Brande Mellem & Realskole - et historisk tilbageblik

Ægteparret Marie og Jens Birkedals var de første ledere af Brande Mellem & Realskole. Arkivfoto

Brande Mellem & Realskole - et historisk tilbageblik

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Kendt skole i Brande blev oprettet af borgere. Først i 1941 blev den kommunal.

Brande: Den 20. august 1913 åbnede Brande Mellem & Realskole, og denne første skoledag var imødeset med forventning. Mange Brande-borgere havde før åbningen arbejdet energisk for oprettelsen af skolen. Det var især købmand N.I. Møller og gårdejer Chr. Midtgård, der var de bærende kræfter for at få skolen i gang.

Efter flere møder fik man i vinteren 1912-1913 planerne lagt i faste rammer. De mange møder blev holdt hos sognepræst E. Thomsen, der meget energisk gik ind for sagen. Der blev nedsat et udvalg bestående af pastor Thomsen, købmand N.I. Møller, manufakturhandler Charles Jørgensen og gårdejer Chr. Midtgård.

Udvalgets første opgave var, at sikre lokaler, og med hjælp af kommunalbestyrelsen fik man stillet en ældre skolebygning til rådighed. På udvalgets vegne rettede pastor Thomsen en henvendelse til cand. theol. Jens Birkedals, der var skolebestyrer i Svinninge. Han og hans hustru Marie fik handlet vilkårene på plads som skolebestyrer i Brande fra 1913.

På et møde redegjorde Pastor Thomsen for ansættelse af Jens Birkedals, og han opfordrede sognets beboere til at indtegne deres børn til skolen og samtidig binde sig til et årligt tilskud, da skolen ikke kunne klare sig uden tilskud. Ved skolens start i 1913 var der tilmeldt 18 elever.

Den nye bestyrelse, der blev valgt 26. marts 1913 bestod af pastor Thomsen, sagfører Theilade, købmand N.I. Møller, dyrlæge Møller Jensen, samt gårdejer Chr. Midtgård. Fra 1916 overtog Jens Birkedals sammen med sin hustru Marie skolen for egen regning, og seks år senere i 1922 købte Jens Birkedals skolen og opførte den nye hovedbygning i 1923 på Storegade 5.

Et valgt forældreråd afløste i 1926 bestyrelsen, og der blev samtidig oprettet et interessentselskab, der måtte yde tilskud til skolens drift. Det valgte forældreråd havde til opgave at uddele fripladser på skolen.

Brande Mellem & Realskole fik ikke blot elever fra Brande, men der kom også elever fra Nørre Snede, Vesterlund, Blåhøj og Fasterholt, og allerede i 1922 var der indtegnet hele 122 elever.

Skolens dygtige leder Jens Birkedals døde allerede i 1930, kun 53 år gammel. Hans hustru Marie Birkedals førte skolen videre.

Brande Mellem & Realskole holdt til på Storegade 5 fra 1923 til 1955. Arkivfoto
Brande Mellem & Realskole holdt til på Storegade 5 fra 1923 til 1955. Arkivfoto

Kommunen tog over

Da nyordningen af kommunens skoleforhold kom til drøftelse i sognerådet og skolekommissionen, kom man frem til, at kommunen i 1941, skulle overtage skolen. Samtidig trak Marie Birkedals sig tilbage som leder af skolen.

Den 1. april 1942 blev skolebestyrer Aksel J. Knudsen udnævnt til overlærer, og den øvrige lærerstab bestod af lærerinde J.K Nicolajsen, lærer O. Drosting, lærer K.M Andersen, lærer M. Kirkeby samt lærerinde E. Fauerby.

Skolebestyrer Aksel J. Knudsen blev senere udnævnt til skoleinspektør, indtil han tog sin afsked i 1958. Skolen blev i 1956 flyttet til Nordre Skole på Herningvej på grund af pladsmangel, og de gamle bygninger blev overtaget af byens kommunekontor.

Efter skoleinspektør Aksel J. Knudsen tog sin afsked i 1958, blev overlærer O. Drosting konstitueret som inspektør og leder af Nordre Skole. I mellemtiden blev mellemskoleeksamen afskaffet ved lov i 1958, og sidste eksamen afholdt i 1963.

Lærer Anders Mygind, der kom fra en førstelærer-stilling på Askær Skole, blev ansat på realskolen i 1959 som overlærer. Anders Mygind blev i 1961 udnævnt til skoleinspektør ved Nordre Skole på Herningvej.

På grund af pladsmangel på Nordre Skole på Herningvej blev det besluttet af kommunen at opføre en ny skole, Dalgasskolen, på Elmealle i 1966. Anders Mygind fortsatte som skoleinspektør, indtil han tog sin afsked i 1977.

De mange elever fra Nordre Skole blev integreret på Dalgasskolen, og realskolen fortsatte til den sidste eksamen i 1975. Herefter blev der indført en 9-årig enhedsskole ved lov, og herved sluttede en epoke for Brande Mellem & Realskole.

Brande Mellem & Realskole - et historisk tilbageblik

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce