Ny, stor bydel skyder op på 27 hektar bare marker

Sådan ser Jellings nye bydel langs sydsiden af Herningvej ud. Længst til venstre et nyt grønt areal ovenfor de nordvestlige boldbaner ved Gormshallen. Længst til højre et lyserødt felt, hvor der kan indrettes blandt andet parkeringspladser til busser og vikingetidsrekonstruktioner. Derimellem er otte felter, B1 til B8, hvor der kan bygges et sted mellem 100 og 170 boliger af forskellig type. Stamvejen, der starter foroven ved Herningvej og snor sig ned til nederste venstre hjørne af det grønne område, skal også fungerer som adgang til festivalpladsen. Kort: Vejle Kommunes Lokalplan

Ny, stor bydel skyder op på 27 hektar bare marker

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Kommunen er klar med en stor lokalplan for 27 hektar mark nordvest for Jelling langs Herningvej.

Jelling: Nu er Vejle Kommune klar med lokalplanen for et helt nyt boligområde i det nordvestlige Jelling. Den skal behandles i teknisk udvalg på tirsdag.

Sammen med et tillæg til kommuneplanen skal lokalplanen bane vej for, at Vejle Kommune kan købe Anesmindes bygninger samt den del af gårdens marker, der ligger syd for Herningvej og langs Kollegievejs østside.

Lokalplanen skal løse flere opgaver. Den skal skabe plads til p-pladser især til busser, rekonstruktioner samt andre faciliteter i forbindelse med monumentområdet og oplevelsescenteret Kongernes Jelling.

Dernæst skal planen give plads til mellem 100 og 170 boliger. Det skal være parcelhuse på både store og små grunde. Det sidste kaldes også kompaktparceller, og de er mellem 400 og 700 kvadratmeter.

Desuden skal der være mulighed for tæt-lave boliger og etagebyggeri.

Antikt vand
I forbindelse med lokalplanen for den nye bydel nordvest for Jelling har kommunen også tænkt over drikkevandsforholdene.Jelling Vandværk har ifølge lokalplanteksten tre boringer. De er 100, 102 og 58 meter dybe.

Mellem jordoverfladen og den dybde, hvorfra vores drikkevand hentes, er der samlet et lerdække på 36 meter.

Drikkevandet vurderes derfor som "godt beskyttet".

Vandet anslås til at være mellem 100 og 200 år gammelt.

Festivalvej

Et tredje element er, at det nye boligområdes stamvej også skal fungere som indkørsel til Jelling Musikfestivals område fra Herningvej. Vejen snor sig ind gennem boligområdet og tæt vest omkring de fem fodboldbaner vest for Gormshallen.

Et vigtigt del af planen er en grøn kile, der får en længde på 850 meter i lige linje. Den skal begynde ved Kongernes Jelling, krydse Kollegievej og strække sig helt ud til et nyt rekreativt område lige nord for de fem boldbaner. I en senere planlægning, skal den forbindes med Møgelmose.

Den grønne kile skal gøre det muligt at kigge langt ud over landskabet. Lysåbne træer skal markere kilens kanter. På langs af kilen snor en sti sig rundt om eller over tre regnvandsbassiner. Med tiden kan det blive en populær promenade.

Anesminde kan fjernes

Ejendommen Anesminde er vurderet som "ikke-bevaringsværdig", og efter lokalplanen kan den bevares, ombygges eller rives ned.

Samlet omfatter lokalplanen 27,3 hektar ret kuperet terræn, hvor der er højdeforskelle på op til 10 meter. Det aktuelle areal rækker næsten ud til de to ejendomme Herningvej 5 (Fuglsanggård) og 18. Videre mod vest er der et areal i lignende størrelse ud til Tofthøjvej, som det vil være logisk at fortsætte byudviklingen på en gang i fremtiden.

Der bliver udlagt otte delområder til boliger, et rekreativt areal og to stykker til offentlige formål nærmest byen, hvor der kan bygges i 2-3 etager op til 12,5 meter. Anesmindes højeste bygninger er cirka 10 meter.

Der kan ventes besøg af arkæologer på markerne. Lokalplanområdet betegnes som "arkæologisk meget vigtigt og interessant". Vejle Museum mener, der kan gøres nye iagttagelser om monumentområdet her.

50 km/t på Herningvej

Der skal ikke laves støjafskærmning langs Herningvej, for hastigheden på den store vej sænkes til 50 kilometer i timen ud for det nye boligområde. Alligevel er der en bestemmelse, der åbner for jordvolde langs Herningvej og Kollegievej på op til tre meter.

Ny, stor bydel skyder op på 27 hektar bare marker

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce