Vejdirektoratet: Tunnel under Vejle Fjord bør overvejes

I forhold til prisen på en togbro koster det ekstra en kvart milliard kroner at føre en togforbindelse i to rør, der skal bores under Vejle Fjord. Illustration: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet: Tunnel under Vejle Fjord bør overvejes

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Vejdirektoratet opfordrer Regeringen og Togfondens forligsparter til at overveje en tunnel, hvis jernbanen skal på tværs af Vejle Fjord.

Vejle: Hvis man skal tænke på naturen, så drop en togbro og lad i stedet togene drøne under Vejle Fjord i en tunnel.

Nogenlunde sådan skal Vejdirektoratets indstilling til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg forstås, hvis man læser de fire A4-sider, vejdirektør Jens Holmboe lægger navn til.  

Vejdirektoratet har udarbejdet en VVM-redegørelse, hvor man har undersøgt broløsninger med tre forskellige linjeføringer samt en tunnel. Dermed har Regeringen og forligsparterne bag Togfonden fået et beslutningsgrundlag på et tidspunkt, hvor de endnu ikke er enige, om det overhovedet kan betale sig at bruge milliarder af kroner på at bygge en togforbindelse over fjorden.

Den foreslåede tunnel er skitseret til kørsel kun med passagertog. Dette medvirker, at støjreduktionen fra godstog på den eksisterende bane i Vejle By ikke vil opnås
Jens Holmboe, vejdirektør i Vejdirektoratet 
Sådan kommer linjeforslag A - den mest vestligt placerede bro - til at tage sig ud fra Andkær Vig. Illustration: Vejdirektoratet
Sådan kommer linjeforslag A - den mest vestligt placerede bro - til at tage sig ud fra Andkær Vig. Illustration: Vejdirektoratet

Markant mindre påvirkninger

Analyserne viser, at de tre undersøgte broforslag ud fra en række parametre stort set er ligeværdige. Det gælder både anlægsøkonomien, den trafikale funktion og den samfundsøkonomiske forrentning. Men undersøgelserne viser også, at alle forslag har betydelige miljø- og landskabelige påvirkninger.

VVM-undersøgelsen slår samtidig fast, at en tunnelløsning ud fra tilsvarende økonomiske, trafikale og samfundsøkonomiske parametre er stort set ligeværdig med broløsningerne. Den undersøgte tunnelløsning anslås at koste 5,23 milliarder kroner, hvilket er cirka 250 millioner  kroner dyrere end en bro, og på den baggrund mener direktoratet, at en tunnel er et godt alternativ til en broløsning:

"Henset til projektets samlede størrelse og henset til, at de miljø- og landskabelige påvirkninger fra en tunnel er markant mindre, finder Vejdirektoratet, at det også vil være relevant at lade en tunnelløsning, linjeforslag D, indgå i de videre overvejelser," skriver Jens Holmboe således.

Duer ikke til godstog

Valget mellem en bro- og tunnelløsning vil i sidste ende afhænge af, hvordan landspolitikerne vægter reduktionen af naturværdier og de landskabelige påvirkninger i forhold til den øgede omkostning, som en boret tunnelen vil resultere i. 

Samtidig er der en anden ulempe ved at vælge en boret tunnel. Den giver kun mulighed for kørsel med passagertog, og derfor vil Vejle midtby fortsat være generet af den støj, som de godstog, der i dag kører gennem byen, er årsag til.

Ønsker forligsparterne bag Togfonden en tunnel-løsning, der også kan benyttes af godstog, kræver det en sænketunnel. Den løsning er kun screenet og ikke undersøgt i VVM-redegørelsen, og det kræver derfor en særskilt VVM-undersøgelse.  

Den vestligste bro

Foretrækker politikerne en broløsning, anbefaler direktoratet trods alt den vestligste af de tre linjeføringer, forslag A.

"Forslag B vurderes, at have lidt flere miljømæssige påvirkninger, og for de visuelle forhold i relation til landskabet vurderes forslag A at have færrest negative påvirkninger i forhold til forslag B og C", skriver Jens Holmboe.

Vejdirektoratet: Tunnel under Vejle Fjord bør overvejes

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce