Projekt i Vejle Ådal overskrider budgettet med 31 millioner

I dag er der ikke mange spor af højspændings-masterne, der førhen gik tværs over Vejle Ådal og op ad skrænten mod Nørre Vilstrup. Men i dagene umiddelbart efter fældningen af masterne kunne man fortsat se, hvor luftkablerne var blevet lagt ned i græsset. Arkivfoto: Mette Mørk

Projekt i Vejle Ådal overskrider budgettet med 31 millioner

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det afsluttede forskønnelsesprojekt, der har fjernet 20 højspændingsmaster på tværs af Vejle Ådal, ender i en udgift på 232 millioner kroner.

Vejle Ådal: Den sidste af de 20 dødsdømte højspændingmaster er fældet i Vejle Ådal.

Det sker 10 år efter, at et folketingsflertal i november 2008 besluttede at bevilge 201 millioner kroner til "Forskønnelsesprojekt Vejle Ådal".

I lokalområdet har der længe kørt rygter om, at projektets økonomi er kørt helt af sporet. Ifølge en lodsejer har en medarbejder fra Energinet.dk nævnt, at prisen for projektet nærmer sig en milliard kroner!

Vejle Amts Folkeblad har søgt aktindsigt i projektets økonomi og har modtaget en oversigt over de forskellige delprojekter, som forskønnelsen har krævet. Det viser, at projektet er blevet dyrere end planlagt. Men langt fra i den størrelsesorden, som rygterne fortæller.

Bortset fra lidt slutbeplantning og afretning ved de nyopførte kabelovergangsstationer er alle projektets regninger nu landet hos den statsejede virksomhed, og opgørelsen viser, at projektet løber op i en samlet udgift på 232 millioner kroner.

En forøgelse på 16 procent er højt hos os, men du kan ikke sige, at projektets økonomi er løbet løbsk.
Søren Juul Larsen, projektleder Energinet.dk
Sådan endte regningen
I 2014 satte Energinet.dk gang i forskønnelsesprojektet i Vejle Ådal, og nu er sidste regning stort set tikket ind hos det statsejede selskab.Det oprindelige budget på 201 millioner kroner er overskredet med sammenlagt 31 mio. kroner.

Her følger udgifterne i runde tal fra de forskellige delprojekter med det budgetterede beløb i parentes:

Hovedprojekt: Løn og andre udgifter til styring af projektet, forsikring og borgermøder m.v.: 14 mio. kr. (13)

Stationsanlæg: Ekspropriation og etablering af to overgangstationer samt udvidelse i Malling: 86 mio. kr. (56)

Kabelanlæg: Nedgravning og underboring af jordkabler på 6,9 km. strækning samt indkøb af kabler: 117 mio. kr. (105)

Demontering af luftkabler og fjernelse af 20 højspændingsmaster: 5 mio. kr. (3)

Renteomkostninger efterhånden som udgifterne skulle betales: 10 mio. kr. (8)

I alt var der afsat 16 millioner til uforudsete udgifter og risikoomkostninger, der altså blev mere end brugt.

16 procent er meget

De ekstra omkostninger på 31 millioner kroner svarer til en budgetoverskridelse på 16 procent, og det finder projektleder Søren Juul Larsen fra Energinet.dk ikke voldsomt.

- Med den viden, vi har i dag, med vanskelige geografiske forhold, hvor vi har været gennem skov, op ad store skrænter og er stødt på store sten i undergrunden, er jeg ikke overrasket over, at tallet er rødt. Men en overskridelse på 16 procent er et højt tal for os. Det har været ekstraordinært med de geografiske og miljømæssige forhold, og var vi ikke endt i røde tal her, havde vi fra starten kalkuleret for højt, fortæller projektlederen.

Kigger man på delprojekterne er det særligt etableringen af de to kabelovergangsstationer, der har sprængt budgettet med en overskridelse på 54 procent. Ekspropriation af jord øst for Østengård Skov og øst for Nørre Vilstrup samt anlæg af de to stationer, der er bindeled mellem luftledninger og jordkabler, var budgetteret til 56 millioner kroner, men endte med en regning på 86 millioner kroner.

Vejle måtte bære udgift

Det har projektlederen dog en forklaring på, og den skal ikke findes lokalt.

- Det var nødvendigt at lave en stor udbygning af den store station, vi har i Malling, for at kompensere for de anlæg, vi laver i Vejle Ådal og et andet forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø vest for Aarhus. Det aarhusianske projekt er blevet udskudt, og derfor har Vejle-ådal-projektet skullet bære alle udgifterne til Malling-udvidelsen, som ellers skulle være fordelt mellem de to projekter. Det har taget en stor del af de ekstra omkostninger på 30 millioner kroner, fortæller Søren Juul Larsen.

Han erkender også, at der var udfordringer med placeringen af overgangsstationerne. Det medførte, at anlægsarbejdet blev stoppet og startet igen ad flere omgange på grund af sæsonarbejde ved de meget vanskelige landskabelige forhold.

Fejl på mufferne

Selve underboringen og monteringen af jordkablerne på tværs af ådalen skulle have kostet 105 millioner kroner, men blev 12 millioner kroner dyrere, mens den afsluttende demontering af master og luftledninger kommer til at koste forventeligt fem millioner kroner mod de tre millioner kroner, der var afsat til mastefældningen.

- Ekstraomkostningerne skyldes en kombination af kabelproblemer og forlængelser af projektperioden. Da de nye 400 kilovolt jordkabler var blevet installeret og lå klar til test, viste det sig, at der var fejl på nogle af samlemufferne. Det resulterede i en yderligere forlængelse af projektperioden samt en forøgelse af omkostningerne, fortæller projektlederen.

Projekt i Vejle Ådal overskrider budgettet med 31 millioner

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce