Overbelægning på sygehusene: Embedsmænd drøftede talmagi kort tid efter politisk aftale

I november 2016 overtog Ellen Trane Nørby (t.h.) sundhedsministeriet efter Sophie Løhde (t.v.). Ældreminister Thyra Frank i midten. Foto:Ida Marie Odgaard/Scanpix

Overbelægning på sygehusene: Embedsmænd drøftede talmagi kort tid efter politisk aftale

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Embedsmanden, der ud af det blå fik overbelægningstallene på sygehuse til at styrtdykke ved at justere regnemodel, diskuterede muligheden for at ændre på tallene med kolleger i Sundhedsministeriet, viser mail, som avisen Danmark er i besiddelse af.

Talmagi: En ambitiøs politisk aftale om en akutpakke til 415 millioner kroner, som skulle få patienter væk fra gangene og nedbringe overbelægningen på landets sygehuse. En embedsmand fra Sundhedsdatastyrelsen, som kort efter og af egen drift ændrede på definitionen for overbelægning på sygehusene, så tallene styrtdykkede fra den ene dag til den anden. Og et sundhedsministerium, som med vidt åbne øjne lod sin minister viderebringe forkerte tal til Folketinget, der placerede hende på kanten af ministeransvarsloven. 

I de seneste uger har avisen Danmark afdækket sagen om talmagi med overbelægningen på sygehusene. En sag, som sundhedsordførere og eksperter mener lugter af manipulation i forsøget på at få den barske virkelighed med massiv overbelægning på nogle sygehuse til at se bedre ud, end den er. 

Sundhedsministeriet og Sundhedsdatastyrelsen kalder selv sagen for en "uheldig misforståelse", som er opstået, fordi en enkelt embedsmand fra styrelsen efter et møde med ministeriet 3. marts 2016 fik den vildfarelse, at der var enighed om at justere definitionen for overbelægning fra 100 til 105 procent. Resultatet af vildfarelsen blev, at tallene for dage med overbelægning på landets sygehuse faldt med et brag. 

Der findes ikke et referat fra det centrale møde mellem styrelsen og ministeriets embedsmænd, lyder det fra Sundhedsministeriet i et svar til avisen Danmark.

Men via en mail fra september 2017, kan vi alligevel løfte sløret for, hvad der blev talt om. Af mailen, som er skrevet af en chefkonsulent i Sundhedsministeriet, fremgår det, at embedsmændene rent faktisk diskuterede muligheden for at ændre definitionen for overbelægning til 105 procent. I den sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at embedsmændene overhovedet mødtes, da regeringen og forligspartierne bag akutpakken måneden forinden havde aftalt af lade et privat konsulentfirma gennemføre en analyse af behovet for en ny og mere ensartet opgørelsesmetode for netop overbelægning. En analyse, som blev færdig i begyndelsen af 2017. 

"Det er korrekt, at man i forbindelse med drøftelser omkring indikatoren for belægning, som skulle indgå i de Nationale mål, havde et møde, hvor det blev overvejet, om man skulle indføre en graduering, således at belægning over 100procent blev gult, og over 105 procent blev rødt. Der blev intet besluttet på dette møde.", skriver ministeriets chefkonsulent i mailen. 

Vi har spurgt Sundhedsministeriet, hvorfor det var nødvendigt at afholde et møde om muligheden for at ændre på definitionen af overbelægning, når der netop var sat en analyse om præcis samme emne i gang. Ministeriet har endnu ikke svaret på avisens spørgsmål.  

Talmagi punkt for punkt
1)Februar 2016. Daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) laver aftale med regeringens støttepartier om en akutpakke til 415 mio. kr., som skal nedbringe overbelægningen.2) Marts 2016. Møde i Sundhedsministeriet (SUM) om definition af overbelægning. En embedsmand fra Sundhedsdatastyrelsen (styrelsen) deltager.

3)Umiddelbart efter mødet ændrer styrelsen definitionen på overbelægning fra mere end 100 procent til mere end 105 procent. Ændringen får tallene for "antallet af dage med overbelægning" til at styrtdykke.

4) November 2016. Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) får svar på spørgsmål om overbelægning på udvalgte afdelinger fra Sophie Løhde. Tallene baserer sig på den nye definition, men det fremgår ikke af svaret.

5)Maj 2016. Styrelsen forklarer i en mail, som avisen Danmark er i besiddelse af, at den nye definition er sket efter aftale med ministeriet og Danske Regioner, og at definitionen allerede bliver brugt i Region Hovedstaden. Både Danske Regioner og Region Hovedstaden afviser siden styrelsens forklaring.

6)Maj 2016. SUM beder Styrelsen om at rulle definitionen tilbage til ved mere end 100 procent ved kommende opdatering af tallene i september 2017.

7) Juli 2017. Flemming Møller Mortensen får svar på spørgsmål om overbelægning på udvalgte afdelinger fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Tallene baserer sig stadig på 105 procent, hvilket ikke fremgår af svaret.

8)August/september 2017. Styrelsen ændrer forklaring. Af et notat fremgår det, at embedsmanden, som deltog i mødet i marts året forinden, har fået en fejlagtig opfattelse af, at der var enighed om at ændre definitionen.

9)September 2017. Definitionen justeres tilbage til ved mere end 100 procent. SUM kalder sagen for en uheldig misforståelse.

10)November 2017. Avisen Danmark kontakter nuværende og daværende sundhedsministre Ellen Trane Nørby og Sophie Løhde, som begge afviser at have kendt til den ændrede definition.

34 spørgsmål til ministeren

Selv om der angiveligt ikke blev truffet en beslutning på mødet, gik styrelsens embedsmand altså alligevel hjem og ændrede på definitionen kort tid efter på baggrund af, hvad sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på et samråd i sidste uge kaldte for en "uheldig misforståelse".

Ændringen har betydet, at skiftende sundhedsministre (Sophie Løhde (V) og siden Ellen Trane Nørby) ved flere lejligheder har videregivet forkerte tal til Folketinget. Senest i juli 2017, hvor Ellen Trane Nørbys skriftlige svar til sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) indeholdt forkerte og stærkt sminkede oplysninger om overbelægningen på en række sjællandske sygehusafdelinger. Ministeren har siden berigtiget det forkerte svar og beklaget, at hun videregav oplysninger, som hendes embedsfolk på daværende tidspunkt var fuldt bevidste om var forkerte. 

Flere sundhedsordførere har undret sig over forklaringen om, at det i første omgang var en enkelt embedsmand, som ændrede på noget så vitalt i sundhedsvæsenet som overbelægningstal uden at sikre sig, at der lå en klar aftale. Ordførerne undrer sig også over, hvorfor ministeriet undlod at orientere Ellen Trane Nørby om den forkerte definition, da embedsfolk opdagede fejlen i maj i år. I stedet for at orientere Ellen Trane Nørby, fodrede embedsfolkene tværtimod deres minister med de forkerte tal i svaret til den socialdemokratiske sundhedsordfører. 

- Vi mangler en del svar på, hvordan det her kan lade sig gøre. At der skulle have siddet en enkelt embedsmand, som har implementeret denne ændring uden at fortælle det til nogen, det lyder ærlig talt lidt underligt, siger Liselott Blixt, formand for Folketingets sundhedsudvalg og Dansk Folkepartis sundhedsordfører. 

Hun har som udvalgsformand på vegne af Sundheds- og Ældreudvalget og Flemming Møller Mortensen (S) stillet i alt 34 spørgsmål om sagen til Ellen Trane Nørby. 

Ministeren lovede på sidste uges samråd, at der kommer en redegørelse af hele forløbet inden for to-tre uger. 

Men giver redegørelsen og ministerens svar på udvalgspørgsmålene ikke et dækkende billede af hændelsesforløbet, er Liselott Blixt parat til at trække Trane Nørbys forgænger i Sundhedsministeriet, Sophie Løhde (V), direkte ind i sagen. 

- Nu venter vi på svarene og på redegørelsen fra ministeren. Og hvis vi stadig ikke er oplyst tilstrækkeligt, kalder vi Sophie Løhde i samråd, siger Liselott Blixt. 

Overbelægning på sygehusene: Embedsmænd drøftede talmagi kort tid efter politisk aftale

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce