Antallet af dømte udviklingshæmmede er næsten fordoblet på 10 år

I 2006 fik 70 udviklingshæmmede i Danmark en foranstaltningsdom. Siden er tallet steget jævnt år efter år, og i 2016 fik 130 udviklingshæmmede en foranstaltningsdom. Tallet var endnu højere året før i 2015, hvor 148 udviklingshæmmede blev dømt ved strafferetten. Arkivfoto: Niels Ahlmann Olesen

Antallet af dømte udviklingshæmmede er næsten fordoblet på 10 år

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I 2006 blev 70 udviklinghæmmede dømt for kriminalitet i Danmark. Tallet var steget til 130 i 2016. Der er flere grunde til stigningen.

Sydjylland: Hvert år opgør Justitsministeriet, hvor mange borgere, der har fået en foranstaltningsdom i årets løb.

Foranstaltningsdomme gives til personer, der går ind under kategorierne "psykisk syge", "mentalt retarderede" og "mangelfuldt udviklede," og som derfor ikke er egnet til almindelig straf i henhold til straffelovens §16 og §69.

Med "mentalt retarderede" menes også udviklingshæmmede, og her ser man en stigende tendens i antallet af personer, som begår kriminalitet og dømmes i retten.

I 2006 fik 70 udviklingshæmmede i Danmark en foranstaltningsdom. Siden er tallet steget jævnt år efter år, og i 2016 fik 130 udviklingshæmmede en foranstaltningsdom. Tallet var endnu højere året før i 2015, hvor 148 udviklingshæmmede blev dømt ved strafferetten.

Også her i landsdelen ser man den stigende tendens. Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere, har siden 2007 vejledt retten, når udviklingshæmmede skal have en sanktion i forbindelse med en kriminel handling. Desuden tager Samrådet hvert år også stilling til, om allerede dømte udviklingshæmmede skal have deres foranstaltning skærpet, lempet eller ophævet. I 2007 behandlede Samrådet 116 sager, mens dette tal steg til 249 sager i 2017.

Den landsdækkende udvikling i antallet af dømte udviklingshæmmede
2004: 70

2005: 84

2006: 72

2007: 72

2008: 73

2009: 86

2010: 109

2011: 140

2012: 120

2013: 111

2014: 132

2015: 148

2016: 130

Kilde: Justitsministeriets Forskningskontor

Flere sager anmeldes

De sager, som Samrådet tager stilling til, drejer sig i høj grad om vold eller trusler om vold på de opholdssteder, hvor den udviklingshæmmede bor eller er tilknyttet. Volden går i høj grad ud over personalet og nogle gange andre beboere.

- Når der er så mange af den slags sager, handler det blandt andet om, at tolerancen for, hvad beboere udsætter personalet for, har været markant faldende de senere år. Tidligere anmeldte man ikke sådan noget, fortæller Ib Olander Andersen, der er enhedschef i Kriminalforsorgen og sidder i Samrådet.

Tidligere kunne man som medarbejder opleve, at få udbetalt et ulempetillæg eller "bidetillæg," fordi man skulle leve med risikoen for slag og bid fra de borgere, man arbejdede med. Til gengæld blev sagerne ikke anmeldt. Sådan er det ikke i dag.

Det spiller også ind, at arbejdssituationen på opholdsstederne for manges vedkommende har ændret sig igennem årene, så personaletimerne til hver enkelt borger ikke er den samme, som tidligere.

Det påpeger psykiater og medlem af Samrådet Anette Løwert.

Udviklingen i antallet af sager, som Samrådet i Syddanmark har behandlet
2007: 116

2008: 139

2009: 141

2010: 184

2011: 173

2012: 183

2013: 194

2014: 231

2015: 224

2016: 236

2017: 249

Tallene er større end de landsdækkende, fordi samrådet også behandler eksisterende domme, der årligt tages op til genvurdering.

Kilde: Årsrapport, Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

Virkligheden er ikke som en splatterfilm

- Samtidig har de udviklingshæmmede en helt anden omgang med det omkringliggende samfund, end de havde førhen. De ser og hører ting, som de også vil prøve. I gamle dage læste de ikke avis eller så tv, så de blev heller ikke inspireret til at gøre nogle uhensigtsmæssige handlinger, som de ikke kan forstå, siger Anette Løwert.

Hun giver som eksempel, at når en udviklingshæmmet ser en splatterfilm, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at vedkommende har forståelse for, at der bare er tale om en film og ikke virkelighed. Det kan måske give dem lyst til at prøve at slå en pædagog i hovedet med en pæl i den tro, at der ikke vil ske noget ved det.

- Så der er mange ting, der spiller ind. Det er ikke kun fordi, personalet er blevet mere sarte.

Der er kommet flere kriminelle udviklingshæmmede
I løbet af 10 år er antallet af udviklingshæmmede, der får en dom ved strafferetten, næsten fordoblet. I 2006 lå tallet på 70. Det var vokset til 130 i 2016.

I Region Syddanmark ses en tilsvarende udvikling.

I en række artikler sætter vi fokus på de udviklingshæmmede lovovertrædere, og hvordan der arbejdes med at få dem på ret kurs.

Tvang skal undgås

Jurist Lea Friberg er formand i Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere og ansat af Region Syddanmark.

Hun påpeger, at rettighedstænkningen i forhold til de udviklingshæmmede også har en stor betydning for, at antallet af kriminelle i gruppen er stigende.

- Udviklingshæmmede har også retten til at bestemme selv. Man kan ikke gøre noget ved tvang. Det hele handler om motivation. Derfor er der eksempelvis også flere og flere misbrugere blandt de udviklingshæmmede. I gamle dage kunne man bare låse døren, og så kunne de ikke gå ud at drikke.

Ib Olander Andersen tilføjer:

- Normaliseringen har både en positiv og en negativ effekt. Det positive er, at folk i høj grad klarer sig selv. Men normaliseringen sker også i forhold til normalbefolkningen med brug af stoffer og kriminalitet eksempelvis.

Flere bliver spottet

At der er flere udviklingshæmmede, som får en foranstaltningsdom handler dog også om, at der er flere, som bliver spottet i tide af politi, anklagemyndighed og Kriminalforsorgen, når de har begået noget kriminelt.

Tidligere så man i højere grad, at udviklingshæmmede blev straffet på lige vilkår med andre borgere og derfor endte i fængslerne i bunden af hierarkiet.

- Det var meget uheldigt, for de er ikke i stand til at klare sig sådan et sted. Det er blandt andet også derfor, de er foranstaltningsdømte, siger Ib Olander Andersen og tilføjer:

- Der er ikke længere så mange kiksere, og derfor har vi ikke så mange psykisk syge og udviklingshæmmede siddende i fængslerne. Vi skulle helst ikke have nogen, men tidligere var der nogen, der faldt igennem.

Antallet af dømte udviklingshæmmede er næsten fordoblet på 10 år

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce