Afgørelsens time for Bestsellers byggeplaner

Bestseller Tower - et planlagt 320 meter højt tårn ved Brande - vil kunne ses vidt omkring. Visualisering fra lokalplanforslag

Afgørelsens time for Bestsellers byggeplaner

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Udvalg skal tage stilling til den lokalplan og det kommuneplantillæg, der vil muliggøre opførelsen af Bestseller Tower & Village.

Brande: Tirsdag 26. februar skal Ikast-Brande Kommunes teknik- og miljøudvalg tage endeligt stilling til den lokalplan og det kommuneplantillæg, der vil muliggøre opførelsen af Bestseller Tower & Village.

Høringsfasen, som resulterede i godt en snes høringssvar, har givet anledning til nogle enkelte ændringer i de oprindelige planer, dog ikke Herning Kommunes forslag om at "dele" Bestseller-tårnet, der er et helt centralt element i byggeplaner, i mindre "bidder".

Derimod har Ikast-Brande Kommunes Tekniske Område lyttet til Energinet, der har ønsket, at der ikke må opføres bygninger til ophold for mennesker indenfor 20 meter fra naturgas-transmissionsledningen, der gennemskærer området, samt at der indenfor en afstand af 91 meter fra naturgas-transmissionsledningen ikke må indrettes områder eller bygninger til ophold for mere end 20 personer.

Miljøstyrelsen har bedt om en uddybelse af redegørelsen om Grønt Danmarkskort, mens Teknisk Område har vurderet, at Erhvervsstyrelsens ønskede rettelser til redegørelsens afsnit om detailhandel allerede er indarbejdet i det reviderede forslag til kommuneplantillæg, som var sendt i forlænget høring i november sidste år.

Museum Midtjylland har bedt om mulighed for at lave en arkæologisk forundersøgelse, hvis der skal ske nogen form for anlægsarbejde i de områder, som endnu ikke er forundersøgt, og Vejdirektoratet har ønsket en tilføjelse om naturbeskyttelseslovens forbud mod reklameskiltning i åbent land.

Desuden bliver det tydeliggjort i lokalplanens redegørelse, at det vil kræve en tilladelse fra Vejdirektoratet, såfremt der ønskes opsat støjskærme/-volde inden for vejbyggelinjen langs motorvejen, samt at nye adgange og ændring af eksisterende adgange inden for 50-100 meter fra statsvejnettet forudsætter Vejdirektoratets tilladelse.

Som følge af en ændring af planloven pr. 1. januar 2019 indsættes derudover i lokalplanen et bilag om reglerne for ekspropriation.

Når teknik- og miljøudvalget har behandlet sagen, skal den en tur omkring økonomi- og planudvalget, hvorefter den skal forelægges det samlede byråd. Det sker på byrådsmødet 11. marts.

Afgørelsens time for Bestsellers byggeplaner

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce