Nu skal der vælges til det nye fælles menighedsråd

De nuværende formænd for menighedsrådene i Ødsted og Jerlev håber at mange vil komme og tage del i valget til det kommende fælles menighedsråd. Der vil være to valgdage; ét i Jerlev 11. september og ét i Ødsted 12. september. Arkivfoto: Christina Møgelvang Mosegaard

Nu skal der vælges til det nye fælles menighedsråd

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I næste uge afholdes der i henholdsvis Jerlev og Ødsted valg til sognenes kommende fælles menighedsråd, og håbet er, at mindst lige så mange, som der deltager ved fællesspisningerne, vil komme og være med til at vælge.

Ødsted/Jerlev: Arbejdet med henblik på fælles et menighedsråd blev allerede sat i gang i 2013, hvor Jerlev ved en pastoratændring fik fællespastorat med Ødsted, og hvor der samtidig blev ansat en ny præst. Jerlev havde indtil da haft fællespastorat med Højen. En naturlig følge heraf, har derfor været at kunne oprette et fælles menighedsråd.

Man afholdte henholdsvis 7. og 9. november 2017 afstemning omkring en eventuel sammenlægning af de to menighedsråd i Ødsted og Jerlev. Ved begge møder stemte 90 procent for en sammenlægning, og nu er det altså ved at være tid til at vælge de kommende menighedsrådsmedlemmer.

Vi opfordrer til at møde ligeså talstærkt op til opstillingsmøderne i Ødsted og Jerlev, som man gør til fællesspisningerne.
Jørn Aagaard og Carsten Bjerre. Nuværende formænd i henholdsvis Jerlev og Ødsted menighedsråd
Det nye menighedsråd for Ødsted og Jerlev
Efter valget af medlemmer til menighedsrådet kommer konstitueringen til se sådan ud:Der vil være en formand fra sogn a, en næstformand fra sogn b. Der vil være en kontaktperson fra hvert sogn. Kasserer vil være en person i samarbejde med en fra hvert sogn, en kirkeværge fra hvert sogn, og to medlemmer der skal varetage forskellige udvalg.Menighedsrådsmøder afholdes skiftevis i hvert sogn.

Der udarbejdes et fælles budget og cvr-nummer og fælles forsikringer. Kirkegårdene konteres på adskilte konti, så kirkegårdene styres økonomisk adskilt fra hinanden.

Sammenlægningen af de to menighedsråd træder i kraft ved valget i 2018 den 1. søndag i advent.

Ikke en sognesammenlægning

- Siden beslutningen om et sammenlagt menighedsråd har der været arbejdet på at få tilpasset alle de praktiske ting. Nu står vi så foran opstillingsmøder til et nyt samlet menighedsråd i de to sogne. Det bliver 11. september i Jerlev og 12. september i Ødsted, og vi håber på, at rigtigt mange vil komme og deltage, forklarer Jørn Aagaard, der er formand ved Ødsted Menighedsråd, han præciserer samtidig, at det ikke er sognene, der lægges sammen, men alene menighedsrådene.

- Vi har aftalt, at der skal vælges fem personer fra hvert sogn, og så bliver vi alt 10 personer inklusiv suppleanterne.

En opfordring

- Vi opfordrer til at møde ligeså talstærkt op til opstillingsmøderne i Ødsted og Jerlev, som man gør til fællesspisningerne, lyder det fra både Jørn Aagaard fra Ødsted og fra menighedsrådsformanden i Jerlev, Carsten Bjerre. De to har endnu en appel der lyder sådan:

- Vi opfordrer jer til at være med til at gøre jeres indflydelse gældende og stemme til det nye menighedsråd.

De to menighedsrådsformænd fortæller videre, at opstillingsmøder og valg vil komme til at foregå, som man i sognene kender det fra tidligere, og at ved menighedsrådsvalget i 2020 vil man herefter kunne lave korrektioner, hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt i forhold til antal medlemmer i menighedsrådet.

Hvorfor slås sammen

- Vi ønsker at slå vores menighedsråd sammen, fordi vi for eksempel i forvejen har fælles aktivitetsudvalg, præstegårdsudvalg og studiegrupper. Vi arrangerer fælles frivilligdag, medarbejderdag og fællesspisning. Vi har fælles præst, kirkesangere og delvis organister. Vi ønsker på længere sigt også et tættere samarbejde på kirkegårdene, og der kan også blive tale om at dele maskiner, forklarer Jørn Aagaard og Carsten Bjerre.

Fordelene er mange

Når de to menighedsråd er blevet lagt sammen, vil mange fordele begynde at vise sig. Her vil nogle af beslutningsprocesserne kunne blive forkortet, der vil være færre møder og man vil have nemmere ved at skabe sammenhæng mellem sognene.

- På mange punkter arbejder vi allerede, som om vi er et fælles menighedsråd, men sammenlægningen vil faktisk også betyde bedre økonomi ved det, at vi kan klare os med én regnskabsfører, og så er vi generelt flere om at dele arbejdet, dog samlet set er der én person mindre i rådet, siger Jørn Aagaard og Carsten Bjerre. De to forklarer ligeledes, at der også vil være It-besparelser, kun ét medlemskab af Landsforeningen af menighedsråd, møder i Provstiet halveres også.

Udfordringerne klares også

- Økonomien er en stor post at slå sammen, men det er kun én gang det handler om at få lavet en kontoplan, der kan styre de to kirker.Sammenlægningen vil også betyde ét fælles budget og cvr-nummer samt fælles forsikringer. Kirkegårdene konteres på adskilte konti, så kirkegårdene styres økonomisk adskilt fra hinanden.

Nu skal der vælges til det nye fælles menighedsråd

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce