag til, hvad der skal budgetteres med i 2020, siger Lene Tingleff.

Hvor mange penge, der skal bruges, afhænger blandt andet af, hvilke maskiner der tages i brug. Der er ikke meget plads i kæret, og ofte er det meget vådt, og derfor kan der ikke køre store, effektive maskiner.

Forvaltningen laver i efteråret nogle forsøg med mindre maskiner, og de erfaringer kommer til at danne grundlag for vedligeholdelsesbudgettet.

Turisterne strømmer til naturperle: Men området er i fare for at gro til

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce