Stampemølle satte gang i Brandes udvikling

En akvarel af Stampen Vandmølle. Vandmøllen blev opført som stampemølle af Kjeld Thomsen omkring 1816. Kunstneren bag akvarellsen er Alex Secher, der levede fra 1913 til 1989.

Stampemølle satte gang i Brandes udvikling

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

En såkaldt stampemølle til valkning af uld blev starten på Brande-områdets industrielle udvikling.

Brande: Omkring år 1800 var Brande kun en lille landsby med nogle enkelte gårde en kirke og skole. Indbyggerantallet var på omkring 50 personer, og i hele sognet var der 580 beboere. Industri var der ikke i området, indtil en driftig landmand - Kjeld Thomsen fra Langkjær - i 1816 købte gården Østergård, som lå inde i byen. Kjeld Thomsen rev gården ned, og materialerne brugte han til opførelse af en stampemølle, som blev drevet af vandkraft, og den kom til at ligge i det område, som blev kaldt "Stampen."

En stampemølle havde ikke møllesten, som vi almindeligvis kender i en kværn, men derimod et stampetrug, hvori fire køller knuste kornet. Dette stampetrug benyttede Kjeld Thomsen til endnu et formål - nemlig til "valkning" af uldtøj. Det var en gammel metode til fremstilling af tekstiler af uld. Det var en tid, hvor der var meget fåreavl på heden, og de store mængder uld blev behandlet af Kjeld Thomsen på hans stampemølle og solgt til hele landet og eksporteret til udlandet.

Det var i virkeligheden også starten på Brandes første tekstil-industri.

Johannes Madsen, ejer af Stampen Dambrug ved Brande, i færd med at sorterer ørreder, der her bliver vejet, før de sættes i en ny dam. Billedet stammer fra 1965. Fotografens navn kendes ikke.
Johannes Madsen, ejer af Stampen Dambrug ved Brande, i færd med at sorterer ørreder, der her bliver vejet, før de sættes i en ny dam. Billedet stammer fra 1965. Fotografens navn kendes ikke.

Flere virksomheder

Kjeld Thomsen fortsatte med at udvide sine virksomheder med et hammerværk hvor han blandt andet fabrikerede hø-leer og andre ting til landbruget. Kjeld Thomsen, der senere fik tilnavnet Kjeld Stampe stod selv for sine virksomheder indtil 1842, da hans hustru døde og han overlod sine virksomheder til sønnen Jens Kjeldsen.

Inden han overlod sine virksomheder til sin søn, forsøgte han sig også med et brændevinsbrænderi. At Kjeld Thomsen stadig var fyldt med energi viste han, da i 1842 startede den første købmands-forretning i Brande. Kjeld Thomsen døde i 1854.

Jens Kjeldsen har åbenbart arvet faderens initiativ. Det uldtøj, som var blevet behandlet på stampemøllen, skulle nu også farves, og i 1847 byggede han et farveri som en naturlig udløber af Stampemøllen. Jens Kjeldsen ansatte som den første farversvend H. Martensen, der var bedstefar til Harke Martensen, der senere byggede Martensens Fabrik.

I 1866 stoppede Harke Martensen (den ældre) sit samarbejde med Kjeld Thomsen og begyndte sit eget farveri.

Jens Kjeldsen døde i 1867, og efter hans død overtog hans søn Kjeld Jensen de forskellige virksomheder. I 1899 blev "Stampen" solgt til Harke Martensen . Det blev sønnen Johannes Martensen, der overtog stedet. Han udvidede fabrikken til også at omfatte spinderi og væveri, og flyttede i 1910 hele fabrikken til Brande.

Johannes Martensen solgte i 1910 området "Stampen" til et konsortium, der anlagde omkring 40 fiskedamme. Fiskeriet kom godt i gang med bestyrer Chr. Jensen, der overtog fiskeriet i 1921. Efter hans død i 1941 var det hans hustru Jensine Jensen, der fortsatte med fiskeriet. Jensine Jensen ansatte Johannes Madsen som leder af fiskeriet. I 1947 overtog Johannes Madsen området. "Stampen" var et mønsterfiskeri, og mange besøgte området.

Efterhånden som restriktionerne og miljøkrav tog til, blev det mere og mere besværligt at have dambrug, og i 1978 solgte Johannes Madsen området til Martensens Fabrik, og en epoke var forbi.

Johannes Madsen var en meget kendt person i Brande, og navnlig sporten havde hans store interesse. Johannes Madsen var i Brande Idrætsforening bestyrelse i 25 år, heraf 16 år som kasserer. I giftermålet med Margrethe fik de to sønner Henning og Torben.

Johannes Madsen døde i 2002.

Stampemølle satte gang i Brandes udvikling

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce