Lokalpolitiker går videre med pizza-sag: Jeg kan ikke sidde det overhørig