16 høringssvar om ny skole - ingen ændringer


16 høringssvar om ny skole - ingen ændringer

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Kommunen vil ikke lægge vægt på høringssvar om ny skole i Centerparken i Brande.

Brande: "Da et enigt byråd har valgt at placere en ny skole i Centerparken, vurderer Teknisk Område, at placeringen ikke længere er til drøftelse."

Sådan lyder den overordnede konklusion på de 16 høringssvar, der er indkommet til planerne om at opføre en ny skole i Centerparken til erstatning for den skimmelsvampramte Præstelundskole.

Tirsdag 26. februar behandler Ikast-Brande Kommunes teknik- og miljøudvalg de høringssvar, der er indkommet til debatoplægget om den planlagte nye skole i Centerparken. Teknisk Område har på forhånd inddelt de 16 høringssvar i seks underkategorier: Skolens placering, skolens udformning, de rekreative arealer, trafikforhold og parkering, de eksisterende bygninger samt andre emner, men fra den kommunale forvaltning ser man umiddelbart ingen grund til at imødekomme nogen af høringssvarene.

"Det er Teknisk Områdes vurdering, at bestemmelser og byggelinjer i det kommende kommuneplantillæg og den kommende lokalplan vil afværge de fleste bekymringer i de indsendte høringssvar", fremgår det således den sagsbeskrivelse, som udvalget skal forholde sig til.

Udover at konstatere, at et enigt byråd står bag placeringen, vurderer Teknisk Område, at det er fysisk muligt at bygge i området, selvom området tidligere har været ramt af oversvømmelser. Den del skal lokalplanen forholde sig til, ligesom det ikke vurderes, at der er behov for at inddrage de rekreative arealer langs Brande Å til byggeri.

Fitness-udvidelse påvirkes ikke

Brande Fitness' bekymringer for deres forestående anlæggelse af et udendørs træningsområde på 200-300 kvadratmeter stik nord for Brande Hallerne bliver ikke påvirket af skolebyggeriet, da hallernes matrikel ligger udenfor planområdet.

Teknisk Område vurderer heller ikke, at krydset ved Præstelunden/Ågade/Ole Bendix Vej vil blive udfordret væsentligt med den nye skole. Dog anføres det, at lyskrydset ved Storegade/Hyvildvej ved Kvickly muligvis skal omprogrammeres, men eftersom lyskrydsene ligger uden for planområdet, bliver trafikken i vejkrydsene ikke reguleret af kommuneplantillægget eller lokalplanen.

Når teknik- og miljøudvalget samt økonomi- og planudvalget har behandlet sagen, og den igangværende arkitektkonkurrence for skolens udformning er overstået, vil der blive udarbejdet forslag til en lokalplan og et kommuneplantillæg. Begge planforslag vil blive sendt i endnu en offentlig høring, inden byrådet tager endeligt stilling til planerne.

16 høringssvar om ny skole - ingen ændringer

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce