Slut med byrådets sommerferie-farce - mere løn til flere politikere


Slut med byrådets sommerferie-farce - mere løn til flere politikere

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Sagen om politisk ferie-mundkurv til kultur- og idrætsudvalgsformand Dan Arnløv Jørgensen (K) betyder farvel til orlovspraksis - i stedet kommer næstformænd på lønningslisten.

Vejle: Vejle Byråd er klar til at udvide listen over politikere, der skal have et ekstra honorar.

De folkevalgte med borgmester Jens Ejner Christensen (V) i spidsen, har fået øje på næstformændene i byrådets mange udvalg. Fremover får de en kontant belønning for indsatsen:

- Vi finder pengene ved at tage en del af udvalgsformændene honorar, siger borgmesteren.

Helt præcist ryger der en tolvte-del af alle formændenes honorar. Det svarer til en måneds løn - og det er der en årsag til.

Politikere koster knap ni millioner kroner i løn
Borgmester Jens Ejner Christensens årsløn på 1,12 millioner kroner er udgangspunktet for honorarerne til hele byrådet - bortset fra det faste vederlag til de 31 byrådsmedlemmer. Det lyder på knap 110.000 kroner om året per næse. Borgmesteren får ikke vederlag - dermed er udgiften 30 gange 110.000 kroner altså 3,3 millioner kroner.Derudover får medlemmerne et beløb for udvalgsarbejdet. Ifølge vederlagsbekendtgørelsen fra 2016 råder de danske kommunalbestyrelser over et beløb, der svarer til 370 procent af borgmesterlønnen til udvalgshonorarer til menige udvalgsmedlemmer og formænd. I Vejle Kommune svarer 370 procent til 4,16 millioner kroner.

Til aflønning af de menige udvalg-medlemmer er afsat knap 1,9 millioner kroner. Det betyder, at de enkelte medlemmer får mellem 26.000 og 40.000 kroner per udvalg, de er medlemmer af. Beløbet svinger fra udvalg til udvalg.

Til formænd og næstformænd er afsat 2,3 millioner kroner. De to højst lønnede formænd får godt 241.000 kroner om året og ellers svinger honorarerne fra 140.000 kroner til 221.000 kroner om året.

Oven i de beløb kommer udgifter til de medlemmer, der har valgt tabt arbejdsfortjeneste i stedet for hele det faste vederlag. Byrådsmedlemmer med børn under 10 år får også et ekstra årligt beløb.

Dermed løber den samlede lønudgift til politikerne op i cirka ni millioner kroner. Dertil kommer så andre udgifter som diæter, kørepenge, udvalgsrejser etc.

Fanget af bekendtgørelse

Sommerens historie om, at kultur- og idrætsudvalgsformand Dan Arnløv Jørgensen (K) ikke måtte udtale sig om politiske spørgsmål, mens han holdt ferie, har været med til at fremme beslutningen. Mange vil huske tegningen af Dan Arnløv med hæfteplaster over munden - et symbol på, at han han fået mundkurv på i hele juli måned.

Årsagen var, at han tog en måneds orlov fra sit hverv som formand for kultur- og idrætsudvalget. Dermed fulgte han en praksis, som byrådets udvalgsformænd har brugt i en årrække. Ved at tage orlov gav de deres næstformænd mulighed for at varetage formandshvervet, mens formanden var på sommerferie. På den måde fik næstformændene en andel af formandshonoraret i de fire uger, vikariatet varede. Hvis ikke formændene formelt søgte og fik orlov fra byrådet, så næstformændene officielt blev udpeget til at vikariere, var der ingen mulighed for økonomisk kompensation.

I sommer blev det så klart, at påbudet om tavshed havde en utilsigtet bivirkning. Kommunens juridiske afdeling gjorde i en mail til Dan Arnløv opmærksom på, at han ville bryde sin orlov, og dermed reglerne i vederlagsbekendtgørelsen, hvis han udtalte sig politisk - uanset om han ytrede sig som formand for kultur- og idrætsudvalget eller som "menigt" byrådsmedlem. Dermed mistede han i praksis sin politiske ytringsfrihed få måneder før byrådsvalget.

Kultur- og idrætsudvalgsformanden undrede sig - uden dog at sige noget offentligt - og borgmester Jens Ejner Christensen (V) forstod heller ikke juristernes stramme fortolkning af reglerne.

Slut med orlovs-trick

Allerede på det tidspunkt bebudede han, at der måtte ske en ændring - og det sker nu. Istedet for "orlovs-tricket" får næstformændene fast honorar, så de kan afløse formanden i ferieperioder. Dan Arnløv siger:

- Det vi har gjort tidligere, var forkert. Nu får vi en ren løsning, hvor næstformændene bliver honoreret for det arbejde de gør. De har en ekstra arbejdsbyrde, fordi de er med til at forberede dagsordner og jo også følges med formanden til mange møder rundt om i kommunen.

Som nævnt må kultur- og idrætsformanden sammen med de øvrige formænd aflevere en procentdel af deres honorar. Eksempelvis ville Dan Arnløv oppebære en formandsbetaling på 230.000 om året efter den tidligere ordning. I stedet bliver honoraret 211.000 kroner, fordi næstformand Torben Elsig Pedersen (R) skal have 19.000 kroner. Til gengæld slipper Dan Arnløv så for at skulle holde politisk bøtte i de perioder, hvor han holder ferie.

Slut med byrådets sommerferie-farce - mere løn til flere politikere

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce