Kæmpe boligområde er skudt frem: Nu bliver det endnu større

Der har været masser af byggeaktivitet i Planetbyen siden 2006. Nu skal lokalplanen for den sidste del af det nye boligområde vedtages. Arkivfoto: Michael Svenningsen

Kæmpe boligområde er skudt frem: Nu bliver det endnu større

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Siden 2005 har Planetbyen bredt sig på bakkerne nordvest for Vejle - nu kommer sidste etape.

Vejle: De seneste 12 år har flere hundrede familier bosat sig på markerne på Vejles nordvestlige bakke i Uhre-området.

I 2006 blev den første lokalplan for området vedtaget. Nu er den sidste på vej. Teknisk udvalg har sagt ja til at sætte gang i arbejdet med en lokalplan for de sidste 40 hektar af det store villaområde.

Som udgangspunkt kommer planen til at rumme mellem 70 og 100 nye boliger - måske flere, hvis der i stedet for villaer opføres rækkehuse på en del af området.

Den vestlige del af området er i kommuneplanen udlagt til rekreative formål med en linjeføring for en kommende omfartsvej. Lokalplanen vil udlægge arealerne i overensstemmelse med dette.
Fra dagsordensteksten til teknisk udvalg
Det kommende lokalplanforslag kommer til at omhandle det nordvestlige hjørne af Planetbyen. Den røde stiplede linje markerer den foreløbige linjeføring på en ny omfartsvej. Illustration: Vejle Kommune
Det kommende lokalplanforslag kommer til at omhandle det nordvestlige hjørne af Planetbyen. Den røde stiplede linje markerer den foreløbige linjeføring på en ny omfartsvej. Illustration: Vejle Kommune

Ikke lutter idyl

Planetbyen er udformet som en cirkel, og det sidste område er den nordvestlige skive af den store lagkage, som planlæggerne skitserede i en helhedsplan fra 2005.

Siden planen så dagens lys, er det gået ganske stærkt med at sælge grunde i området. Finanskrisen i 2008 betød et mindre afbræk, men ellers har der ikke været problemer med at sælge parceller i det kuperede område, der efter den oprindelige plan skal rumme op til 450 boliger.

Alt har ikke været lutter idyl. Undervejs har der været kritik af kommunens manglende færdiggørelse af veje, salg af fejlbehæftede grunde og på det seneste voldsom kritik i forbindelse med planerne om en ny vej fra Vardevej op til det nye kvarter.

Vejen har været i støbeskeen siden helhedsplanen blev sendt på gaden for 13 år siden - men de seneste boligkøbere føler, at de ikke fik den nødvendige information i forbindelse med deres handler med kommunen.

De mener, at den nye vej kommer for tæt på - selvom der er planer om at rykke den længere mod vest og dermed tættere på skoven end oprindeligt skitseret i VVM-rapporten fra 2008.

Høring, når forslag er klar

Den nye vej, der i kommunens store mobilitetsplan er beskrevet som første etape af en ringvej nordvest om Vejle, bliver også en del af det lokalplanforslag, der skal udarbejdes. Området skal kobles på den planlagte vej via Mælkevejen, lyder forslaget.

Med teknisk udvalgs ja til at gå i gang med planlægningen vil der typisk gå et par måneder, før lokalplanforslaget ligger klar. Når teknisk udvalg og byrådet har sagt ja, sendes forslaget i offentlig høring. Og her lægges der op til en høringsperiode på fire uger.

Slut med landbrug

Et af de emner, som de interesserede parter kan læse om, bliver håndteringen af regnvand på området. Erfaringerne fra andre etaper af Planetbyen er, at området er særlig påvirket af overfladevand. Det har tidligere givet problemer med oversvømmelser på lavere-liggende områder.

Derfor er det nødvendigt at reservere arealer i det nye boligområde, der kan bruges til at opsamle vand. Det har man løst andre steder i planetbyen ved at anlægge små søer.

I dag er langt størstedelen af området udlagt til marker. Men der er også landbrugsejendomme på arealet. Ifølge oplægget fra planafdelingen skal det nye boligområde overføres til byzone, mens den nordvestlige udkant reserveres til rekreativt område og den nye omfartsvej.

Dermed er det slut med landbrugsdrift - men de nuværende bygninger kan få lov at blive liggende. De kan bare ikke drives som landbrug.

Kæmpe boligområde er skudt frem: Nu bliver det endnu større

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce