Efter mediestorm: Hjerneceller i sving for at sikre solceller

Moderne solceller behøver ikke være placeret i store paneler. De kan være en del af en mere traditionel tagbelægning. Foto fra firmaet Solartag

Efter mediestorm: Hjerneceller i sving for at sikre solceller

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Formand for beboerforening vil præsentere teknisk forvaltning for solceller, der ligner skifertag til forveksling.

Vejle: I sidste uge smeltede Oscar Werner Knudsens telefon nærmest ned.

Nyheden om, at Vejles politikere ikke ville tillade solceller på taget af hans ældreboligforening, gik landet rundt. Og reaktionen udeblik ikke:

- Jeg blev kimet ned af miljøorganisationer og producenter af solceller, fortæller Oscar Werner Knudsen.

Henvendelserne satte gang i hjernecellerne hos ældrebolig-formanden. Han og bestyrelsen var ikke til sinds at opgive kampen - og henvendelserne fra især producenterne viste, at der var noget at gå videre med.

Besluttet af lejerne
I august besluttede repræsentanter for de 42 lejemål i Vejle Almene Ældreboliger i Odinsgade, Tønnesgade og Frejasgade, at man skulle forsøge at få tilladelse til at sætte solceller på tagene i to af afdelingens to blokke. Her er taget på de 80 år gamle ejendomme ved at blive skiftet.Beboerne traf beslutningen på det årlige afdelingsmøde og viderebragt til teknisk forvaltning. Men her blev ønsket afvist med henvisning til kravene i lokalplan 1000, der gælder for Vejles bykerne. Kravene harmonerer ikke med solceller i traditionel form.

I januar valgte bestyrelsen med afdelingsformand Oscar Werner Knudsen i spidsen at klage til politikerne i teknisk udvalg. I klagen henviste man til klimahensyn og økonomien for fremtidige lejere i de kommunale ældreboliger.

Teknisk udvalg fastholdt afslaget på mødet 9. april med henvisning til at solcelle-paneller ville skæmme på midtbyens tage, der kan ses fra bakkerne. Samtidig åbnede udvalget dog for løsninger, der "kunne indpasses arkitektonisk". En særlig løsning vil heller ikke kunne danne præcedens for eksempelvis ejendomme med de traditionelle røde tegltage.
Det vil være svært at se forskel på et traditionelt tag og et tag af moderne solceller - her et eksempel fra Amager. Foto: Solartag
Det vil være svært at se forskel på et traditionelt tag og et tag af moderne solceller - her et eksempel fra Amager. Foto: Solartag

Kan laves usynligt

Derfor sidder avisen denne formiddag i Oscar Werner Knudsens stue sammen med formanden for Vejle Byråds tekniske udvalg, Christoffer Melson (V).

Ældrebolig-formanden har inviteret formanden og avisen for at fortælle, at man ikke behøver udelukke solceller på grund af det fysiske udseende.

Netop hensynet til midtbyens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteteter var ifølge svaret fra Vejle Kommune årsagen til afslaget på ældreboligforeningens ansøgning.

- Men det behøver ikke være et problem. Flere producenter har henvendt sig med illustrationer af, at der findes tagbelægning med indbyggede solceller, som hverken kan ses fra byens bakker eller reflekterer sollyset, siger Oscar Werner Knudsen, mens han skænker kaffe op til sine gæster.

Ældreboligerne i Frejasgade er allerede ved at få skiftet taget, men i snakken med udvalgsformand Christoffer Melson (til højre) gjorde formand Oscar Werner Knudsen det klart, at boligforeningen stadig gerne vil etablere solceller. Foto: Yilmaz Polat
Ældreboligerne i Frejasgade er allerede ved at få skiftet taget, men i snakken med udvalgsformand Christoffer Melson (til højre) gjorde formand Oscar Werner Knudsen det klart, at boligforeningen stadig gerne vil etablere solceller. Foto: Yilmaz Polat

Tal med teknikerne

Udvalgsformand Christoffer Melson takker nej til kage. Men han siger ikke nej til endnu en diskussion om solcellerne:

- Jeg har skimmet de illustrationer, du har sendt. Jeg vil foreslå, at du får en aftale med en af vores teknikere på forvaltningen. Så kan I tale om, hvorvidt de opfylder kravene. I udvalget har vi jo sagt, at hvis der kan findes en løsning, som kan indpasses arkitektonisk, er vi positive. Samtidigt må I så se, om det er en økonomisk mulighed for jer, lyder det fra udvalgsformanden.

Det er Oscar Werner Knudsen klar til. Selvom de særlige solcelletagplader er dyrere end en traditionel løsning - og taget på den ene af to bygninger stort set er lagt - er han stadig overbevist om. at solcelleløsningen er den rigtige.

Ejendomme i boligkomplekset mellem Frejasgade, Odinsgade, Tønnesgade og Omløbsåen er opført i 1938. To af bygningerne fik nye tage i 2013 og i efteråret kom turen til de to øvrige ejendomme. Foto: Yilmaz Polat
Ejendomme i boligkomplekset mellem Frejasgade, Odinsgade, Tønnesgade og Omløbsåen er opført i 1938. To af bygningerne fik nye tage i 2013 og i efteråret kom turen til de to øvrige ejendomme. Foto: Yilmaz Polat

Gratis varme

- Vi har regnet på, at investeringen kan afskrives over en 10-årig periode. Og når regningen er betalt, har kommende pensionister i vores boliger stort set gratis varme. Det er jeg sikker på, de vil sætte pris på, siger afdelingsformanden siden 2015.

Hensynet til klimaet spiller samtidig en hovedrolle for Oscar Werner Knudsen. Allerede i sin skriftlige klage til teknisk udvalg i januar slog han hårdt på hensynet til kommende generationer. Som han skrev:

Enhver véd, at det er NU, hvis vi skal gøre os forhåbninger om, at vores børn og børnebørn skal kunne leve et nogenlunde acceptabelt liv på denne planet. På nogle områder er dette "NU" desværre allerede for sent... - det skulle have været "I GÅR".

Alvorligt dilemma

Christoffer Melson erkender skismaet mellem et nej til solceller og hensynet til klimaet:

- I dette tilfælde vejede vi hensynet op mod den arkitekturpolitik, der er blevet ført i Vejle for at sikre midtbyen mod de ændringer og nedrivninger, man så tidligere. Men hvis der kan findes en arkitektonisk løsning, kan jeg ikke forestille mig, at nogen vil modsætte sig det, siger formanden.

Efter mediestorm: Hjerneceller i sving for at sikre solceller

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce