Anbefaler omkørsel: Nu begynder ombygning af kryds på Vejles store indfaldsvej

12 lindetræer er fældet og de første markeringspæle er banket i jorden som tegn på, at ombygningen af krydset ind til Fundersvej nu går i gang. Fra onsdag sidst på dagen skal bilister op ad Fredericiavej benytte en midlertidig vej ind over det nuværende parkeringsområde midt på bakken. Foto: Mie Sparre

Anbefaler omkørsel: Nu begynder ombygning af kryds på Vejles store indfaldsvej

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Sommerperioden skal bruges på at ombygge krydset, som nye beboere på Fundersvej skal benytte som ind- og udkørsel. Det påvirker trafikken på Fredericiavej.

Vejle: De første pæle er slået i græsset, ligesom en stribe lindetræer er fældet i det grønne anlæg på bakken, der dagligt fører tusindvis af bilister op og ned ad Fredericiavej.

En af byens store indfaldsveje skal ændres, så eksisterende og nye beboere på Fundersvej får bedre ind- og udkørselsforhold, når boligområdet udvides med 57 boliger på den tidligere fabriksgrund i Mølholmdalen.

Ombygningen af vejen kræver, at bilisterne op ad bakken, skal ledes ind på en midlertidig vej, der anlægges på det nuværende parkeringsområde ved Evald Tang Kristensens Plads.

- Der er tale om en stor omlægning. Derfor skal trafikanter i retning ud af byen fra på onsdag sidst på dagen og frem til uge 33, hvor arbejdet på Fredericiavej er færdigt, benytte den midlertidige vej ind over parkeringspladsen. Det er nødvendigt, fordi ledningerne under vejen skal lægges om, og samtidig skal vejarealet udvides, hvor det nuværende fortov og cykelsti går i dag, forklarer Mads Therkildsen fra Therkildsen Ejendomme A/S.

For at lave mindst muligt bøvl i trafikken har vi besluttet at lave anlægget i sommerferien, hvor der et par tusinde færre biler dagligt.
Mads Therkildsen, Therkildsen Ejendomme A/S
De to nuværende venstresvingsbaner midt i Fredericiavej gøres længere, mens bilisterne inde fra Fundersvej får mulighed for at dele krydset op i to tempi, når de skal ned i byen. De får mulighed for at holde midt i krydset i en syv meter lange lomme, når de skal svinge til venstre. Da ind- og udkørslen på Fredericiavej samtidig flyttes højere op på bakken, bliver Fundersvej forlænget og får form som en saxofon. Illustration: Rambøll.
De to nuværende venstresvingsbaner midt i Fredericiavej gøres længere, mens bilisterne inde fra Fundersvej får mulighed for at dele krydset op i to tempi, når de skal ned i byen. De får mulighed for at holde midt i krydset i en syv meter lange lomme, når de skal svinge til venstre. Da ind- og udkørslen på Fredericiavej samtidig flyttes højere op på bakken, bliver Fundersvej forlænget og får form som en saxofon. Illustration: Rambøll.

Træer i cykelsti

Ejendomsselskabet opfører de 57 boliger i Mølholmdalen og er blevet pålagt at forbedre ind- og udkørselsforholdene af Vejle Kommune samt Vejdirektoratet, da Fredericiavej er en statsvej. Derfor er det også det lokale byggeselskab, der betaler for projekteringen og selve anlægsarbejdet, som entreprenørfirmaet Østergaard A/S har fået til opgave at udføre.

Omlægningen af vejforløbet er årsagen til, at det har været nødvendigt at fælde en række træer i anlægget.

- Træerne, der er fældet, ville stå i den kommende cykelsti, i fortovet eller lige op af disse og er derfor fældet. Om der skal plantes nye træer, kan jeg ikke tage stilling til på nuværende tidspunkt. Der er også et hensyn at tage til udsynet for bilisterne. Så hvad løsningen bliver i den sidste ende, ved jeg endnu ikke, siger Mads Therkildsen.

Rundkørsel ikke muligt

Han kalder den valgte løsning med forlængede venstresvingsbaner i midterhellen på Fredericiavej for den bedst mulige. Rådgiverne fra Rambøll tog hurtigt mere trafiksikre løsninger som en lysregulering eller en rundkørsel af bordet.

- Vi har vendt så mange løsninger, og det her er den bedst mulige. Du kan ikke lave et lyskryds midt på en stejl bakke, hvor folk skal holde for rødt om vinteren, og det duer heller ikke med en rundkørsel på en bakke. Nu laver vi en løsning, der er en væsentlig forbedring i forhold til i dag, hvor det er en udfordring at krydse over Fredericiavej inde fra Fundervej, fortæller ejendomsudvikleren.

Anbefaler omkørsel

Han kalder det en udfordring for den generelle trafik på Fredericiavej, at bilisterne nu skal ind over et midlertidig stykke vej ud ad byen.

Det vil give yderligere trængsel på den i forvejen belastede indfaldsvej. Derfor anbefaler Vejle Kommune og Rambøll, at bilister fra Damhaven/Sønderbrogade-krydset benytter en omkørsel ad Koldingvej, Grønlandsvej og Sønderdalen mod Vinding og Vejles sydøstlige ende.

- I myldretiden anbefaler de omkørselsruten, og for at lave mindst muligt bøvl i trafikken har vi besluttet at lave anlægget i sommerferien, hvor der et par tusinde færre biler dagligt, fortæller Mads Therkildsen.

Den sidste del af omlægningen gælder et stykke af Fundersvej ud mod Fredericiavej. Her ændres det nuværende lige vejforløb til et S - eller en saxofon - da ind- og udkørslen til Fredericiavej skal foregå længere oppe ad bakken i forhold til i dag. Arbejdet med saxofonsvinget går i gang til august og er ifølge tidsplanen færdigt midt i september.

Anbefaler omkørsel: Nu begynder ombygning af kryds på Vejles store indfaldsvej

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce