Folkeskolen har stigende problemer: Mere end hver fjerde lærer er blevet truet

Flere lærere i folkeskolen oplever trulser, vold og chikane fra eleverne. I Vejle Kommune har hver fjerde lærer været udsat for vold og trulser indenfor de seneste 12 måneder. Foto: Scanpix

Folkeskolen har stigende problemer: Mere end hver fjerde lærer er blevet truet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Over en fjerdedel af Vejles folkeskolelærere har oplevet vold eller trusler fra elever. Dermed følger Vejle tendensen på landsplan, der viser en generel stigning i episoder, hvor lærere udsættes for vold, trusler og chikane i folkeskolen.

Vejle: Flere lærere i folkeskolen oplever at blive udsat for vold og trusler fra eleverne. Derfor tog undervisningsminister Merete Riisager (LA) i 2017 initiativ til en indsats, der skal dæmme op for netop vold og trusler i skolen.

Undervisningsministeriet har i den forbindelse udarbejdet en landsdækkende undersøgelse af problemets omfang. I rapporten giver lærere og pædagoger udtryk for, at elevernes sprogbrug generelt er blevet grovere, og respekten for underviserne er blevet mindre.

Undersøgelsens resultater sætter ifølge undervisningsministeren streg under, at der er behov for en systematisk indsats, som inddrager hele sektoren, og hvor der sættes konsekvent ind over for de elever, der udviser negativ adfærd og reagerer med vold, trusler eller chikane.

- Undersøgelsen bekræfter desværre mit indtryk af, at der blandt nogle elever er for lidt respekt for den myndighed, en lærer er og skal være. Vi må aldrig acceptere vold, trusler og chikane som en del af hverdagen i folkeskolen, udtaler undervisningsminister Merete Riisager på undervisningsministeriets hjemmeside.

Det er et stort problem, og noget vi absolut skal håndtere. Det kan jo betyde, at lærer må forlade deres arbejde. Det har vi desværre oplevet.
Rikke Vagn-Hansen, formand for Vejle Lærerkreds
Om undersøgelsen:
Undersøgelsen er udarbejdet af Det Nationale Center for Arbejdsmiljø. Rapporten er baseret på dels en kortlægning af relevant eksisterende viden og data, dels en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og dels en kvalitativ interviewundersøgelse.Resultaterne er blandt andet:

- Omfanget af chikane, trusler og vold er stigende. På trods af at flertallet ikke oplever vold og trusler som et stort arbejdsmiljøproblem, oplever den enkelte udsatte medarbejder det som et stort arbejdsmiljøproblem, og der er en sammenhæng mellem en højere forekomst af negative hændelser og undervisernes vurdering af det psykiske arbejdsmiljø og trivsel.

- Synlig anerkendelse og systematisk opfølgning efter en negativ hændelse er vigtig for det berørte personale. Negligering kan medføre en oplevelse af en dobbelt-krænkelse. Først det at blive udsat for en negativ hændelse fra en elev og derefter oplevelsen af mangel på anerkendelse af, hvad man er blevet udsat for.

- Det er meget individuelt, hvordan man oplever og definerer situationer med vold og trusler. Derfor er der brug for fælles, italesatte refleksioner over de enkelte underviseres grænser, så skolen kan håndtere udfordringen som et arbejdsmiljøproblem og arbejde på handleplaner, som kan fungere som understøttende for alle. En vigtig forudsætning for at forebygge og håndtere chikane, trusler og vold er dels at handle på et vidensgrundlag om, hvad chikane, trusler og vold dækker over, og hvor det udspiller sig. Dels løbende at evaluere igangsatte tiltag og arbejde med vidensdeling mellem skoler og ressourcepersoner, så omfanget kan reduceres, og så der kan opnås synergieffekter.

- Problemer med chikane, trusler og vold skal løses i fællesskab - ikke kun inden for skolens rammer, men også ved at samarbejde med forældre.

Kilde: uvm.dk

Også et problem i Vejle

Formand for Vejle Lærerkreds Rikke Vagn-Hansen kender godt til problematikken og en trivselsmåling, udarbejdet af Vejle Kommune, viser, at det også er et problem på Vejles skoler. I undersøgelsen har 26,8 procent af lærerne svaret, at de har været udsat for vold eller trusler på arbejdet indenfor de seneste 12 måneder.

Et tal som ifølge Rikke Vagn-Hansen er for højt.

- Det er et stort problem, og noget vi absolut skal håndtere. Det kan jo betyde, at lærere må forlade deres arbejde. Det har vi desværre oplevet, siger Rikke Vagn-Hansen.

Ifølge Rikke Vagn-Hansen skal man være opmærksom på, at begrebene vold og trusler dækker over flere ting.

- Vold kan jo også være verbalt og altså ikke kun fysisk. Ofte er det grimme ord som kastes efter lærerne. Der er ingen tvivl om, at problemet er steget de seneste år, og det er nok kommet lidt bag på os, siger hun.

Skyldes tendenser i samfundet

Ifølge Rikke Vagn-Hansen kan forklaringen være nye tendenser i samfundet.

- Jeg tror, det kan skyldes flere ting. Det er først og fremmest inklusion af alle børn i skolen, som har ført til konflikter, fordi lærerne ikke har været godt nok rustede til at håndtere opgaven. Derudover har flere børn adgang til iPads og computere, og det går ud over den menneskelige, direkte kontakt.

Rikke Vagn-Hansen mener også, at børnenes forældre og andre voksne har en del af ansvaret.

- Vi lever i et stresset samfund, og går meget af tiden rundt med hovedet i telefonen. Det påvirker børnene, og derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme på de menneskelige værdier, og ikke hele tiden stresser rundt. Den elektroniske udvikling har haft en større betydning, end vi først anså, mener hun.

For at komme problemet til livs, foreslår Rikke Vagn-Hansen, at lærerne skal have de rigtige redskaber, så de kan håndtere situationer med vold og trusler, og så skal man lære af, hvad andre skoler gør, de steder hvor problemet er lavt.

- Forebyggelse af vold og trusler er blevet et indsatsområde i kommunen, og vi har stor fokus at mindske problemet, siger Rikke Vagn-Hansen.

Folkeskolen har stigende problemer: Mere end hver fjerde lærer er blevet truet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce