500-600 familier kan få bolig i helt ny boligudstykning

Den snart 900 år gamle Hornstrup kirke er noget af det, der skal tages hensyn til i en ny plan for et stort boligkvarter i området. Arkivfoto: Torben Glyum

500-600 familier kan få bolig i helt ny boligudstykning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debatoplæg om 87 hektar stort område ved Viborgvej er sendt i høring.

Vejle: Grundet Skovby.

Det bliver efter alt at dømme navnet på den næste store boligsatsning i Vejle. Planerne om en boligudstykning på et 87 hektar stort område mellem Store Grundet og Hornstrup Kirkeby, er allerede en del af kommuneplanen - og nu sender Vejle Kommune et oplæg i offentlig høring.

Det store område ligger i dag som marker vest for Viborgvej. De mange hektar ejes af Tage og Jørgen Pedersen fra Sole Mink og i mere end et år har de arbejdet med boligplanen for området.

Grundet Skovby vil indeholde forskellige kvarterer og forskellige typer boliger, der kan matche fremtidens behov, herunder mindre boliger som tæt-lav byggeri eller etabeboliger
Fra debatoplæg om Grundet Skovby
Dette område bliver udlagt til boligkvarter. Udviklingen vil ske fra syd mod nord og fuldt udbygget vil området kunne rumme mellem 500 og 600 boliger. Kort fra kommuneplanen
Dette område bliver udlagt til boligkvarter. Udviklingen vil ske fra syd mod nord og fuldt udbygget vil området kunne rumme mellem 500 og 600 boliger. Kort fra kommuneplanen

Kirken nævnt først

På det seneste møde sagde politikerne i økonomiudvalget ja til, at der kan sendes et debatoplæg i høring. Oplægget er ikke specielt detaljeret, men beskriver de muligheder og problemstillinger, der vil være i forbindelse med en udbygning af området.

Klog af skade efter et længere "slagsmål" med kirkemyndighederne omkring et boligkvarter ved Vinding Kirke, er samspillet med Hornstrup Kirke det første, der bliver nævnt. Men for de kommende beboere og de nuværende i Hornstrup Kirkeby, er det nok de trafikale forhold, der har størst betydning. Fuldt udbygget forventer teknikerne en øget trafikbelastning i området med cirka 1800 daglige kørsler.

I den sammenhæng skal også kommunens stort anlagte mobilitetsplan tænkes ind i forhold til området. Her er der planer om en ringvej nordvest om Vejle - og forløbet af den skal ses i sammenhæng med Grundet Skovby, konstaterer embedsmændene i oplægget.

Ny institution på vej

Mange nye familier vil også betyde pres på daginstitutionerne. Derfor indgår en helt ny institution i den overordnede planlægning for området.

Her arbejder forvaltningen med en placering syd for Store Grundet. Hvis man bygger der, vil den nye institution komme til at ligge centralt - både i forhold til de kommende boligområde og de mange nye boliger omkring Store og Lille Grundet.

Placeringen er dog ikke helt uproblematisk fordi der er et industrikvarter i nabolaget. Derfor arbejder et rådgivende ingeniørfirma lige nu på at beregne hvor meget lugt, der kommer fra de nærliggende virksomheder.

Industri som nabo

Forholdet til nabovirksomhederne vil også spille ind, når det gælder den nye udstykning. Grundet Skovby ligger som nævnt ved Viborgvej - og området mellem Viborgvej og motorvej E45 er i dag udlagt til industri i den højeste klasse. I dag ligger blandt andet Tulips farsvarefabrik i området.

Derfor skal der ifølge debatoplægget "tages hånd om afstande til de nærliggende erhversområder syd og øst for boligområdet, således at boligområdet ikke bliver belastet med støj, lugt og partikler.

Efterlyser idéer

Debatoplægget beskriver med andre ord, de tanker forvaltningen har gjort sig i forbindelse med den nye bydel, der vil kæde Vejle sammen med Hornstrup Kirkeby. Men politikere og embedsfolk er ifølge oplægget interesserede i at få idéer og forslag til den endelige udformning af helhedsplanen.

Fristen for at reagere udløber 4. maj

500-600 familier kan få bolig i helt ny boligudstykning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce