Ikke plads til Brande City i nyt "skole-udvalg"

- Jeg synes, at det 19 personer store bedømmelsesudvalg har den nødvendige bredde og indsigt, der skal til, siger formanden for børne- og ungdomsudvalget, Simon Vanggaard. Arkivfoto

Ikke plads til Brande City i nyt "skole-udvalg"

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Foreningen Brande City kan åbenbart ikke få plads i det bedømmelsesudvalg, der skal arbejde med ny skole.

Brande: I løbet af de kommende måneder skal der tages stilling til, hvordan den nye skole i Centerparken skal se ud, men et flertal i byrådet afviser at imødekomme et ønske fra Brande City om at sidde med ved bordet.

Mandag 12. november godkendte byrådet i Ikast-Brande Kommune sammensætningen af det bedømmelsesudvalg, der skal beslutte, hvordan den kommende skole i Brande skal se ud.

Tre dage senere blev det talerør for Brande, som ikke mindst fra politisk side er blevet efterlyst i årevis, født, da der blev afholdt stiftende generalforsamling for Brande City, en sammenslutning af handelsstandsforeningen og Brande Borgerforening.

Bedømmelsesudvalget består af ikke mindre end 17 personer og er sammensat af en bred vifte af politikere, fagpersoner, personale- og en enkelt forældrerepræsentant, men en gennemgang af listen over udvalgets medlemmer godtgør, at det faktisk kun er to af de 17 personer, som selv er bosiddende i Brande: Tina Ostersen fra Præstelundskolens skolebestyrelse og den ene af de to medarbejderrepræsentanter, Lenda Hansen.

Derudover består bedømmelsesudvalget blandt andet af formand for børne- og undervisningsudvalget, viceborgmester Simon Vanggaard Nielsen (DF), samme udvalgs næstformand, Gert Bækgaard Christensen (V), direktør for Børn og Fællesskaber, Rasmus Byskov-Nielsen, skolechef Thomas Garsdal og Præstelundskolens skoleleder, Klaus Toft Høg. Dertil kommer drift- og anlægschef Gunvor Winther og planchef Karina Kisum Jensen, ungdomsskoleleder Jørgen Donslund, biblioteksleder Martin Lundsgaard-Leth og musikskoleleder Simon Lindegaard, der alle har det til fælles med de resterende medlemmer af bedømmelsesudvalget, at de enten bor i Ikast eller helt udenfor kommunen.

Endelig skal udvalget suppleres med to uvildige fagdommere fra totalentreprisenævnet; de skal udpeges af kommunens bygherrerådgiver, DK2, som tillige repræsenteres i udvalget af Morten Dencker Grønbæk og Mette Albrecthsen, der deltager som henholdsvis rådgiver og sekretær for bedømmelsesudvalget.

Skuffet City-formand
- Vi har haft kontakt til borgmesteren og gruppeformændene, men svaret var ikke lige det, vi forventede. Vi havde håbet på at blive repræsenteret i udvalget, så vi kunne få lov til at give vores besyv med, siger formand for Brande City, fhv. viceborgmester Preben Christensen.Selvom han anerkender, at blandt andet skolebestyrelsen er repræsenteret, savner han en lidt bredere lokal repræsentation.

- Det skal være et hus for Brande-borgerne - så er det da relevant, at de almindelige Brande-borgere bliver repræsenteret, siger han og erklærer:

- Vi bliver skuffede, hvis ikke det lykkes at blive repræsenteret.
- Det skal være et hus for Brande-borgerne ? så er det da relevant, at de almindelige Brande-borgere bliver repræsenteret, siger Preben Christensen, der er formand for Brande City. Arkivfoto
- Det skal være et hus for Brande-borgerne ? så er det da relevant, at de almindelige Brande-borgere bliver repræsenteret, siger Preben Christensen, der er formand for Brande City. Arkivfoto

Anderledes i Nr. Snede

Da Nr. Snede Skole for få år siden gennemgik en større renovering og ombygning, som samlet set løb op i omkring 60 millioner kroner, var byens lokalråd, fritidsforeninger samt kulturliv en naturlig del af den dommerkomite, der pegede på vinderprojektet.

Men en repræsentant for Brande City har man altså ikke fundet plads til i bedømmelsesudvalget. Hvorfor egentlig ikke?

- Det er besluttet i november, hvordan sammensætningen er. Ved den lejlighed blev det besluttet at udvide med en fra tandplejen. Hvis nogen byrådspolitikere eller andre ønsker, at der skal træffes en ny beslutning, kræver det jo, at et flertal ønsker det, lyder det kortfattede svar fra borgmester Ib Lauritsen (V).

Fra Dansk Folkepartis 1. viceborgmester, Simon Vanggaard Nielsen, lyder svaret:

- Jeg synes, at det 19 personer store bedømmelsesudvalg har den nødvendige bredde og indsigt, der skal til. Derudover står de på et godt værdibaseret byggeprogram, der er blevet til i en endnu bredere kreds.

- Jeg glæder mig til at se de indkomne forslag fra arkitekterne, lyder det afslutningsvis fra DF'eren, som altså i sin egenskab af formand for børne- og undervisningsudvalget selv er blandt medlemmerne af bedømmelsesudvalget.

Indsend ønsker

2. viceborgmester Frank Heidemann Sørensen (S) siger:

- Jeg synes, bedømmelsesudvalget er fint sammensat og er meget sammenligneligt med de bedømmelsesudvalg, vi tidligere har har haft ved store byggerier som børnehaven i Bording og plejecenteret i Ikast.

- Det betyder ikke, at jeg ikke anerkender, at byggeriet selvfølgelig har en stor interesse for borgerne i Brande. Jeg vil derfor foreslå, at Brande City og idrætsforeningen indsender deres ønsker om fokuspunkter i forhold til byggeriet til formanden for bedømmelsesudvalget, som så kan sikre, at de kommer til udvalgets kendskab, lyder det fra Socialdemokratiets gruppeformand.

Ligesom borgmesteren forholder han sig til gengæld ikke til spørgsmålet om, hvilken forskel der er på processen i Nr. Snede og Brande. De Konservatives gruppeformand, Annette Mosegaard, mener ikke, den manglende lokale repræsentation får afgørende betydning:

- Hver gang vi påbegynder et byggeri, så nedsætter vi et bedømmelsesudvalg. De har forskellig sammensætning alt efter type af byggeri. Da vi godkendte bedømmelsesudvalget til skolen, var der ikke forslag om tilføjelser eller ændringer. Set i bakspejlet kunne Brande City eller en anden repræsentant være med, men jeg tænker ikke, at det er afgørende for udseendet af skolen, og jeg er overbevist om, at vi får et fantastisk byggeri!

Dermed er Fælleslisten ene om at bakke op om ønsket fra Brande City. Henrik Kraglund siger således:

- Selvfølgelig skal vi have en repræsentation, som Brande vil synes passende, vel to personer, som ikke sidder i bedømmelsesudvalget af "faglige" årsager, som tilfældet er for de to branditter, som allerede indgår i udvalget. Det er ikke nok, at bedømmelsesudvalget er kvalificeret - det skal også have en fornuftig lokal forankring. Og det er jo ikke tilfældet, når Brande City ønsker at være repræsenteret.

- Den lokale repræsentation bør spejle de Brande-interessenter, som involveres stærkest i den kommende skole - her taler vi som minimum om en repræsentant for sports-/foreningslivet og for Brande City i øvrigt, fastslår byrådets nestor.

Evalueres sidst i marts

Også de øvrige lokale byrådspolitikere har fået muligheden for at tilkendegive deres holdning til spørgsmålet. Bo Sand Kristensen (DF) har ingen kommentarer, men henviser til sin gruppeformand, og Anne Ravn Bach (S) holder barselsorlov fra det politiske arbejde.Venstres Lars Lyhne har ikke reageret på avisens henvendelse, mens Kirsten York Helms (K) bakker op om sin gruppeformands udmeldinger. Hun tilføjer:

- Jeg mener også, at det er meget afgørende for resultatet af et så stort og spændende et byggeri, at der fra alle sider er vilje til et godt og konstruktivt samarbejde.

Bedømmelsesudvalgets evaluering af de indkomne tilbud sker sidst i marts, og den politiske godkendelse skal sammen med udpegelsen af totalentreprenøren ske i april, hvorefter der kan indgås kontrakt om byggeriet.

Ikke plads til Brande City i nyt "skole-udvalg"

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce